Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2011

Οι προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης Παπαδήμου (Ολο το κείμενο)

Κύριε Πρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων,
Κυρίες και κύριοι βουλευτές,
Η απόφαση των αρχηγών των τριών κομμάτων που υποστηρίζουν την παρούσα κυβέρνηση και μετέχουν στη σύνθεσή της, όπως η απόφαση αυτή αποτυπώθηκε στις διαβουλεύσεις υπό τον Πρόεδρο Δημοκρατίας, αποτελεί σημαντικό βήμα συναίνεσης και συνεννόησης για τη σωτηρία της χώρας.
Μετά από μια μακρά και δύσκολη περίοδο αμφισβητήσεων, εντάσεων και αβεβαιοτήτων, η συμφωνία των τριών κομμάτων –ΠΑΣΟΚ, ΝΔ και ΛΑΟΣ- να συγκροτηθεί κυβέρνηση συνεργασίας με σαφή σκοπό και συγκεκριμένη εντολή, έχει ιδιαίτερη σημασία για την επίτευξη βασικών εθνικών στόχων.
Δημιουργεί προϋποθέσεις για:....
- την αποκατάσταση της διεθνούς αξιοπιστίας της χώρας,
- την ενδυνάμωση της εθνικής και κοινωνικής συνοχής,
- την εκπλήρωση των ανειλημμένων υποχρεώσεων της Ελλάδος που αποσκοπούν στην υπέρβαση της κρίσης και τη διάσωση της οικονομίας.
Έχω πλήρη συνείδηση της τιμής που μου γίνεται, αλλά και της ευθύνης που επωμίζομαι. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης καθώς και τους Προέδρους των τριών κομμάτων που τη στηρίζουν, για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο πρόσωπό μου.
Η νέα κυβέρνηση συνεργασίας και εγώ προσωπικά, αναλαμβάνουμε την ευθύνη αυτή την κρίσιμη στιγμή:
- Γιατί διακυβεύεται η συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη.
- Γιατί με την παραμονή της χώρας μας στην Ευρωζώνη διασφαλίζεται η νομισματική σταθερότητα, εδραιώνονται πρόσφορες συνθήκες για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και ενισχύεται η κοινωνική δικαιοσύνη.
- Γιατί οι νέοι πρέπει να έχουν την ευκαιρία να ζήσουν και να ευημερήσουν στον τόπο τους, μέσα σε περιβάλλον σταθερότητας, ευνοϊκών προοπτικών απασχόλησης, και ισονομίας.
- Γιατί πιστεύω ότι ενωμένοι μπορούμε να τα καταφέρουμε.
Μπορούμε να επιτύχουμε:
- Με την αλληλεγγύη των ευρωπαϊκών λαών και των διεθνών οργανισμών, που εμπιστεύονται την προσπάθειά μας, όπως αποδεικνύεται από το χρηματοδοτικό πακέτο στήριξης και την τεχνική βοήθεια που μας παρέχουν.
-Με την εφαρμογή κατάλληλης πολιτικής και μεταρρυθμίσεων, για τη δημοσιονομική εξυγίανση και την ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας.
- Με τη συστράτευση και τη συνειδητή προσπάθεια του ελληνικού λαού.
Οι σημαντικές θυσίες του ελληνικού λαού δεν πρέπει να πάνε χαμένες. Δύο βασικές προϋποθέσεις για να κερδίσουμε τη μάχη είναι η αλήθεια και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης. Η αλήθεια για το που βρισκόμαστε και που μπορεί να πάμε. Η εμπιστοσύνη στη δύναμή μας να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματά μας. Προϋπόθεση για να μας εμπιστευθεί η διεθνής κοινότητα είναι να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη μας στις δικές μας δυνάμεις.
Η δημοσιονομική κρίση που εκδηλώθηκε στην χώρα μας πριν δύο περίπου χρόνια έχει κλιμακωθεί και επεκταθεί. Έχει εξελιχθεί:
- σε κρίση χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική.
- σε κρίση εμπιστοσύνης του ελληνικού λαού στην ικανότητα της οικονομικής πολιτικής να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της χώρας και να εξασφαλίσει ένα καλύτερο μέλλον.
- σε κρίση εμπιστοσύνης των ευρωπαίων εταίρων στη βούληση και ικανότητα της Ελλάδας να επιτύχει την δημοσιονομική εξυγίανση και την ανόρθωση της οικονομίας της.
Και όλα αυτά συμβαίνουν παρά την μεγάλη πρόοδο που έχει σημειωθεί στην αποκατάσταση της δημοσιονομικής ισορροπίας και τη σημαντική βελτίωση της ανταγωνιστικότητας από τις αρχές του 2010. Συγκεκριμένα το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης μειώθηκε από 15,7% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος το 2009 σε 10,6% του ΑΕΠ το 2010 και εκτιμάται ότι θα περιοριστεί περαιτέρω έως το τέλος του τρέχοντος έτους στο 9% του ΑΕΠ. Επιπλέον, η διεθνής ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας έχει βελτιωθεί αισθητά, όπως προκύπτει από την εξέλιξη του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος και γενικότερα του κόστους παραγωγής, καθώς και από την αξιολόγηση άλλων δεικτών που καταγράφουν τα ποιοτικά και λοιπά χαρακτηριστικά της ανταγωνιστικότητας.


Ωστόσο, παρά τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος, το δημόσιο χρέος αυξάνεται γιατί το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης δεν έχει περιοριστεί επαρκώς. Δεν έχουν δημιουργηθεί πρωτογενή πλεονάσματα τα οποία θα συντελέσουν στην αποκλιμάκωση του χρέους και στην αντιστροφή της αυξητικής του τάσης. Η διαδικασία δημοσιονομικής εξυγίανσης, με την περικοπή δαπανών και την αύξηση φόρων, καθώς και η περιορισμένη ρευστότητα της οικονομίας, έχουν επιτείνει, πέραν του προβλεπόμενου, την οικονομική ύφεση η οποία είχε ήδη εκδηλωθεί από τα τέλη του 2008, εν μέρει και λόγω της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης. Το αποτέλεσμα είναι η μεγάλη αύξηση της ανεργίας και πρόσθετες δυσχέρειες στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων. Οι εξελίξεις αυτές αντιμετωπίστηκαν με τη λήψη πρόσθετων μέτρων για τον περιορισμό του δημοσιονομικού ελλείμματος. Η κοινωνική συνοχή δοκιμάζεται. Οι Έλληνες πολίτες δυσανασχετούν και αγανακτούν διότι, παρά τις θυσίες τους, η προοπτική αποτελεσματικής αντιμετώπισης της κρίσης διαγράφεται αβέβαιη.


Παράλληλα, το υψηλό δημόσιο χρέος, η αναμενόμενη περαιτέρω αύξησή του, οι αποκλίσεις των δημοσιονομικών αποτελεσμάτων από τους στόχους και οι καθυστερήσεις στην εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, έχουν απομακρύνει χρονικά την δυνατότητα της χώρας να αντλήσει κεφάλαια από τις διεθνείς αγορές προκειμένου να καλύψει τις δανειακές ανάγκες του Δημοσίου. Συνεπώς, για να συνεχιστεί η προσπάθεια εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης της οικονομίας είναι αναγκαία πρώτον, η περαιτέρω χρηματοοικονομική στήριξη της Ελλάδας από τους Ευρωπαίους εταίρους και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και, δεύτερον, η εφαρμογή ενός νέου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής το οποίο θα αποσκοπεί στην αποτελεσματικότερη και ταχύτερη αντιμετώπιση του δημοσιονομικού προβλήματος και την πλήρη αποκατάσταση και στη συνέχεια βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.


Συμπερασματικά, παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί, η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο σταυροδρόμι. Οι επιλογές ως προς την πορεία που θα ακολουθήσει και την πολιτική που θα ασκηθεί, θα έχουν καθοριστική σημασία για την ευημερία του ελληνικού λαού. Οι δύο εναλλακτικές κατευθύνσεις της πορείας της χώρας, μέσα ή έξω από την Ευρωζώνη, έχουν προσδιοριστεί με σαφήνεια από τους Ευρωπαίους εταίρους μας, οι οποίοι έχουν παράλληλα υπογραμμίσει ότι είναι έτοιμοι να συνεχίσουν την στήριξη της χώρας μας, εφόσον βεβαίως η Ελλάδα επιθυμεί να συνεχίσει την διαδικασία εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης της οικονομίας της.


Οι αποφάσεις που λήφθηκαν κατά τη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της Ευρωζώνης της 26ης Οκτωβρίου, καθώς και οι δεσμεύσεις που, πρώτον, οδήγησαν στις αποφάσεις αυτές και, δεύτερον, απορρέουν από αυτές, προσδιορίζουν τις ενέργειες που θα διασφαλίσουν τη χρηματοδότηση της Ελλάδας κατά τα επόμενα έτη και την ολοκλήρωση της προσπάθειας οικονομικής ανόρθωσης.


Το κύριο έργο αυτής της κυβέρνησης, όπως συμφωνήθηκε κατά τη σύσκεψη των Πολιτικών Αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τη 10η Νοεμβρίου 2011, είναι η υλοποίηση των αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής της Ευρωζώνης της 26ης Οκτωβρίου, καθώς και η εφαρμογή της οικονομικής πολιτικής η οποία συνδέεται με αυτές τις αποφάσεις. Η κυβέρνηση καλείται να εγγυηθεί την τήρηση των σχετικών δεσμεύσεων της χώρας. Αυτές προκύπτουν από το ισχύον πρόγραμμα στήριξης, οδήγησαν στην απόφαση της 26ης Οκτωβρίου και απορρέουν από αυτήν, μέσω του νέου οικονομικού προγράμματος και της συμβολής του ιδιωτικού τομέα (PSI) στη χρηματοδότηση και στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του ελληνικού δημοσίου χρέους. Το Υπουργείο Οικονομικών θα διαχειριστεί το σύνολο των κρίσιμων δράσεων για την εφαρμογή των δεσμεύσεών μας που απορρέουν από το πρόγραμμα προσαρμογής.
Αναλυτικότερα, οι αποφάσεις της 26ης Οκτωβρίου αφορούν:
Πρώτον, πρόσθετη χρηματοδότηση της Ελλάδας, ύψους 130 δισ. ευρώ, η οποία καλύπτει τις χρηματοδοτικές μας ανάγκες για τα επόμενα τρία χρόνια, και
Δεύτερον, ένα νέο σχήμα συμμετοχής των ιδιωτών στην χρηματοδότηση του Ελληνικού κράτους στα επόμενα έτη, το οποίο οδηγεί σε σημαντική μείωση του δημόσιου χρέους, περιορίζει δραστικά τις ανάγκες χρηματοδότησης του δημόσιου χρέους μέχρι το 2020 και διασφαλίζει την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά του, με στόχο αυτό να κινείται στο επίπεδο του 120% του ΑΕΠ το 2020.
Η αλληλουχία και το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών που οδηγούν στην εφαρμογή των αποφάσεων της 26ης Οκτωβρίου απορρέουν από τα κείμενα που συνδέουν τη χώρα μας με τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης και τους θεσμικούς εταίρους μας, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
Εφόσον οι αποφάσεις αυτές υλοποιηθούν και εφαρμοστεί αποτελεσματικά η οικονομική πολιτική που συνδέεται με αυτές, η Ελλάδα μπορεί να ατενίζει με περισσότερη αισιοδοξία το μέλλον.
Είναι πολύ σημαντικό ότι ήδη έχουν ληφθεί και έχουν ξεκινήσει να εφαρμόζονται δημοσιονομικά μέτρα τα οποία είναι ικανά να οδηγήσουν σε επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων στο τέλος του 2012.
Παράλληλα, η αποτελεσματική εφαρμογή του PSI σημαίνει πως:
Πρώτον, οι πληρωμές των τόκων για το δημόσιο χρέος θα μειωθούν σημαντικά ήδη από το 2012, οδηγώντας σε περαιτέρω μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος.
Δεύτερον, θα περιοριστεί η ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων κατά τα τελευταία δύο χρόνια του νέου προγράμματος (2013 και 2014) για την επίτευξη των στόχων του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής.
Το έργο που πρέπει να κάνει αυτή η κυβέρνηση είναι δυσανάλογα μεγάλο σε σχέση με τη χρονική θητεία της, και γι’ αυτό πρέπει να ξεκινήσουμε αμέσως και με πολύ ταχείς ρυθμούς.
Πρώτη, προτεραιότητά μας αποτελεί η άμεση εκπλήρωση των προϋποθέσεων που οδηγούν στην έγκαιρη εκταμίευση της έκτης δόσης του αρχικού δανείου. Η εκταμίευση αυτής της δόσης πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου, δεδομένων των χρηματοδοτικών αναγκών κατά το δεύτερο ήμισυ του μηνός. Οι νομοθετικές, διοικητικές και διαχειριστικές προϋποθέσεις για την εκταμίευση έχουν ήδη εκπληρωθεί από τη χώρα, με την υλοποίηση, από την προηγούμενη Κυβέρνηση, όλων των απαιτούμενων πρότερων ενεργειών.
Απομένει η επιβεβαίωση των δεσμεύσεων, οι οποίες επέτρεψαν την απόφαση της 26ης Οκτωβρίου και απορρέουν από την απόφαση αυτή.
Δεύτερη προτεραιότητα της νέας Κυβέρνησης είναι η ολοκλήρωση των συζητήσεων με την Τρόικα για το νέο πρόγραμμα, με βάση την πέμπτη αναθεώρηση του αρχικού προγράμματος που ολοκληρώθηκε πριν λίγες εβδομάδες. Μετά την υιοθέτηση του νέου αυτού προγράμματος θα καταρτιστεί η νέα δανειακή σύμβαση που θα πρέπει να κυρωθεί από τη Βουλή πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους. Η σύμβαση αυτή πρέπει, επίσης, να κυρωθεί από άλλα κοινοβούλια σε όσα κράτη-μέλη προβλέπεται κατά το Σύνταγμά τους κάτι τέτοιο.


Προτάσσεται, βεβαίως, η κατάθεση του σχεδίου του προϋπολογισμού του 2012, εντός της συνταγματικά προβλεπομένης προθεσμίας. Ήδη, η επεξεργασία του σχεδίου του προϋπολογισμού βρίσκεται στο τελικό στάδιο από το οικονομικό επιτελείο, υπό τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό των Οικονομικών κ. Ευάγγελο Βενιζέλο. Το σχέδιο του νέου προϋπολογισμού θα περιλαμβάνει μια πρώτη εκτίμηση για τις ευεργετικές επιπτώσεις του PSI.


Ο προϋπολογισμός του 2012 εντάσσεται στο προσαρμοσμένο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής, που είναι το θεμέλιο τόσο του υφιστάμενου, όσο και του νέου προγράμματος στήριξης.


Η προετοιμασία της σχεδιαζόμενης ανταλλαγής ομολόγων που προβλέπεται από το PSI έχει ήδη ξεκινήσει ώστε να διαμορφωθεί το αναγκαίο χρηματοοικονομικό και δημοσιονομικό πλαίσιο με στόχο να έχει ολοκληρωθεί, μέχρι την έγκριση του νέου προγράμματος, ο απαραίτητος σχεδιασμός και οι επαφές με τους κατόχους των ελληνικών ομολόγων. Για το λόγο αυτό, θα γίνει άμεσα η δημοσίευση της δημόσιας διεθνούς αναγγελίας για το PSI, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Eurogroup της 7/11/2011.


Παράλληλα, πρέπει να διασφαλιστεί, με τη συνεργασία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η ρευστότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος κατά την περίοδο εφαρμογής του νέου PSI.
Άμεση προτεραιότητα είναι η ψήφιση του σχεδίου νόμου για την κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που ρυθμίζει θέματα εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου προς τις Τράπεζες.
Παράλληλα με την κύρια αυτή αποστολή της, η Κυβέρνηση έχει κατά το Σύνταγμα την ευθύνη για την διαμόρφωση και εφαρμογή της γενικής πολιτικής της χώρας σε όλους τους τομείς.
Ειδικότερα, θα επιδιώξει την προώθηση των διαρθρωτικών αλλαγών που είναι αναγκαίες για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την ενίσχυση του παραγωγικού δυναμικού της ελληνικής οικονομίας.
Ταχεία και αποτελεσματική πρέπει να είναι η εφαρμογή κρίσιμων διαρθρωτικών αλλαγών που συνιστούν νόμους του κράτους. Αυτές αφορούν κυρίως:
- το νέο βαθμολόγιο – μισθολόγιο,
- την εργασιακή εφεδρεία,
- τις αλλαγές στην αγορά εργασίας,
- το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων,
- την ολοκλήρωση του ανοίγματος των κλειστών επαγγελμάτων,
- τις βελτιωτικές παρεμβάσεις στη λειτουργία του δικαστικού συστήματος,
- την αξιολόγηση και αναδιάρθρωση φορέων, προσωπικού και υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης και του ευρύτερου δημοσίου τομέα,
- τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού.
Ειδικότερα, όσον αφορά στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, στις βασικές προτεραιότητες περιλαμβάνονται: η ενίσχυση των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, η διασφάλιση της βιωσιμότητας των Ασφαλιστικών Ταμείων και η στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων ομάδων του πληθυσμού. Μέχρι το τέλος του έτους προγραμματίζεται η ενεργοποίηση 24 επιπλέον προγραμμάτων ενίσχυσης της απασχόλησης. Τίθεται σε πλήρη λειτουργία ο νέος Ενιαίος Οργανισμός Παροχής για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Επεκτείνεται με τους ταχύτερους δυνατούς ρυθμούς το μεγάλο έργο της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.
Επίσης προωθούνται νέα μείωση των τιμών των φαρμάκων, περιορισμός του κέρδους των φαρμακοποιών και εξασφάλιση της εφαρμογής του ήδη θεσπισμένου ελεύθερου ωραρίου των φαρμακείων. Επιπλέον στόχος είναι, η μείωση του κόστους δαπανών των προμηθειών των νοσοκομείων, φαρμάκων και υλικών σε σχέση με το 2010.
Η υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την ενίσχυση των εξαγωγών έχει ιδιαίτερη σημασία και επιταχύνεται. Προωθείται η ψήφιση νέου νόμου για την απλοποίηση του εξαγωγικού εμπορίου. Ενισχύονται τα διαθέσιμα σε εξαγωγικές επιχειρήσεις κεφαλαία κίνησης, με ευνοϊκό επιτόκιο. Βρίσκονται σε φάση αξιολόγησης, μέσω της διαδικασίας fast track, 20 ακόμη σχέδια προσέλκυσης μεγάλων ξένων επενδύσεων συνολικού ύψους 5,5 δισ. ευρώ.
Προωθείται η αναδιάρθρωση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και η ενίσχυσή του, ώστε να προσαρμοστεί στα σημερινά δεδομένα, και να χρηματοδοτηθούν αναπτυξιακές προτεραιότητες. Στους επόμενους μήνες, θα αρχίσει η διάθεση σημαντικών ποσών από τα διαθέσιμα 14 δισ. ευρώ του ΕΣΠΑ, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η ολοκλήρωση μεγάλων έργων υποδομών και να ενισχυθεί η ρευστότητα των επιχειρήσεων.
Όσον αφορά στο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων, συνεχίζεται κανονικά όπως έχει συμφωνηθεί στην 5η αναθεώρηση του προγράμματος στήριξης. Το ζητούμενο είναι να υπάρξει επενδυτικό ενδιαφέρον.
Ιδιαίτερη σημασία έχει η αξιοποίηση του ενεργειακού δυναμικού της χώρας. Έχουν προκηρυχθεί διεθνείς διαγωνισμοί για τη διεξαγωγή ερευνών για πετρέλαιο και φυσικό αέριο στο Ιόνιο και τη Νότια Κρήτη. Παράλληλα, προωθείται το σχέδιο για την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας με στόχο την εξαγωγή της στη Βόρεια Ευρώπη σύμφωνα και με την απόφαση της Συνόδου Κορυφής της 26ης Οκτωβρίου.
Έχει αρχίσει να καταρτίζεται σχέδιο δράσης, σε συνεργασία με τη νέα Ευρωπαϊκή Task Force, για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης και τη μείωση της γραφειοκρατίας που αποτελούν κορυφαίες προτεραιότητες, οι οποίες θα συντελέσουν και στην ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας. Άμεσο μέλημά μας είναι ο δραστικός περιορισμός της σπατάλης και η κατάργηση περιττών φορέων.
Η αποτελεσματικότερη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, η βελτίωση της διαφάνειας, η αποκατάσταση της ισονομίας και η ενίσχυση των θεσμών είναι προτεραιότητες ύψιστης σημασίας. Καταρτίζεται σχέδιο νόμου για την αναμόρφωση του ελληνικού διοικητικού συστήματος: «προς ένα επιτελικό κράτος». Επίσης, έχει ήδη καταρτιστεί σχέδιο νόμου για την αναμόρφωση του πειθαρχικού δικαίου των δημοσίων υπαλλήλων και επίκειται η κατάθεσή του στη Βουλή.
Θα γίνουν επίσης παρεμβάσεις σε ολόκληρο το φάσμα της διοικητικής, πολιτικής και της ποινικής δικαιοσύνης με ταυτόχρονη ενίσχυση των εναλλακτικών μορφών επίλυσης των διαφορών, ώστε, επιτέλους, να αποδίδεται δικαιοσύνη σε εύλογο χρόνο.
Η βελτίωση της λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα ενίσχυσης του ανθρώπινου και παραγωγικού δυναμικού. Προωθείται η αναδιάρθρωση και ο εξορθολογισμός των εκατοντάδων διοικητικών περιφερειακών δομών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η εφαρμογή του νόμου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση αποτελεί λαϊκή επιταγή, όπως εκφράστηκε από τη συντριπτική πλειοψηφία των μελών του Κοινοβουλίου. Επίσης, η Κυβέρνηση θα προχωρήσει σε δράσεις που αφορούν την αναδιάρθρωση του ερευνητικού ιστού της χώρας. Τέλος, σημαντική είναι η άμεση υλοποίηση του προγράμματος της Δια Βίου Εκπαίδευσης.
Στον τομέα της φορολογικής πολιτικής και της δημοσιονομικής διοίκησης, πρωταρχικός στόχος είναι η άμεση και αποτελεσματική εισαγωγή των νέων δομών που έχουν αποφασισθεί και η εφαρμογή των πορισμάτων των σχετικών εκθέσεων της τεχνικής βοήθειας του ΔΝΤ, ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η φοροδιαφυγή.


Κυρίες και κύριοι βουλευτές,
Η περίοδος κατά την οποία η παρούσα Κυβέρνηση θα έχει την ευθύνη της διαχείρισης των δημοσίων πραγμάτων ευελπιστώ ότι δεν θα είναι μία παρένθεση, αλλά ότι θα αποτελέσει τη γέφυρα που θα διευκολύνει τη μετάβαση της χώρας σε συνθήκες δημοσιονομικής ισορροπίας και βιώσιμης ανάπτυξης.
Οι Ευρωπαίοι εταίροι μας αλλά και οι διεθνείς οργανισμοί που μας στηρίζουν έχουν καταστήσει σαφές ότι η περαιτέρω χρηματοδότηση της Ελλάδος θα συνεχιστεί μόνο εφόσον υλοποιηθούν πλήρως οι αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής της Ευρωζώνης της 26ης Οκτωβρίου και εφαρμοστεί η οικονομική πολιτική που συνδέεται με αυτές. Για το σκοπό αυτό ζητείται η δέσμευση της κυβέρνησης και των αρχηγών των κομμάτων που τη στηρίζουν.
Το αίτημα αυτό δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως απαίτηση απρόσωπων εξουσιών και οργανισμών. Πρέπει να κατανοήσουμε τις πραγματικές του διαστάσεις. Η ζητούμενη δέσμευση εκφράζει το αίτημα και την προσδοκία των λαών και των φορολογούμενων πολιτών των κρατών που άμεσα ή έμμεσα μας στηρίζουν, οι οποίοι αναλαμβάνουν τους κινδύνους και τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις που θα προκύψουν αν δεν επιτευχθεί η δημοσιονομική εξυγίανση και αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας. Η άσκηση της κατάλληλης πολιτικής για την επίτευξη αυτών των σκοπών είναι πρωτίστως για το δικό μας εθνικό συμφέρον, αλλά αποτελεί και υποχρέωση προς τους άλλους λαούς έναντι της αλληλεγγύης που μας δείχνουν.


Κυρίες και κύριοι βουλευτές,
Είναι γεγονός ότι η κρίση καθώς και η ασκούμενη περιοριστική δημοσιονομική πολιτική, έχουν επιτείνει την ύφεση και έχουν επιδεινώσει την ανεργία περισσότερο από όσο είχε εκτιμηθεί. Οι ανεπιθύμητες αυτές εξελίξεις μπορούν να αμβλυνθούν και βαθμιαία να εξουδετερωθούν με τρεις τρόπους:
- Με την προώθηση των μεταρρυθμίσεων που προηγουμένως περιέγραψα, ώστε να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα, να ενισχυθεί το παραγωγικό δυναμικό και να στηριχθεί μια εξωστρεφής ανάπτυξη.
- Με την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων του ΕΣΠΑ.
- Με την ταχύτερη προώθηση των επενδύσεων στον τομέα της ενέργειας, ειδικότερα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Οι δράσεις αυτές θα συντελέσουν στην απορρόφηση της ανεργίας. Επιπλέον πρέπει να προσφέρουμε ένα ισχυρό δίκτυ ασφαλείας στους συμπολίτες μας που βρίσκονται στην πιο αδύναμη κοινωνικά θέση. Να τους στηρίξουμε με πολιτικές αλλά και ενισχύοντας την κοινωνική αλληλεγγύη με κάθε πρόσφορο τρόπο. Πιστεύω ότι σε αυτήν την κρίση, στη σημερινή καταιγίδα, κανείς δεν πρέπει να νιώθει μόνος του.
Ο ελληνικός λαός γνωρίζει ότι η πορεία που οφείλουμε να διανύσουμε είναι ανηφορική και ότι η προσπάθεια δεν θα είναι στιγμιαία. Η έξοδος από την κρίση, με τους καλύτερους δυνατούς όρους και η επιστροφή της ανάπτυξης και της πλήρους απασχόλησης δεν θα πραγματοποιηθούν χωρίς αγώνες, χωρίς κόστος προσαρμογής και θυσίες. Το κόστος προσαρμογής και οι θυσίες πρέπει να επιμεριστούν δίκαια. Η διεύρυνση της φορολογικής βάσης και η πάταξη της φοροδιαφυγής δεν είναι μέτρο μόνο δημοσιονομικής εξυγίανσης αλλά και κοινωνικής δικαιοσύνης.
Η προσπάθεια δημοσιονομικής εξυγίανσης και οικονομικής αναδιάρθρωσης διευκολύνεται – δεν δυσχεραίνεται – από τη συμμετοχή της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ, η οποία αποτελεί εγγύηση νομισματικής σταθερότητας και διαμορφώνει πρόσφορες συνθήκες για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Επιπλέον, το ενιαίο νόμισμα προάγει την διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και ενισχύει την συνοχή και αλληλεγγύη μεταξύ των ευρωπαϊκών λαών. Η παραμονή στο ευρώ είναι η μοναδική επιλογή. Οι Έλληνες πολίτες γνωρίζουν τα οφέλη που απορρέουν από τη συμμετοχή της χώρας στην Ευρωζώνη όπως καταγράφεται σε όλες τις έρευνες της κοινής γνώμης.


Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές,


Αν είμαστε συνεπείς στις δεσμεύσεις μας και συστηματικοί στην προσπάθεια μας, κατά τη διάρκεια της θητείας αυτής της μεταβατικής Κυβέρνησης και κατά τη διάρκεια της επόμενης που θα εκλέξει ο Ελληνικός λαός, τα επιδιωκόμενα θετικά αποτελέσματα θα γίνουν πραγματικότητα.
Στην πορεία που ανοίγεται μπροστά μας, πορεία δύσκολη και ανηφορική, θα έλθει η στιγμή αντιστροφής των πραγμάτων. Θα υπάρξει μια στιγμή αναστροφής της ύφεσης, μια στιγμή που το κράτος θα λειτουργεί καλύτερα, που η συλλογική προσπάθεια και η κοινωνική συνείδηση θα ενδυναμώνονται. Η συμφωνία της 26ης Οκτωβρίου παρέχει τα εχέγγυα για να αντιστρέψουμε τις δυσμενείς εξελίξεις, στο βαθμό τουλάχιστον που αυτές εξαρτώνται από τη δική μας δράση.
Η κρίση αυτή μπορεί να μετατραπεί σε ευκαιρία. Αρκεί να δώσουμε όλοι τον καλύτερο μας εαυτό. Καλώ τους δημόσιους λειτουργούς της χώρας, όλους όσους εργάζονται στις εφορίες, στα σχολεία, σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους για να μην πάνε χαμένες οι δικές τους θυσίες αλλά και επειδή η δική τους συμβολή είναι καθοριστική για την ευόδωση της κοινής προσπάθειας. Κάθε ένα εκατοστό εθνικής ευθύνης ισοδυναμεί με ένα μέτρο κοινωνικής και οικονομικής προόδου.
Με εθνική συνεννόηση και κοινωνική συνοχή μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κρίση ταχύτερα και με μικρότερο κόστος, μπορούμε να αποδείξουμε ότι είμαστε ικανοί να αλλάξουμε τη χώρα και να διαμορφώσουμε μια θετική προοπτική για το μέλλον και ιδιαίτερα για τους νέους. Είναι στο χέρι μας. Έχουμε τη δύναμη. Ενωμένοι, με συνείδηση των δυσκολιών, με καθαρό στόχο, με αποφασιστικότητα και συστηματική προσπάθεια, πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε.


Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές,
Αναλαμβάνω την ευθύνη του Προέδρου της Κυβέρνησης στη δυσκολότερη στιγμή της πρόσφατης ιστορίας της χώρας. Έχω πλήρη συνείδηση της μεγάλης ευθύνης. Μόνος μου δεν μπορώ να διεκπεραιώσω αυτή την αποστολή.
Παρόμοιες καταστάσεις αντιμετωπίζονται μόνο όταν ενώνονται και δραστηριοποιούνται όλες οι δυνάμεις του έθνους. Θεωρώ ότι η παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση συνεργασίας αυτό, και μόνο αυτό, το νόημα έχει.
Πιστεύω ότι κανείς από εμάς σε αυτή την αίθουσα δεν θέλει να ηττηθεί η χώρα και να φύγει από το ευρώ. Όσοι στηρίζουν την κυβέρνηση, θεωρώ αυτονόητο ότι αναλαμβάνουν την ευθύνη να μην τεθεί σε κίνδυνο η παραμονή μας στην ευρωζώνη.
Η χώρα μπορεί να σωθεί. Από εμάς εξαρτάται.
Θέλω να είμαι σαφής απέναντι σε εσάς και τον ελληνικό λαό. Για όσο διάστημα η Βουλή των Ελλήνων θα μου εμπιστεύεται την ευθύνη του Πρωθυπουργού, θα εκτελώ τα καθήκοντά μου με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον της χώρας.
Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές,
Ζητώ ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση συνεργασίας.
Σας ευχαριστώ.