Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2011

Χωρίς Περιφερειακό όραμα...

Στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, πραγματοποιήθηκε η πρώτη φάση διαβούλευσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Π.Ι.Ν 2012 – 2014.
Την παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδιασμού έκανε, εκ μέρους της εταιρείας REMACO Α.Ε, o μελετητής, Νίκος Παπαδάτος.
Αναπτυξιακό Όραμα της Π.Ι.Ν
Σύμφωνα με τη μελέτη, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων πρέπει να στοχεύσει στην ορθολογική και βιώσιμη ανάπτυξη με αναγνώριση της...
 πολιτιστικής και περιβαλλοντικής ταυτότητας και διασφάλιση της κοινωνικής ευημερίας και συνοχής.


Γενικοί Στρατηγικοί Στόχοι


Οι βασικοί στόχοι του στρατηγικού σχεδιασμού είναι έξι:


 Βελτίωση της προσπελασιμότητας – Ανάπτυξη Υποδομών
 Ορθολογικός Χωροταξικός Σχεδιασμός
 Περιβαλλοντική Προστασία
 Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και κοινωνικών υποδομών
 Διαφοροποίηση του παραγωγικού προτύπου με έμφαση στην αξιοποίηση συνεργιών πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα με τον τουρισμού – πολιτισμό.
 Βελτίωση της αποτελεσματικής και αποδοτικής λειτουργίας της Π.Ι.Ν


Σπ. Σπύρου: «Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο»


Ο Περιφερειάρχης, Σπυρίδων Σπύρου, αφού ευχαρίστησε όλους τους συμμετέχοντες στη σημερινή παρουσίαση για την ανταπόκριση στην πρόσκληση και συμβολή τους, τόνισε μεταξύ των άλλων ότι: «Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο, το οποίο θα χρησιμεύσει στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και παράλληλα αποτελεί την πυξίδα που θα οδηγήσει με ασφάλεια την Περιφέρειά μας στη λεωφόρο της ανάπτυξης».


«Είναι ανάγκη», συνέχισε ο κ. Σπύρου, «σε αυτή τη διαδικασία να συμμετέχουν όλοι οι θεσμικοί φορείς και να επιδιωχθεί η αγαστή συνεργασία, για να πετύχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα».


Τέλος, ο κ. Σπύρου επεσήμανε ότι η διαδικασία της διαβούλευσης θα συνεχιστεί μέχρι την ημέρα που θα φθάσει στο Περιφερειακό Συμβούλιο προς ψήφιση ο Στρατηγικός Σχεδιασμός.
Στην παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδιασμού της Π.Ι.Ν παραβρέθηκαν ο Περιφερειάρχης, Σπυρίδων Σπύρου, ο Αντιπεριφερειάρχης Κέρκυρας, Χρήστος Σκούρτης, ο Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, Γιάννης Μαλακάσης, ο Δήμαρχος Κέρκυρας, Γιάννης Τρεπεκλής, ο Δήμαρχος Παξών, Σπύρος Μπογδάνος, ο Αντιδήμαρχος των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κέρκυρας, Σπύρος Μωραίτης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Κέρκυρας, Στέφανος Σαμοίλης επικεφαλής του συνδυασμού «Εμπρός με σένα για την Κέρκυρα» και ο Βασίλης Αρμενιάκος εκπροσωπώντας της «Λαϊκή Συσπείρωση», ο Δημοτικός Σύμβουλος Παξών, Παντελής Κουβάς, ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Π.Ι.Ν Τηλέμαχος Μωραίτης και ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Π.Ι.Ν Νικήτας Καραλής, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες.