Δευτέρα 30 Ιουνίου 2008

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου

3 Ιουλίου 2008

9:00 – 9:15
Προσέλευση και εγγραφή συνέδρων

9:15 – 09:40
ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ – ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

1η ΕΝΟΤΗΤΑ: «Υφιστάμενη κατάσταση στα Νησιά – προβλήματα και προοπτικές»

09:40 – 10:00
«Νέα δεδομένα και προκλήσεις για τα Ευρωπαϊκά Νησιά», κ. Σταύρος Αρναουτάκης, Ευρωβουλευτής

10:00 – 10:20
«Νησιωτικές περιοχές ως τόπος διαβίωσης και εργασίας – ανάδειξη προβλημάτων και υφιστάμενη κατάσταση στην Ευρώπη», κ. Σεραφείμ Τσόκας, Πρόεδρος Επιτροπής Νησιών CPMR - Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Κρήτης

10:20 – 10:40
«Η υφιστάμενη κατάσταση στα μικρά νησιά ως εφαλτήριο ανάπτυξης» κ. Σπυρίδων Μπογδάνος, Δήμαρχος Παξών

10:40 – 11:00
«Ακτοπλοΐα – τουρισμός: Άξονες ανάπτυξης των νησιών. Το θεσμικό πλαίσιο – προβλήματα, προοπτικές», Γεώργος Νούλας, Δικηγόρος Διεθνολόγος, Μέλος υπηρεσίας στήριξης Κοινοβουλευτικού έργου ΝΔ.

11:00 – 11:30
Διάλειμμα καφέ


2η ΕΝΟΤΗΤΑ: «Ευρωπαϊκές Πολιτικές για τα Νησιά»

11:30 – 11:50
«Χρηματοδοτήσεις στον τομέα της Αλιείας», κ. Γιώργος Σπύρου, Ανώτερο Διοικητικό Στέλεχος Γενικής Διεύθυνσης Ναυτιλιακών Υποθέσεων και Αλιείας

11:50 – 12:10
«Ευρωπαϊκές Πολιτικές για την Αγροτική Ανάπτυξη: υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές», Γεώργιος Μαθιουδάκης, Στέλεχος ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης αρμόδιος για Ελλάδα – Κύπρο

12:10 – 12:30
«Ενέργεια και μεταφορές στα Νησιά», κ. Fernandez Garcia, Εκπρόσωπος Γενική Διεύθυνση Ενέργειας και Μεταφορών

12:30 – 12:50
«Η προσέγγιση Leader+ κατά την Δ’ Προγραμματική Περίοδο», κ. Παναγιώτης Καραδήμας, Προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Leader+, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

12:50 – 13:10
«Βιώσιμη Ανάπτυξη Αλιευτικών περιοχών: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007 – 2013», κ. Γιώργος Κατής και Ms. Mitsa Egke, Διαχειριστική Αρχή ΕΠΑΛ

13:10 – 13:30
Συζήτηση

13:30 – 15:00
Γεύμα

3η ΕΝΟΤΗΤΑ: Προώθηση Πολιτικών Βιώσιμης Ανάπτυξης

17:00 – 17:20
«Μικρονησιωτικός χώρος και Βιώσιμη Ανάπτυξη», κ. Μπενέτος Σπύρου, Δήμαρχος Λειψών

17:20 – 17:40
«Η αποτελεσματικότερη ενσωμάτωση στην εσωτερική αγορά ως βασικός παράγοντας για τη συνοχή και την ανάπτυξη των νησιών», Ms. Sylvia Gauci, Μέλος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής

17:40 – 18:00
«Εισαγωγή των αρχών των βιώσιμων κοινοτήτων στο χωροταξικό σχεδιασμό των νησιών» κ. Σταύρος Καμπέλης, Μηχανολόγος Μηχανικός, Πρώην Γενικός Γραμματέας ΥΠΕΧΩΔΕ

18:00 – 18:20
«Μετατροπή του νησιωτικού χώρου σε τουριστικό προϊόν μέσω της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Οικοτουρισμού», κ. Εύα Μιχάλενα, Ειδική Επιστήμων, Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστήμιο Σορβόννης, Παρίσι

18:20 – 18:40
«Περιφερειακή Ανάπτυξη και Διαχείριση αλλαγών στις ακτές, Dr. Jeremy Hills, Καθηγητής Θαλλάσιας Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Newcastle Αγγία

18:40 -19:00
«Η μεγιστοποίηση της διείσδυσης των ΑΠΕ στα Ελληνικά Νησιά (Τεχνολογικές, Οικονομικές και Νομοθετικές παράμετροι)», κ. Δημήτρης Κατσαπράκης, Διδάκτωρ Μηχανολόγος Μηχανικός, Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας και Σύνθεσης Ενεργειακών Συστημάτων ΤΕΙ Κρήτης

19:00 – 19:30
Συζήτηση - Κλείσιμο πρώτης μέρας


4 Ιουλίου 2008

9:00 – 9:30
Προσέλευση συνέδρων

4η ΕΝΟΤΗΤΑ: Τα ισχυρά σημεία της νησιωτικότητας


9:30 – 9:50
«Η παρέμβαση του ΟΑΕΔ στην τοπική κοινωνία», κ. Γεώργιος Βερναδάκης, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου ΟΑΕΔ

9:50 – 10:10
«Η συμβολή των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Νησιωτικών Περιοχών», κ. Νικήτας Δολαψάκης, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Ηρακλείου και Πρόεδρος Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νήσων

10:10 – 10:30
«Νησιωτικότητα, Καραβάτζιο, Γκρέκο, Παρθένης, (Μάλτα, Νάπολι, Ηράκλειο, Κέρκυρα)», κ. Μάνος Στεφανίδης, Επίκουρος Καθηγητής Ιστορίας Τέχνης

10:30 – 10:50
«Η κοινωνική Οικονομία ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης των νησιωτικών περιοχών», κ. Νίκος Δρακάκης, Διδάκτων Κοινωνιολογίας, Διευθυντής Κοινωνικών Προγραμμάτων Νομαρχιακής Επιτροπής Λαϊκής Επιμόρφωσης Ηρακλείου

10:50 – 11:10
«Η Ελλάδα επανατοποθετείται ως "αεινεκής τόπος εμπειριών”: από τη σύλληψη στην εφαρμογή», κ. Αλέξανδρος Κουρής, Εντεταλμένος σύμβουλος επικεφαλής Επιχειρηματικής μονάδας επικοινωνίας της PRC Group

11:10 – 11:30
«Η πρωτοβουλία “Ευρωπαϊκά νησιά”, κ. Αγάθη Λάγια, Στέλεχος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ΥΠ.ΟΙ.Ο.

11:30 – 11:50
Διάλειμμα καφέ

5η ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές στα Νησιά

11:50 – 12:10
«Τοπικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης – το παράδειγμα της Κέρκυρας», κ. Σπύρος Νικόπουλος, Διευθυντής Αναπτυξιακής Ιονίων Νήσων

12:10 – 12:30
«Καλλιεργώντας την επιχειρηματικότητα στην ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα της Κρήτης», κ. Αρτέμης Σαϊτάκης, Διευθυντής Επιστημονικού Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης, Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας

12:30 – 12:50
«Το πληροφοριακό σύστημα Ύπαιθρος: μια καλή πρακτική στον τομέα της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στο νησί της Κρήτης» κ. Μανόλης Στρατάκης, Διευθυντής Ερευνητικών Έργων FORTHNET Α.Ε.

12:50 – 13:10
«Η φιλοσοφία και μεθοδολογία του προγράμματος TechNet / Archimed / INTERREG IIIB», κ. Michele Buffa, Συντονιστής Προγράμματος, Περιφέρεια Σικελίας

13:10 – 13:30
"Σύστημα Δεικτών Αειφορίας για την ολοκληρωμένη διαχείριση των ακτών Βαλεαρίδων Νήσων“, Mr. Llorenç Huguet, Πρόεδρος Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου Βαλεαρίδων Νήσων.

13:30 – 14:00
Συζήτηση

14:00 – 15:30
Γεύμα

17:30 – 18:30

2 Παράλληλα workshops

1o workshop: «Προώθηση των πολιτικών για τα Νησιά και Δικτυώσεις»
Συντονιστής: κ. Κυπριωτάκης Ρούσσος, Πρόεδρος Αναπτυξιακής Ηρακλείου Α.Ε.

2o workshop: «Βιώσιμη Ανάπτυξη στα Νησιά»
Συντονιστής: κ. Βόσδου Σωτήρης, Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Συμμετέχοντες
· «Δίκτυο Νήσων Περύπλους»
· Συνέλευση των Περιφερειακών Παραθαλάσσιων Περιοχών της Ευρώπης
· Δίκτυο Παράκτιων Διαχειριστών
· Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την ανταλλαγή εμπειριών παράκτιας Διαχείρισης
· Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών, ΔΑ ΚΠΣ Δίκτυο «Ευρωπαϊκά Νησιά»
· Ελληνικό Δίκτυο για την Παράκτια Έρευνα ΕΔΙΠΕ
· Ελληνικό Δίκτυο Παράκτιας Διαχείρισης COPRANET
· Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Μικρών Νησιών
· Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών
· INSULEUR
· ISLENET
· Εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Κεντρικής Διοίκησης
· Εκπρόσωποι των επιμελητηρίων και φορέων
· Εκπρόσωποι φορέων που ασχολούνται με τους εξής τομείς
o Πολιτισμός
o Περιβάλλον
o Τουρισμός
o Κοινωνικά θέματα

18:30 – 18:45
Συμπεράσματα 1ου workshop με θέμα: «Προώθηση των πολιτικών για τα Νησιά και Δικτυώσεις», κ. Κυπριωτάκης Ρούσσος, Πρόεδρος Αναπτυξιακής Ηρακλείου Α.Ε.

18:45 – 19:00
Συμπεράσματα 2ου workshop με θέμα: «Βιώσιμη Ανάπτυξη στα Νησιά», κ. Σωτήρης Βόσδου, Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

19:00 – 19:15
Γενικά Συμπεράσματα Συνεδρίου και κλείσιμο, κ. Θωμάς Αθανασίου, Πρόεδρος Αναπτυξιακής Ιονίων Νήσων

Ένα ξεχωριστό συνέδριο στην Κέρκυρα

Το 2007 στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Leader+, Άξονας 2, Διαπεριφερειακή Συνεργασία και μετά από πρωτοβουλία 11 Ομάδων Τοπικής Δράσης Νησιωτικών Περιοχών, δημιουργήθηκε το δίκτυο: «Νήσων Περίπλους – Δίκτυο Αναπτυξιακών Εταιριών Νησιωτικής Ελλάδας».
Πρόκειται για μια συνεργασία η οποία υπαγορεύεται από την ανάγκη οι νησιωτικές περιοχές της χώρας μας να προβάλουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους τα οποία σε μεγάλο βαθμό υπαγορεύονται από την φύση της νησιωτικότητας και δημιουργούν μια ιδιαίτερη ταυτότητα και φυσιογνωμία.
Μέσω της συνεργασίας αυτής επιδιώκεται να εντοπισθούν τα πλεονεκτήματα που δημιουργούνται από την νησιωτική φύση και να αναδειχθούν ως μοχλός αειφόρου ανάπτυξης αλλά και τα μειονεκτήματα ούτως ώστε να εφαρμοσθούν κοινά εργαλεία για την αντιμετώπισή τους.
Οδηγοί σε αυτή τη προσπάθεια είναι τα πολιτιστικά στοιχεία των νησιών, οι παραδόσεις, ο φυσικός πλούτος και το ανθρώπινο δυναμικό τους έτσι ώστε εκτός από τόπο προορισμού μαζικού τουρισμού, να αναδειχθούν και ως τόποι προορισμού εναλλακτικού τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων. Οι βασικοί στόχοι του σχεδίου είναι:
1. Η ανάπτυξη της συνεργασίας των νησιωτικών περιοχών της χώρας και η δημιουργία μόνιμου δικτύου συντονισμένων δράσεων για την προβολή και αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των νησιών στον τομέα του τουρισμού αναδεικνύοντας τον τοπικό φυσικό πλούτο ιδίως στην ενδοχώρα, τις ζωντανές παραδόσεις και τις ιδιαιτερότητες κάθε τόπου με στόχο και την διαφοροποίηση της καθιερωμένης εικόνας τουριστικής ανάπτυξης.
2. Η ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των φορέων και των επαγγελματιών των νησιωτικών περιοχών με στόχο την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, τη δικτύωση των επιχειρήσεων και την ανάπτυξη σταθερών και μόνιμων συνεργασιών μεταξύ τους.
3. Η αξιοποίηση κλασσικών μεθόδων (έντυπα, εκθέσεις) αλλά και τεχνολογιών αιχμής (διαδίκτυο) για την προβολή των περιοχών ως τόπων ανάπτυξης εναλλακτικού τουρισμού με ιδιαίτερα φυσικά και πολιτιστικά στοιχεία.
Στο παραπάνω πλαίσιο, το δίκτυο φιλοδοξεί να αποτελέσει μία μόνιμη δομή με ενεργή δράση προς την ουσιαστική αντιμετώπιση των προβλημάτων των νησιωτικών περιοχών, προτείνοντας δράσεις και πολιτικές που θα στοχεύουν στην άρση της απομόνωσης των νησιών και στην βέλτιστη αναπτυξιακή τους πορεία.
Θέλω στο σημείο αυτό να εξάρω τη βοήθεια της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και κυρίως του Υπουργού κ. Κοντού και του Γενικού Γραμματέα κ. Παπαγιαννίδη στην εκπλήρωση όλων των δράσεων που παραπάνω αναφέρθηκαν, αλλά και του Συνεδρίου μας, που θα γίνει όπως γνωρίζετε την 3η και 4η Ιουλίου στο χώρο του ξενοδοχείου Marbella.

Συνεργαζόμενοι Φορείς
1. Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Α.Ε. ΟΤΑ
2. Αναπτυξιακή Ιονίων Νήσων Α.Α.Ε. ΟΤΑ
3. Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ
4. Οργανισμός Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης Α.Ε.
5. Αναπτυξιακό Κέντρο Ορεινού Μαλεβυζίου – Μυλοποτάμου ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ Α.Α.Ε. ΟΤΑ.
6. Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου – ΕΤΑΛ Α.Α.Ε. ΟΤΑ.
7. Αναπτυξιακή Εταιρεία Λήμνου– ΑΝΕΛ Α.Α.Ε. ΟΤΑ.
8. Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου Α.Α.Ε. ΟΤΑ.
9. Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Α.Ε. ΟΤΑ
10. Συνεταιριστική Αυτοδιοικητική Ζακύνθου Α.Α.Ε. ΟΤΑ
11. Αναπτυξιακή Εταιρεία Κεφαλλονιάς & Ιθάκης Α.Α.Ε. ΟΤΑ.

De profundis

Η πολιτική για ένα μεγάλο Δημοκρατικό Κίνημα έχει νόημα μόνο αν επεξεργάζεται τις ανάγκες των πολιτών (θεσμοί, οικολογία, πολιτισμός, παιδεία, οικονομία, εργασία, ελεύθερος χρόνος, κοινωνική αλληλεγγύη) και τις μετατρέπει σε πολιτική πρόταση.
Η σταθερή εφαρμογή των πολιτικών του σε κυβερνητικό επίπεδο το μετατρέπει σε αξιόπιστο κοινωνικό παράγοντα.

Μόνο τότε ένα κόμμα έχει νόημα ύπαρξης.
Με αυτή την προοπτική αποκτά βαθιές ρίζες στην αληθινή εξουσία, το Λαό και συμπορεύεται με αυτόν.
Πείθει με τον πολιτικό του λόγο και πείθεται από το Λαό.
Είναι μία διαρκής και αλληλένδετη σχέση που οδηγεί την ιστορία των Λαών.

Διαφορετικά, όταν η εξουσία αποκόπτεται από τις λαϊκές ανάγκες, αργά ή γρήγορα βυθίζεται και ταυτόχρονα συμπαρασύρει και καταρρακώνει την έννοια της ανθρώπινης ύπαρξης και αξιοπρέπειας.

Προσωπικά, εκλαμβάνω την επιλογή μου στη θέση του Γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, σαν ανάγκη δημιουργίας και όχι διαχείρισης της πολιτικής.

Μέσα από αυτή την πολιτική δραστηριότητα του οργάνου θα παραχθούν νέα πολιτικά πρόσωπα, αξίες και προοπτικές για τον τόπο.

Φθάσαμε στην άκρη του νήματος.
Μας ταρακούνησαν τα γεγονότα.
Μας επέβαλαν να συνειδητοποιήσουμε ότι η άσκηση της πολιτικής, αργά αλλά σταθερά, χρόνια τώρα πέρασε στους “ειδικούς”

Η μικρή μας κοινωνία έμεινε άφωνη με την πολιτική εντολή για την επέλαση των ΜΑΤ εναντίον του Λαού!
Για το καλό του!

Η λογική των πραγμάτων επέβαλε όλοι οι Δήμαρχοι του Νομού και ο Νομάρχης, να παραταχθούν απέναντι από τα ΜΑΤ, αν μη τι άλλο, να προστατεύσουν την πηγαία εξουσία τους.

Και εν τέλει –όπως λέει ένας φίλος μου που σέβομαι την άποψή του και συμφωνώ εν προκειμένω- να “απαιτήσουν” τα ΜΑΤ να “κινηθούν” εναντίον όλων εκείνων, προηγούμενων, τωρινών και επόμενων, που είναι υπεύθυνοι για το Νοσοκομείο, για το Δικαστικό και Αστυνομικό Μέγαρο, για τις Φυλακές, για την αθλιότητα της λειτουργίας του Νοσοκομείου, των Δικαστηρίων, του Λιμενικού, της Αστυνομίας.

Αυτή είναι η πραγματική ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ!


ΜΠΟΥΚΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΕ ΠΑΣΟΚ

Η τροποποίηση του ΓΠΣ της πόλης φέρνει αλλαγές


Μετά από πολύμηνη εργασία και προσπάθεια της Νομαρχίας Κέρκυρας υπεγράφη την περασμένη εβδομάδα από τον υφυπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Σταύρο Καλογιάννη η απόφαση της έγκρισης Τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Πόλης της Κέρκυρας, υπόθεση η οποία εκκρεμούσε από το 1997.
Σε συνέντευξη τύπου την οποία παρεχώρησαν σήμερα το πρωί ο Νομάρχης Στέφανος Πουλημένος, η αρμόδια αντινομάρχης Μερόπη Υδραίου, ο μελετητής του σχεδίου και υπηρεσιακοί παράγοντες της Αντινομαρχίας Χωροταξίας έγινε λεπτομερής αναφορά στα στοιχεία τα οποία περιλαμβάνει η απόφαση έγκρισης της τροποποίησης.
Η τροποποίηση του ΓΠΣ Κέρκυρας περιλαμβάνει τις Πολεοδομικές Ενότητες Καμπιέλου, Σπηλιάς, Πόρτα Ρεμούντα, Μαντουκίου, Σαρόκκο, Νέα Πόλη, Γαρίτσας, Ανεμόμυλου, Κανονίου (μέχρι και την Ανάληψη), Καθ. Καλογραιών, Κωτσέλα, Αγ. Σπυρίδωνα και Παγκρατέικων. Με την έγκριση των προτεινομένων επεκτάσεων πρακτικά προσφέρεται νέα γη για πολεοδόμηση με την οποία επιλύονται προβλήματα δεκαετιών και ικανοποιούνται αιτήματα δεκάδων πολιτών – ιδιοκτητών ακινήτων στις ανωτέρω πολεοδομικές γειτονιές που αναμένουν πολλά χρόνια να εκμεταλλευτούν τα ακίνητά τους και να οικοδομήσουν σε αυτά.
Επίσης, προσφέρεται πολεοδομημένη γη για την κατασκευή του εξωτερικού και εσωτερικού δακτυλίου της πόλης, οι οποίοι θα συμβάλλουν στην ανακούφιση του κυκλοφοριακού προβλήματος, αφού θα αποφευχθεί η κίνηση βαρέων και άλλων οχημάτων από το κέντρο της πόλης και επιπλέον θα εξυπηρετήσει τον άξονα βορά – νότου. Παράλληλα, οι πολεοδομήσεις των επιμέρους Πολεοδομικών Ενοτήτων θα εξασφαλίσουν στην κάθε ενότητα ποσοστό 30% της πολεοδομημένης γης για κοινωφελείς και κοινόχρηστες χρήσεις, δηλαδή για σχολική στέγη, χώρους πρασίνου, πολιτιστικά και πνευματικά κέντρα, που τόσο έχουν ανάγκη αυτές οι περιοχές για την αναβάθμιση των όρων διαβίωσης των κατοίκων τους.

Τι περιλαμβάνει η εγκεκριμένη τροποποίηση του Γ.Π.Σ.
Ειδικότερα, η εγκεκριμένη τροποποίηση του Γ.Π.Σ. περιλαμβάνει:
1. Την ένταξη στο σχέδιο 780 στρεμμάτων.
2. Τη δημιουργία δεκατριών πολεοδομικών ενοτήτων (Π.Ε.), με μέσο συντελεστή δόμησης που κυμαίνεται από 4 στις Π.Ε. Καμπιέλο, Σπηλιά και Πόρτα Ρεμούντα έως 0,40 στην Π.Ε. Κανόνι.
3. Την τροποποίηση και ιεράρχηση του οδικού δικτύου της πόλεως της Κέρκυρας και τον καθορισμό χώρων στάθμευσης:
- Εντός της παλιάς πόλης στις περιοχές Κάτω Πλατεία, Σπηλιά και Λαϊκή Αγορά.
- Περιφερειακά, με υπερτοπική σημασία: Στην περιοχή ΑΣΠΙΩΤΗ - ΕΛΚΑ, στο βόρειο τμήμα της Π.Ε. Παγκρατέικων, στην περιοχή Μεγαλομάτας, στην Π.Ε. Αγίου Σπυρίδωνα και στην θέση Πλατυτέρα για την εξυπηρέτηση του Συνεδριακού Μεγάρου.
4. Τον καθορισμό χρήσεων γης γενικής κατοικίας, πολεοδομικών κέντρων, τοπικών κέντρων, τουρισμού, εκπαίδευσης, πρόνοιας, αθλητικών εγκαταστάσεων, διοίκησης κλπ.
5. Τη χωροθέτηση ζώνης χονδρεμπορίου, δημοτικής αγοράς και Σταθμού υπεραστικών λεωφορείων στην Π.Ε. Αγίου Σπυρίδωνα.
6. Τη δημιουργία ζωνών περιαστικού και αστικού πρασίνου.
7. Τον καθορισμό χώρου Μεγάρου Μουσικής στην Π.Ε. Παγκρατέικων.
8. Τον καθορισμό ζωνών θεσμικών και οικονομικών κινήτρων και πολεοδομικών μηχανισμών και ειδικότερα τον καθορισμό:
- Ζώνης Ανάπλασης – Ανασυγκρότησης στην περιοχή αναδασμού της παλαιάς πόλης.
- Ζώνης Ανάπλασης στην παλαιά πόλη και σε τμήματα των Π.Ε. Μαντουκίου, Γαρίτσας και Ανεμόμυλου.
- Ζώνης Πολεοδομικής Ανασυγκρότησης στην Π.Ε. Σαρόκκου.
Σημειώνεται, τέλος, ότι οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί με βάση προγενέστερα ισχύουσες διατάξεις εντός της περιοχής του Γ.Π.Σ. εκτελούνται όπως εκδόθηκαν.

Ο Νομάρχης Στέφανος Πουλημένος
Στις δηλώσεις του ο Νομάρχης Στέφανος Πουλημένος χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή ως έναν σημαντικό σταθμό μιας μακράς πορείας την οποία η παρούσα ηγεσία της Νομαρχίας υπηρέτησε με πίστη και αφοσίωση για την προώθηση και επίλυση των μεγάλων εκκρεμών ζητημάτων του χωροταξικού, πολεοδομικού και οικιστικού σχεδιασμού.
Τίθενται οι βάσεις, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, για να σταματήσουμε την άναρχη δόμηση που τόσα δεινά έχει σωρεύσει στον τόπο μας και να δώσουμε μέλλον και προοπτική μέσα από την ορθολογική και βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου μας.
Ο Νομάρχης ανέφερε ότι για την επίτευξη του στόχου υπήρξε συνεισφορά και των προηγούμενων Νομαρχών ενώ έκανε γνωστό ότι από τις 20 συνολικά πράξεις εφαρμογής που αναφέρονται στην απόφαση οι 10 διεκπεραιώθηκαν στο τελευταίο διάστημα των 18 μηνών. Χαρακτηριστική ήταν επίσης η αναφορά του ότι για να ξεπεραστούν τα εμπόδια που υπήρχαν σε μια τέτοια ομολογουμένως πολύπλοκη υπόθεση, η αρμόδια αντινομάρχης Μερόπη Υδραίου συνοδευόμενη από τον Διευθυντή Χωροταξίας της Νομαρχίας Ανδρέα Πανδή πήγαν 6 φορές στο ΥΠΕΧΩΔΕ.
Επεσήμανε ακόμη ότι η προσπάθεια δεν θα σταματήσει εδώ καθώς υπάρχει απαρέγκλιτη βούληση για την προώθηση και άλλων ακανθωδών ζητημάτων του τόπου όπως αυτό των οχλουσών χρήσεων. Τόνισε τέλος ότι η προσπάθεια θα συνεχιστεί με τους ίδιους ρυθμούς ευελπιστώντας ότι θα υπάρξει ανάλογη αποτελεσματικότητα.

Η αντινομάρχης Μερόπη Υδραίου

Η αντινομάρχης ΧΩ.ΠΟ.ΠΕ. Μερόπη Υδραίου μετά την εξέλιξη αυτή δήλωσε:
«Μέσω της αναθεώρησης του Γ.Π.Σ. Κέρκυρας και των επιμέρους πολεοδομήσεων και μέσω της προσπάθειας την οποία καταβάλλαμε, προωθούμε μεθοδικά, οργανωμένα, επίμονα και ελπίζουμε αποτελεσματικά, τον κεντρικό στόχο που έχουμε θέσει στη Νομαρχία, για να έχει επιτέλους ο Νομός μας χωροταξικό και πολεοδομικό σχέδιο.
Θέλω να ευχαριστήσω τον Υφυπουργό και τους υπηρεσιακούς παράγοντες του υπουργείου για την άψογη συνεργασία την οποία είχαμε και το Νομάρχη Στέφανο Πουλημένο για την εμπιστοσύνη την οποία μου έδειξε στην προσπάθεια την οποία καταβάλλαμε. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου στην διεύθυνση Χωροταξίας για το ότι αφενός πίστεψαν στον στόχο τον οποίο θέσαμε και αφετέρου γιατί δεν άκουσαν τις φωνές που έλεγαν ότι δεν πρόκειται ποτέ αυτός να επιτευχθεί.
Η θετικότατη αυτή εξέλιξη νομίζω ότι είναι μια έμπρακτη απόδειξη της βούλησής μας για την προώθηση του κεφαλαιώδους σημασίας ζητήματος του χωροταξικού, πολεοδομικού και οικιστικού σχεδιασμού η οποία διαβεβαιώνω ότι δεν θα σταματήσει εδώ.»

Ο μελετητής του Σχεδίου Αρσένης Ρίγγας

Ο μελετητής της τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της πόλης της Κέρκυρας Αρσένης Ρίγγας, συνεχάρη όλους όσους συνέβαλλαν για την ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας ενώ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «τώρα βρισκόμαστε όλοι μας προ των ευθυνών μας για την εφαρμογή του σχεδιασμού αυτού, για να μην μείνει ένα θεωρητικό σχέδιο». Διευκρίνισε επίσης ότι ο συντελεστής δόμησης που αναφέρεται για κάθε επιμέρους Πολεοδομική Ενότητα στην σχετική απόφαση του υφυπουργού, προκύπτει από τον ήδη πραγματοποιημένο συντελεστή σε συνδυασμό με τον εκ του νόμου συντελεστή που και αυτόν που αποδίδεται από την πολεοδόμηση.

Δήλωση του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ Σταύρου Καλογιάννη

Για το θέμα ο Υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Σταύρος Καλογιάννης έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Με την έκδοση της απόφασης αυτής ολοκληρώνεται η διαδικασία τροποποίησης του Γ.Π.Σ. Κέρκυρας, η οποία εκκρεμούσε από το 1997. Το νέο Γ.Π.Σ. αποτελεί μια σημαντική παρέμβαση για την πόλη της Κέρκυρας και έχει στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και την προσαρμογή του επιτελικού σχεδιασμού της πόλης στα νέα οικιστικά δεδομένα που έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια.
Η ταχεία έγκριση των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων και σε άλλες περιοχές της χώρας αποτελεί άμεση προτεραιότητά για το ΥΠΕΧΩΔΕ προκειμένου να προωθηθεί η οικιστική ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον και να αντιμετωπιστούν τα οικιστικά προβλήματα των πολιτών».


Ο Διευθυντής Χωροταξίας της Νομαρχίας Ανδρέας Πανδής

Ο Διευθυντής Χωροταξίας της Νομαρχίας Ανδρέας Πανδής τόνισε ιδιαίτερα ότι μετά την θετικότατη αυτή εξέλιξη αρχίζουν οι εξίσου σημαντικές υποχρεώσεις της αρμόδιας υπηρεσίας για την εφαρμογή και την υλοποίηση των στόχων που θέτει το εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο. Ο κ. Πανδής ανέφερε μεταξύ άλλων και τα εξής: «Τώρα ανοίχτηκε ο δρόμος για να θεσμοθετηθούν οι Πολεοδομικές Μελέτες που έχουν γίνει ή βρίσκονται υπό εκτέλεση όπως αυτή του Μαντουκίου και των Καθολικών Καλογραιών. Το γεγονός ότι ήταν σταθερή η βούληση τόσο του Νομάρχη όσο και της αρμόδιας αντινομάρχη για την προώθηση του ζητήματος βοήθησε τις υπηρεσίες μας να διεκπεραιώσουν κατά το δυνατόν καλύτερα και ταχύτερα το δύσκολο αυτό έργο.»


ΤΙ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ Γ.Π.Σ.
ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΕΙΣ

Οι αλλαγές που επιφέρει η τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της πόλεως Κέρκυρας είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τη ζωή της πόλης αλλά και του Νομού ευρύτερα.
Συγκεκριμένα:
1) Με τη θεσμοθέτηση της τροποποίησης του ΓΠΣ, έρχονται και «κουμπώνουν» στο τροποποιημένο σχέδιο όλες οι επιμέρους εκπονηθείσες ή υπό εκπόνηση πολεοδομικές μελέτες περιμετρικά της πόλεως (Παγκρατέικα, Καθολικές Καλόγριες, Κωτσέλα, Αγ. Σπυρίδωνας), οι οποίες, διαφορετικά, θα έμεναν κενό γράμμα, ενώ σε καθεμία από αυτές περιλαμβάνεται τμήμα του εσωτερικού και εξωτερικού δακτυλίου της πόλεως. Ουσιαστικά, δηλαδή, με την τροποποίηση του ΓΠΣ και σε συνδυασμό με τις πολεοδομήσεις όλων των περιαστικών γειτονιών της πόλης αποδίδονται όλα τα τμήματα του εσωτερικού και εξωτερικού δακτυλίου της πόλεως, ώστε να είναι δυνατή η χάραξη και διάνοιξή τους με την υλοποίηση των πράξεων εφαρμογής από το Δήμο Κερκυραίων. Η απόδοση του εσωτερικού και εξωτερικού δακτυλίου μέσω των πολεοδομήσεων θα ανακουφίσουν το μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης της Κέρκυρας, αφού θα αποσυμφορήσουν την κίνηση από το κέντρο και θα την εκτονώνουν περιφερειακά της πόλης στους δακτύλιους, ώστε όλα τα μεγάλα και μη οχήματα να μην διέρχονται από το κέντρο της πόλεως.
2) Οι πολεοδομήσεις των περιαστικών πολεοδομικών ενοτήτων θα δημιουργήσουν ένα πολεοδομικό «Σύνταγμα» για τις γειτονιές αυτές, ώστε η πολεοδόμησή τους να γίνεται όχι άναρχα και αλόγιστα όπως σήμερα, αλλά βάσει πολεοδομικού σχεδίου, νοικοκυρεμένα, με σεβασμό στο περιβάλλον και με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη.
3) Οι πολεοδομήσεις θα εξασφαλίσουν γη σε ποσοστό 30% επί των συνολικών πολεοδομημένων στρεμμάτων κάθε γειτονιάς, για κοινόχρηστη και κοινωφελή χρήση, δηλαδή για δημιουργία σχολικής στέγης, που τόσο έχει ανάγκη η Κέρκυρα, πολιτιστικών κέντρων, πάρκων, χώρων παιχνιδιού για τα παιδιά αλλά κυρίως, όπως προαναφέρθηκε, δρόμων (δακτυλίων) που θα συνδράμουν στην επίλυση του κυκλοφοριακού προβλήματος της πόλης μας.

Κυριακή 29 Ιουνίου 2008

Ειρηνική πορεία διαμαρτυρίας για το ΧΥΤΑ στην πόλη της Κέρκυρας


Πορεία έγινε την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2008 στην πόλη της Κέρκυρας, στις 8 το βράδυ, στην οποία πήραν μέρος περίπου 1.000. Οι διαδηλωτές, που συγκεντρώθηκαν στο Σαρόκο, διατράνωσαν την αντίθεσή τους στην παρουσία αστυνομικών δυνάμεων στην περιοχή του ΧΥΤΑ Λευκίμμης, ζήτησαν την άμεση απόσυρση των δυνάμεων, την διακοπή των εργασιών και την έναρξη διαλόγου σχετικά με το πρόβλημα της συνολικής διαχείρισης απορριμάτων στο Νομό. Η πορεία πέρασε δια μέσου των κεντρικών οδών της πόλης και του Λιστόν και κατέληξε ειρηνικά στην περιοχή Σπηλιά, όπου στεγάζεται η Εισαγγελία.