Τρίτη 30 Ιουνίου 2009

Απονεμηθήκαν τα πιστοποιητικά από εκπαιδευτικά- επιμορφωτικά προγράμματα

Στην τελετή απονομής πιστοποιητικών σε πολίτες του Νομού που αποφοίτησαν από τα εκπαιδευτικά- επιμορφωτικά προγράμματα των Δομών και των Αυτόνομων Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων Νομού Κέρκυρας, παραβρέθηκε χθες ο Γενικός Γραμματέας της ΠΙΝ κ. Σωτήρης Βόσδου.
Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Στην τελετή παραβρέθηκαν επίσης η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Άντζελα Γκερέκου, ο Δήμαρχος Αχιλλείων κ. Τάκης Καρύδης, ο Δήμαρχος Θιναλλίων κ. Σπύρος Βάρελης, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης κ. Χρήστος Άνθης και ο προϊστάμενος Β΄ βάθμιας εκπαίδευσης κ. Γιώργος Παπαδόπουλος.
Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε η δράση των δομών του Νομού Κέρκυρας.
Ειδικότερα:
Από το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2008-2009 υλοποιήθηκαν στο Νομό Κέρκυρας είκοσι έξη (26) προγράμματα, ( 2 στο δήμο Λευκιμμαίων , 1 στο δήμο Θιναλίου και 23 στο δήμο Κερκυραίων),στα οποία εντάχθηκαν 431 συμπολίτες μας.
Τα αντικείμενα εκπαίδευσης ήταν : ευρωπαϊκές γλώσσες , τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών , πολιτισμός - τέχνες - διαχείριση ελεύθερου χρόνου.

Από το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ, κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2008-2009 υλοποιήθηκαν τρία (3) προγράμματα στα οποία εντάχθηκαν εξήντα επτά (67) συμπολίτες μας. Τα αντικείμενα εκπαίδευσης ήταν Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, Οικονομία-Διοίκηση και Επιχειρήσεις, Πολιτισμός-Τουρισμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη.


Πρόγραμμα «Οδυσσέας»: Εκπαίδευση μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισμό
Εκπαιδευτική Περίοδος 2008-2009

O «Οδυσσέας» απευθύνεται σε Πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και σε υπηκόους Τρίτων χωρών ανεξαρτήτως καταγωγής, από την ηλικία των 16 ετών και άνω, χωρίς καμία διάκριση, που διαμένουν νόμιμα στη χώρα μας. Το Έργο αφορά στην οργάνωση και λειτουργία εκπαιδευτικού προγράμματος για την εκμάθηση της Ελληνικής Γλώσσας ως Δεύτερης, στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού, ώστε όλοι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν τις γλωσσικές δεξιότητες και τις πρακτικές κοινωνικές και διαπολιτισμικές ικανότητες που απαιτούνται για την επίτευξη γλωσσικής και πολιτισμικής κατανόησης, απαραίτητων στοιχείων για την ενεργό κοινωνική ένταξη των ίδιων και των οικογενειών τους. Η ολοκλήρωση του προβλεπόμενου κύκλου σπουδών δίνει στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Ελληνομάθειας Επιπέδου Α2 της Γ.Γ.Δ.Β.Μ., το οποίο θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση από τους Υπηκόους τρίτων χωρών του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος, σύμφωνα με την ελληνική Νομοθεσία για το Σύστημα Πιστοποίησης.
Στην Κέρκυρα από τον Φεβρουάριο του 2009 μέχρι τον Ιούνιο του 2009 συγκροτήθηκαν 9 τμήματα, τρία επιπέδου Α1 (αρχαρίων) και 6 επιπέδου Α2 (προχωρημένων), στα οποία φοίτησαν συνολικά 144 πολίτες της Ε.Ε. και μετανάστες.

Πρόγραμμα Σχολής Γονέων

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης, σε μελλοντικούς γονείς, γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες, εκπαιδευτικούς, ενήλικες τρίτης ηλικίας, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
Στην Κέρκυρα το πρόγραμμα άρχισε τη λειτουργία του μόλις στις αρχές Ιουνίου 2009 κατά τον οποίο συγκροτήθηκε ένα τμήμα με θέμα «Ανάπτυξη στην Τρίτη Ηλικία» και το οποίο παρακολουθούν 21 άτομα.

«ΗΡΩΝ»

Το πρόγραμμα εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της Δια Βίου Εκπαίδευσης. Χρηματοδοτείται από την Ε.Ε κατά 75% και από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 25%.
Στην Περιφέρεια Ιόνιων Νησιών, στην Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Απόκτηση Βασικών Δεξιοτήτων στις Νέες Τεχνολογίες – ΗΡΩΝ 2, για την εκπαιδευτική περίοδο 2008-2009 έχουν λειτουργήσει συνολικά 24 τμήματα στα οποία εντάχθηκαν 393 εκπαιδευόμενοι.
Συγκεκριμένα στον Ν. Κέρκυρας λειτούργησαν 13 τμήματα με 236 άτομα, στον Ν. Κεφαλληνίας 10 τμήματα με 141 άτομα και στον Ν. Λευκάδας λειτούργησε 1 τμήμα με 16 άτομα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα «Ήρωνας-2» αναμένεται να εκπαιδεύσει 1.905 εκπαιδευόμενους σε 3 εκπαιδευτικές περιόδους(2008-2009, 2009-2010 & 2010-2011).

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

Το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας ξεκίνησε στο Νομό Κέρκυρας την λειτουργία του το 2005. Από τότε και έως τον Ιούνιο του 2009 έχουν αποφοιτήσει 130 άτομα ηλικίας 20 έως 65 ετών. Την εκπαιδευτική περίοδο 2008-2009 αποφοίτησαν 30 άτομα.

Ο Γενικός Γραμματέας της ΠΙΝ κ. Σωτήρης Βόσδου αναφερόμενος στην δια βίου μάθηση κατά την διάρκεια της εκδήλωσης τόνισε μεταξύ άλλων: «Οι ραγδαίες και βαθιές αλλαγές στον επιστημονικό, τεχνολογικό, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό τομέα που σηματοδοτούν τη σύγχρονη εποχή, προβάλλουν επιτακτική την ανάγκη για επικαιροποίηση και διαρκή αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των πολιτών προκειμένου να ανταποκριθούν στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις της προσωπικής και εργασιακής τους ζωής. Η ανάγκη για συνεχιζόμενη εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση ώθησαν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν πολιτικές στον τομέα της δια βίου μάθησης, δηλαδή στη διεύρυνση της μαθησιακής διαδικασίας και στην παροχή εκπαιδευτικών ευκαιριών σε όλη τη διάρκεια της ζωής των ατόμων, μέσω ευέλικτων προγραμμάτων μάθησης σε ένα ευρύτατο φάσμα θεματικών πεδίων, ικανών να ανταποκριθούν και στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.
Μέσα από τα προγράμματα τα οποία εξελίσσονται, ενεργοποιήθηκαν και θα ενεργοποιηθούν άτομα και ομάδες με στόχο την ατομική και κοινωνική ανάπτυξη καθώς και την αύξηση των δυνατοτήτων κοινωνικής ένταξης και απασχόλησης. Καταπολεμείται μεταξύ άλλων ο αναλφαβητισμός και ολοκληρώνεται η συμπλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Θέλω να συγχαρώ όλους όσους παρακολούθησαν τα προγράμματα αλλά και τους εκπαιδευτές τους.»

Νέες καταγγελίες στο Σύλλογο ΑμεΑ για την Κέρκυρα- Μη φιλικός τόπος προορισμού
Συνεχίζονται οι καταγγελίες τουριστών, ατόμων με αναπηρία, προς τον Σύλλογο ΑμεΑ Κέρκυρας για τις σοβαρότατες ελλείψεις σε υποδομές στο νομό.

Αναφέρουν ότι η Κέρκυρα δεν είναι ένας φιλικός τουριστικός προορισμός για τα άτομα με αναπηρία και ιδιαίτερα για άτομα με κινητικές δυσκολίες.

Συγκεκριμένα δηλώνουν, ότι δεν υπάρχουν ράμπες σε πεζοδρόμια αλλά και ότι όταν υπάρχουν είναι είτε αποκλεισμένες είτε δεν υπάρχουν αντίστοιχες στο απέναντι πεζοδρόμιο, με αποτέλεσμα να αδυνατούν οι τουρίστες να κυκλοφορήσουν ελεύθερα και να κινδυνεύουν να παρασυρθούν από διερχόμενα οχήματα, αφού αναγκάζονται να χρησιμοποιούν το κεντρικό οδόστρωμα.

Όλοι οι παραπάνω δήλωσαν ότι δεν θα ξαναεπισκεφτούν το νησί της Κέρκυρας αφού δεν ενδείκνυται για διακοπές.

Η ταλαιπωρία αλλά και η απογοήτευση αυτών των ανθρώπων αποτελεί τον χειρότερο πρεσβευτή του τουριστικού προϊόντος του νησιού.

Μέσα σε όλα αυτά η έλλειψη προσβάσιμων παραλιών και δομών εξυπηρέτησης για την μετακίνηση σε τουριστικές περιοχές της Κέρκυρας, με την πλήρη απουσία κατάλληλων λεωφορείων και ταξί μετατρέπει τις διακοπές τους σε πραγματικό εφιάλτη και τους γυρίζει χρόνια πίσω.

Μετά από όλα αυτά ο Νομαρχιακός Σύλλογος ΑμεΑ Κέρκυρας θέτει επί των ευθυνών τους όλους τους αρμόδιους φορείς, αιρετούς και διορισμένους και ζητά την ανάληψη πρωτοβουλιών πριν είναι πολύ αργά.

Με την πτώση να κυμαίνεται στο 10% νομίζουμε ότι δεν έχουμε την ‘‘πολυτέλεια’’ να χάνουμε τουρίστες από τα εκατομμύρια των ευρωπαίων, και όχι μόνο τουριστών, που επιθυμούν να έρθουν στο νησί μας.

Οφείλουμε, και το πράττουμε σήμερα, να χτυπήσουμε τον κώδωνα του κινδύνου και την ανάγκη αλλαγής πολιτικής και δράσεων σε ένα πολύ ευαίσθητο τομέα του τουρισμού.

Το δηλώνουμε τώρα και δεν περιμένουμε τον Οκτώβρη να καταλογίσουμε ευθύνες.

Προς υποστήριξη όλων των παραπάνω σας αποστέλλουμε δύο φωτογραφίες, μία από τα εκδοτήρια εισιτηρίων για τα πλοία στο λιμάνι της Κέρκυρας όπου άτομα με αναπηρία αδυνατούν πλήρως να προσεγγίσουν, και την αντίστοιχη στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας.

250.000 ευρώ για το βοηθητικό γήπεδο του ΑΟ Κέρκυρα εξασφάλισε ο Ν. Δένδιας

Την υλοποίηση ενός ακόμη σημαντικού έργου για την Κέρκυρα εξασφάλισε ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Νικόλαος Δένδιας. Όπως γνωστοποίησε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ Α.Ε κ. Χρ. Χατζηεμμανουήλ στον Υπουργό Δικαιοσύνης, απαντώντας σε σχετικό αίτημά του, θα χρηματοδοτηθεί με 250.000 ευρώ η ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής του βοηθητικού γηπέδου, το οποίο έχει παραχωρήσει προς χρήση ο Δήμος Κερκυραίων στον ΑΟ Κέρκυρα.

Ετοιμη η Ηλεκτρονική Πύλη Εξυπηρέτησης Πολιτών του δήμου Κερκυραίων

Πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στο Ιονικό Συνεδριακό Κέντρο στο Φαληράκι η παρουσίαση του έργου « Ηλεκτρονική Πύλη Εξυπηρέτησης Πολιτών» του Δήμου Κερκυραίων.
To έργο είναι ενταγμένο στο επιχειρησιακό πρόγραμμα της Κοινωνίας της Πληροφορίας στην Κατηγορία Πράξεων «Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής» και στο μέτρο «Ηλεκτρονική κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη». Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο υποστηρίζει την παροχή σύγχρονων υπηρεσιών «ηλεκτρονικής διακυβέρνησης» όπως αυτές απορρέουν από τις διεθνείς τάσεις και πρακτικές για την προσαρμογή της Δημόσιας Διοίκησης στην ψηφιακή εποχή.
Ομιλία του Δημάρχου Κερκυραίων κ. Μικάλεφ κατά την παρουσίαση του έργου:

Κυρίες και Κύριοι
Αγαπητοί φίλοι
Μια νέα σελίδα ανοίγει σήμερα για το Δήμο μας.
Μια σελίδα .... ηλεκτρονική!
Ένα βήμα μπροστά στην προσπάθεια που κάνουμε ως Δημοτική Αρχή να προσφέρουμε στους πολίτες αυτής της πόλης, σύγχρονες και ποιοτικές υπηρεσίες, σε έναν κόσμο που αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς.
Σήμερα σας παρουσιάζουμε επίσημα τη νέα «ηλεκτρονική Πύλη εξυπηρέτησης πολιτών του Δήμου Κερκυραίων».
Η πύλη αυτή υπηρετεί τη φιλοσοφία της Δημοτικής μας Αρχής που είναι να υπάρχει ένας σύγχρονος Δήμος, κοντά στον πολίτη.
Ο Δήμος Κερκυραίων, φιλοδοξεί να βρίσκεται συνεχώς κοντά στον πολίτη 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
Η ραγδαία ανάπτυξη των τεχνολογιών της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών τα τελευταία χρόνια, και η εισαγωγή τέτοιων εφαρμογών, έχουν δώσει νέες προοπτικές και δυνατότητες στην καθημερινή λειτουργία της δημόσιας διοίκηση αλλά και την επαφή των πολιτών με τις δημόσιες υπηρεσίες.

Η πρόσβαση του δημότη στις υπηρεσίες του Δήμου, πρέπει διευκολυνθεί με κάθε πρόσφορο τρόπο, να υποβάλλει τα αιτήματα του, να ενημερώνεται και να έχει τη δυνατότητα συμμετέχεις στις διαδικασίες του Δήμου καταθέτοντας τις απόψεις του.

Ο Δήμος Κερκυραίων υλοποίησε το έργο με τίτλο «Ηλεκτρονική Πύλη εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου Κερκυραίων». Έργο ενταγμένο στο επιχειρησιακό πρόγραμμα της Κοινωνίας της Πληροφορίας.
Το έργο αυτό είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος το οποίο υποστηρίζει την παροχή σύγχρονων υπηρεσιών «ηλεκτρονικής διακυβέρνησης» όπως αυτές απορρέουν από τις διεθνείς τάσεις και πρακτικές για την προσαρμογή της Δημόσιας Διοίκησης στην ψηφιακή εποχή.
Στο πλαίσιο του έργου χρησιμοποιήθηκαν δύο από τις πλέον διαδεδομένες και σύγχρονες μορφές επικοινωνίας: Το τηλέφωνο και το διαδίκτυο, αποβλέποντας στην παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες με μία αμφίπλευρη σχέση.
Οι ουσιαστικά ωφελούμενοι από το έργο είναι οι δημότες αλλά και οι υπηρεσίες του Δήμου. Ενδεικτικά λοιπόν αναφέρουμε :

• Ηλεκτρονική συναλλαγή με τους πολίτες, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα σε 24ωρη βάση μέσω της δικτυακής πύλης και της φωνητικής πύλης.

• Αμφίδρομη ηλεκτρονική επαφή και αλληλεπίδραση με τον δημότη (ενημερώνεται μέσω sms για την πορεία της υπόθεσης του).

• Ηλεκτρονική δημοσίευση χρήσιμων κειμένων, αποφάσεων και πακέτων πληροφοριών που αφορούν τον Δήμο, αλλά και πληροφορίες με τις διαδικασίες και τα έγγραφα που απαιτούνται από τους πολίτες για την έκδοση συγκεκριμένων πιστοποιητικών και δικαιολογητικών.
• Κατ’ επέκταση τη μείωση των επισκέψεων του κοινού στο Δήμο και την αποφόρτιση των υπηρεσιών ώστε να είναι αποτελεσματικότερες.

• Ηλεκτρονική διαχείριση των αρχείων και των αιτήσεων εντός των υπηρεσιών του Δήμου, με αποτέλεσμα την μείωση του χρόνου ανταπόκρισης

• Στην άμεση και αξιόπιστη καταγραφή και παρακολούθηση των προβλημάτων που σχετίζονται με την καθημερινότητα των δημοτών
Αξιοποιώντας τη χρηματοδότηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Κοινωνία της Πληροφορίας, δημιουργήσαμε ένα σύγχρονο εργαλείο, με βάση τις διαπιστωμένες ανάγκες τόσο του Δήμου όσο και των συμπολιτών μας.
Αξιοποιούμε τις νέες τεχνολογίες και δημιουργούμε μια αδιάκοπη γέφυρα αμφίδρομης επικοινωνίας.
Μια αμφίδρομη επικοινωνία μέσα από την οποία ο πολίτης ενημερώνεται για ότι συμβαίνει στην πόλη του, όποια στιγμή το θελήσει, αλλά ταυτόχρονα γίνεται αρωγός και συνοδοιπόρος, γιατί του δίνουμε τη δυνατότητα να εκφράζει την άποψή του αλλά και τις διαφωνίες του, μέσα από ηλεκτρονικές ψηφοφορίες και συζητήσεις. Με τον τρόπο αυτόν ενισχύεται η συμμετοχή του πολίτη στην διαμόρφωση θέσεων και απόψεων που αφορούν τον Δήμο και το Δημοτικό Συμβούλιο αποκτάει πιο ξεκάθαρη εικόνα για τις διαθέσεις της κοινωνίας όταν καλείτε να λάβει τις όποιες αποφάσεις.
Με τη νέα ηλεκτρονική μας πύλη κάνουμε ένα βήμα μπροστά.
Και από αυτήν την εξέλιξη ωφελούνται όλοι.
Ωφελούνται οι πολίτες γιατί αποκτούν πλήρη εικόνα και ενημέρωση για ότι συμβαίνει στην πόλη τους, αλλά και το δικαίωμα να παρεμβαίνουν.
Συγχρόνως, μέσα από μια σειρά από υπηρεσίες που διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά, μειώνονται σημαντικά οι μετακινήσεις τους και εξοικονομείται πολύτιμος χρόνος.
Ωφελούμαστε όμως και εμείς, ως Δήμος.
Αφού αποκτάμε ένα χρήσιμο εργαλείο που θα μας επιτρέπει την ενιαία διαχείριση των επιχειρησιακών του λειτουργιών.
Θα έχουμε τη δυνατότητα να αξιολογούμε την ανταπόκριση των επισκεπτών στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου μας, γεγονός που θα μας επιτρέψει να σχεδιάσουμε την ανάπτυξη και παροχή περισσότερων υπηρεσιών.
Ταυτόχρονα, έχοντας εικόνα για τις επιθυμίες των δημοτών μας, μπορούμε να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών μας.
Για όλους αυτούς τους λόγους, θεωρώ ότι η σημερινή μέρα είναι πολύ σημαντική για το Δήμο Κερκυραίων.
Θέλω κλείνοντας να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μου που δούλεψαν όλον αυτόν τον καιρό με συνέπεια, προκειμένου να είναι έτοιμη και λειτουργική η ηλεκτρονική πύλη του Δήμου μας.

Σύσκεψη Περιφερειαρχών και σύσκεψη στο Υπουργείο Τουρισμού για το ΕΣΠΑ την Τετάρτη

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών κ. Σωτήρης Βόσδου την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2009, στις 10:00, θα συμμετάσχει σε σύσκεψη των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων των Υπουργείων και των Περιφερειών, στο Γενικό λογιστήριο του Κράτους, σχετικά με τη μεταρρύθμιση του κρατικού προϋπολογισμού και την εισαγωγή προϋπολογισμού Προγραμμάτων. Η σύσκεψη έχει θέμα: «Προϋπολογισμός Προγραμμάτων / Απόδοσης. Το νέο σύστημα προϋπολογισμού και η προετοιμασία της εφαρμογής του».
Θα ακολουθήσει συνάντηση με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Αθανάσιο Μπούρα για το ΕΣΠΑ.

Εξάλλου ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών κ. Σωτήρης Βόσδου θα συμμετάσχει την ίδια μέρει σε συνάντηση εργασίας, υπό την Προεδρία του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης κ. Κωνσταντίνου Μαρκόπουλου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Ειδικής Γραμματείας του Υπουργείου, με αντικείμενο το συντονισμό για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των έργων τουριστικής ανάπτυξης στο ΕΣΠΑ

Ερχεται στο νησί ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΚ

Στην Κέρκυρα θα βρίσκεται την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2009 ο Δ/νων Σύμβουλος του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων κ. Στέφανος Αγιάσογλου.
Ο κ. Αγιάσογλου, επικεφαλής κλιμακίου στελεχών, θα έχει σύσκεψη με το Νομάρχη Κέρκυρας και Δημάρχους. Την σύσκεψη θα απασχολήσουν θέματα σχολικής στέγης που προγραμματίζονται να κατασκευαστούν μέσω ΣΔΙΤ αλλά και με άλλους πόρους.
Στην συνέχεια ο κ. Αγιάσογλου θα έχει συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα της ΠΙΝ κ. Σωτήρη Βόσδου με αντικείμενο τον προγραμματισμό έργων στα Ιόνια Νησιά.

Συμπλοκή κατοίκων με τσιγγάνους στην περιοχή του Αη Γιάννη

Κάτοικοι του Αη Γιάννη του Δήμου Παρελίων συνεπλάκησαν με τσιγγάνους που μένουν στην περιοχή.
Οι συμπλοκές ξεκίνησαν για ασήμαντη αφρομή. Ενας τσιγγάνος θέλησε να αγοράσει φρούτα, ο ιδιοκτήτης όμως θεώρησε ότι τον κλέβει και δεν του έδωσε το προϊόν. Ο τσιγγάνος έφυγε και επέστρεψε μαζί με άλλους και με προκάλεσαν ζημιές στο κατάστημα, ενώ 7 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.
Οι κάτοικοι κατέλβαν το τμήμα του δρόμου, διαμαρτυρόμενοι για την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή τους, επαναφέροντας το αίτημά τους για δημιουργία Αστυνομικού Τμήματος.

Θα απαντήσουν άραγε σε αυτή την ερώτηση των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ;

ΕΡΩΤΗΣΗ Για τους κ.κ. Υπουργούς Οικονομίας και Δικαιοσύνης

ΘΕΜΑ: «Κυβέρνηση συγκάλυψης και ατιμωρησίας σε όλα τα επίπεδα:
Από τον Ιούλιο του 2007 η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, παρά τις επανειλημμένες ερωτήσεις μας, επέμεινε στην παραβίαση του Κανονισμού της Βουλής και ΣΚΟΠΙΜΑ ΣΥΓΚΑΛΥΨΕ ΤΑ ΜΕΙΖΟΝΑ ΗΘΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΤΗΣ “ΕΚΛΕΚΤΗΣ” νομικής συμβούλου του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ από τα όρια της Ηλιούπολης… μέχρι την κορυφογραμμή του Υμηττού, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟ “ΓΑΛΑΖΙΟ” ΕΥΝΟΙΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ σε διάφορες θέσεις κλειδιά ακόμα και στην ΚΕΔ, δημιουργώντας προφανή σύγκρουση συμφερόντων. ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ, ΟΤΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΥΓΚΑΛΥΨΑΝ ΚΑΙ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ ΚΑΤ’ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΤΟ ΥΨΗΛΟΒΑΘΜΟ ΑΥΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΣΑΝ ΝΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ… ΝΕΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ!!!


Η Κυβέρνηση Καραμανλή και η αρμόδια πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών έχουν ήδη ενημερωθεί με δύο αναλυτικότατες και πλήρεις στοιχείων ερωτήσεις Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ για τα μείζονα ηθικά και πολιτικά ζητήματα που δημιουργούνται από τους δώδεκα (12) ευνοιοκρατικούς διορισμούς «εκλεκτής ημέτερης» δικηγόρου, σε θέσεις κλειδιά, αλλά και για τη σύγκρουση συμφερόντων που προκύπτει από τις πολλαπλές και νευραλγικές αρμοδιότητές της σε σχέση με τις ιδιοκτησιακές επιδιώξεις αυτής και της οικογένειας της επί δημοσίων κτημάτων σε μεγάλο τμήμα του όρους Υμηττού.
Η Κυβέρνηση Καραμανλή πιστή στο δόγμα της συγκάλυψης και της ασυδοσίας που συνοδεύει την ιδιοκτησιακή αντίληψη της εξουσίας που την χαρακτηρίζει και στην περίπτωση αυτή προσβάλλοντας τους θεσμούς απέκρυψε πληροφορίες και στοιχεία από τη Βουλή και συντήρησε μέχρι πρότινος το πρόσωπο αυτό σε σειρά νευραλγικών θέσεων, ανανεώνοντας τους διορισμούς της ή προσθέτοντας και άλλους, παρά την ήδη ασκηθείσα από τον Μάρτιο του 2008 ποινική δίωξη για απάτη κατ’ εξακολούθηση σε βάρος της!!
Η ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ & ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΛΛΟΧΕΥΕ ΣΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΝΕΜΗΘΗΚΑΝ
Συγκεκριμένα, η Κυβέρνηση Καραμανλή και η αρμόδια πολιτική ηγεσία είχε ενημερωθεί ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο εμπλέκεται μαζί με την οικογένειά της «στη διεκδίκηση μεγάλης ακίνητης περιουσίας από το Ελληνικό Δημόσιο στην περιοχή της Ηλιούπολης και στις πλαγιές του Υμηττού, με το αιτιολογικό ότι οι χειμερινές και θερινές βοσκές που αιώνες πριν αναφέρονταν στο «Τσιφλίκι Καρά» - χωρίς βέβαια κάποιο έγγραφο («ταπί» την εποχή εκείνη) - τους ανήκουν! Στην πορεία των διεκδικήσεων της οικογένειας της συγκεκριμένης δικηγόρου, έχουν υπάρξει δικαστικές αποφάσεις – καταπέλτες που ομιλούν για σφετερισμό δημόσιας περιουσίας, σύμφωνα με δημοσιεύματα, καθώς και Υπουργική Απόφαση το 1984 που ξεκαθαρίζει την κατάσταση υπέρ του Δημοσίου, αφού κρίνει ότι τα 5.000 και πλέον στρέμματα που η συγκεκριμένη οικογένεια έχει ήδη πουλήσει στις επίμαχες περιοχές εξαντλούν και με το παραπάνω τα όποια ιδιοκτησιακά δικαιώματα επικαλείται».
Και οι αρμόδιες πολιτικές ηγεσίες είχαν κληθεί να δώσουν απαντήσεις για την «πολιτικά και ηθικά επιλήψιμη πράξη» του διορισμού της συγκεκριμένης δικηγόρου «στη θέση της Ειδικής Συνεργάτιδας του Υπουργείου Οικονομικών τη στιγμή που τα ιδιωτικά της συμφέρονται βρίσκονται σε κάθετη ρήξη με το καθήκον της να υπηρετεί ως στέλεχος του Υπουργείου Οικονομικών τα συμφέροντα του Δημοσίου». Είχαμε δε αναφερθεί στη ρητή απαίτηση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης την 22/2/2007 να απομακρυνθεί η «εκλεκτή» δικηγόρος «από την συγκεκριμένη θέση ή από άλλες που πιθανά θα δημιουργούσαν εμπλοκή ή θα είχαν οποιοδήποτε σχέση με το επίμαχο θέμα».
Και μάλιστα ήδη από τον Ιούλιο του 2007 οι αρμόδιες πολιτικές ηγεσίες της Κυβέρνησης Καραμανλή είχαν ενημερωθεί εγγράφως στα πλαίσια του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου και για την πιθανότητα ύπαρξης εισαγγελικού εγγράφου που ενδεχομένως ενέπλεκε την συγκεκριμένη Κυβερνητική «εκλεκτή» σε ποινική υπόθεση και είχε ζητηθεί αρμοδίως διαλεύκανση και ενημέρωση της Βουλής.
Δυστυχώς, όπως αποδείχθηκε η Κυβερνητική ασυδοσία έφθασε στο σημείο, όχι μόνο να παραβιάσει τον Κανονισμό της Βουλής, αρνούμενη να υπαχθεί στον Κοινοβουλευτικό έλεγχο, όχι μόνο θα πρόσφερε αφειδώς «κάλυψη» και «συγκάλυψη» στους εκλεκτούς της, αλλά να αποκρύψει και το γεγονός της άσκησης ποινικής δίωξης ακριβώς για το θέμα των ιδιοκτησιακών επιδιώξεων στον Υμηττό κατά της συγκεκριμένης «εκλεκτής» δικηγόρου, συνεχίζοντας τον γαϊτανάκι των διορισμών της σε Επιτροπές και Διοικητικά Συμβούλια.
Ο ΑΤΕΛΕΙΩΤΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΜΕ 2 ΝΕΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ
Επιγραμματικά, το συγκεκριμένο πρόσωπο έχει διατελέσει, πέρα από την φερόμενη συμμετοχή της στο ΔΣ της ΚΕΔ ΑΕ, στις παρακάτω Κυβερνητικού ενδιαφέροντος θέσεις, στις οποίες διορίστηκε με υπογραφές όχι ενός, αλλά αρκετών νυν και πρώην Υπουργών της Κυβέρνησης Καραμανλή, όπως αποκαλύπτεται από τα σχετικά ΦΕΚ:
· Ειδική Συνεργάτιδα Πολιτικού Γραφείου Υπουργού (ΦΕΚ Γ’ 129/5-5-04) με ειδική μνεία για την απρόσκοπτη συνέχιση του ελεύθερου επαγγέλματός της κατ’ εξαίρεση από την γενική υποχρέωση αναστολής [ΦΕΚ Β’ 863/11-6-04]
· Στη θέση αυτή ακολούθησε επαναδιορισμός της και μετά τις εκλογές του 2007 με τους ίδιους ευνοϊκούς όρους [ΦΕΚ ΥΟΔΔ 495/19-11-07]
· Μέλος της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων (ΦΕΚ ΝΠΔΔ 128/27-5-04 και ΦΕΚ ΥΟΔΔ 22/28-9-06)
· Μέλος του ΔΣ της ανήκουσας στο Δημόσιο Ανώνυμης Εταιρείας Μονάδων Υγείας (ΑΕΜΥ ΑΕ) – [ΦΕΚ Β’ 148/7-2-05]
· Μέλος της Διυπουργικής Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας για την Κατάρτιση Σχεδίου Στρατηγικής Συνεργασίας μεταξύ ΥΠΕΘΑ και ΕΛΒΟ [ΦΕΚ Β’ 754/6-6-2005]
· Μέλος του ΔΣ της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης (ΕΤΑ ΑΕ) [ΦΕΚ ΥΟΟΔ 19/25-9-06]
· Μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για την υποστήριξη του έργου της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφερειακής Πολιτικής και Δημοσίων Επενδύσεων (Διαχειριστική Αρχή ΚΠΣ) [ΦΕΚ Β 1030/31-7-06]
· Μέλος της Τεχνική Γραμματεία της Επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Προσδιορισμός επικοινωνιακής στρατηγικής και εφαρμογή σχεδίου δράσης του Γ’ ΚΠΣ για το υπόλοιπό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωσή του» [ΦΕΚ Β 1041/1-8-06 και ΦΕΚ ΥΟΔΔ 286/10-7-07]
· Μέλος του ΔΣ της «Ολυμπιακής Αεροπορίας – Υπηρεσίες [Δελτίο Τύπου Υπουργείου Μεταφορών 25-10-07]
Και οι δύο διορισμοί που ακολούθησαν την άσκηση ποινικής δίωξης εις βάρος της συγκεκριμένης Κυβερνητικής «εκλεκτής» δικηγόρου:
· Μέλος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδος [ΦΕΚ ΥΟΔΔ 180/23-4-08]
· Μέλος ευκαιριακής Επιτροπής για την μελέτη και την εξέταση ισχυρισμών φορέων σχετικά με εριδόμενους τίτλους ιδιοκτησίας (περίπτωση που κατά σατανική σύμπτωση σε πρώτη ανάγνωση ομοιάζει με την οικογενειακή διαμάχη της συγκεκριμένης δικηγόρου με το Ελληνικό Δημόσιο για τις εκτάσεις του Υμηττού) [ΦΕΚ ΥΟΔΔ 218/15-5-08
Σεβόμενοι, μάλιστα, την ανεξάρτητη λειτουργία της Δικαιοσύνης, στις σχετικές ερωτήσεις που από τον Ιούλιο του 2007 καταθέταμε στη Βουλή, είχαμε τονίσει ότι επιμέρους δικαστικές διαμάχες για το ιδιοκτησιακό ζήτημα των εκτάσεων στον Υμηττό «δεν αποτελούν αντικείμενο» των ερωτήσεών μας και είχαμε ζητήσει ενημέρωση μόνο σχετικά με το ενδεχόμενο ύπαρξης εισαγγελικού εγγράφου που ενέπλεκε την συγκεκριμένη δικηγόρο – Κυβερνητικό στέλεχος σε ποινική υπόθεση, θεωρώντας βέβαια αυτονόητο ότι εφόσον κάτι τέτοιο ίσχυε, η Κυβέρνηση όφειλε μέχρι τη διαλεύκανσή της υπόθεσης να το απομακρύνει από τα καθήκοντά του. Ήταν αδιανόητο τότε το μέγεθος της συγκάλυψης που απροκάλυπτα θα επεδίωκε η Κυβέρνηση Καραμανλή, όχι μόνο σε επιμέρους ζητήματα, αλλά και στα μεγάλα σκάνδαλα που θα ακολουθούσαν, φθάνοντας στο σημείο ακόμα και να διατάξει την αποχώρηση της πλειοψηφίας της από τη Βουλή για να διασφαλιστεί η ατιμωρησία των εμπλεκόμενων στελεχών της και η πολιτική επιβίωση της ηγεσίας που εξέθρεψε τέτοια φαινόμενα. Σήμερα, η ποινική εξέλιξη της υπόθεσης αυτής φαίνεται να επιβεβαιώνει για μία ακόμα φορά ότι η ασυδοσία, η ατιμωρησία και η συγκάλυψη σε κάθε βαθμό διαχείρισης της Κυβερνητικής εξουσίας είναι αποτελέσματα της ιδιοκτησιακής αντίληψης της εξουσίας που χαρακτηρίζει την Κυβέρνηση Καραμανλή και φέρει τη σφραγίδα της.

Μετά τα παραπάνω ερωτάσθε:

1. Γιατί δεν απαντήσατε ποτέ με ποια κριτήρια η συγκεκριμένη δικηγόρος καταλαμβάνει τόσες πολλές θέσεις και αρμοδιότητες, τη στιγμή που πέρα από κάθε δεοντολογικό ή ηθικό ζήτημα, είναι και πρακτικά δυσχερές να ανταποκρίνεται το ίδιο άτομο σε τόσα πολλά καθήκοντα;
2. Γιατί δεν απαντήσατε ποτέ, γιατί, ενώ γνωρίζατε τις διεκδικήσεις της συγκεκριμένης δικηγόρου και της οικογένειάς της απέναντι στο Ελληνικό Δημόσιο και την επί θητείας της στο ΔΣ της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου ανάκληση της παραχώρησης των επίμαχων εκτάσεων με τεράστια ζημία του Δήμου Ηλιούπολης, την επιλέξατε να στελεχώσει με πολλαπλές ιδιότητες και εξουσίες τον Κυβερνητικό μηχανισμό σας;
3. Είναι η ανάθεση της εκπροσώπησης του Δημοσίου στους αντιδίκους τους -και μάλιστα ποινικά διωκόμενους- για υποθέσεις ιδιωτικών διεκδικήσεων δημοσίων κτημάτων μετεξέλιξη των μεθοδεύσεων που ακολουθήθηκαν στο Κυβερνητικό σκάνδαλο του Βατοπεδίου; Ποιο ρόλο έπαιξε στην συγκεκριμένη υπόθεση η πολύπαθή από την Κυβέρνησή σας ΚΕΔ που στις 29/9/04 αποφάσισε να ανακαλέσει την παραχώρηση των επίμαχων δημοσίων ακινήτων στο Δήμο Ηλιούπολης; Γιατί, ενώ σας ζητήθηκε, αρνηθήκατε πεισματικά να καταθέσετε στη Βουλή την εν λόγω απόφαση; Παρακαλείσθε να το πράξετε τώρα.
4. Γιατί, ενώ σας είχαμε ενημερώσει με ερώτησή μας για την ύπαρξη εισαγγελικού εγγράφου με το οποίο ερευνώνται κακουργηματικές απάτες σε βάρος του δημοσίου από πρόσωπα στα οποία συμπεριλαμβανόταν η συγκεκριμένη δικηγόρος, οι αρμόδιες πολιτικές ηγεσίες όχι μόνο στέρησαν από τη Βουλή τις αιτούμενες απαντήσεις, αλλά προσφέροντας πολιτική κάλυψη συνέχισαν την ευνοιοκρατική μεταχείριση της «εκλεκτής δικηγόρου» με δύο ακόμα διορισμούς ακόμα και μετά την άσκηση εις βάρος της ποινικής δίωξης για απάτη κατ’ εξακολούθηση;


Οι ερωτώντες Βουλευτές

Μιχάλης Καρχιμάκης, Γρηγόρης Νιώτης, Μάρκος Μπόλαρης, Γιώργος Πεταλωτής, Θεοδώρα Τζάκρη, Χρήστος Αηδόνης, Βασίλης Κεγκέρογλου,Δημήτρης Τσιρώνης, Μανώλης Στρατάκης, Βαγγέλης Παπαχρήστος, Γιώργος Ντόλιος, Νίκος Ζωΐδης, Μιχάλης Τιμοσίδης, Γιάννης Δριβελέγκας, Λεωνίδας Γρηγοράκος, Παναγιώτης Ρήγας, Θάνος Μωραΐτης, Γιάννης Αμοιρίδης, Τάσος Σιδηρόπουλος

Συνεχίζονται οι απολύσεις στην Κλίμακα- Αναφορά Α. Γκερέκου στη Βουλή

Σε συνέχεια της με Αριθμ. Πρωτ. 1309/29-6-2009 καταγγελία του Εργατικού Κέντρου Κέρκυρας, σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις σε οικοτροφεία της Εταιρείας «ΚΛΙΜΑΚΑ» στην Κέρκυρα, η βουλευτής Κέρκυρας του ΠΑΣΟΚ Άντζελα Γκερέκου, κατέθεσε αναφορά στη βουλή:
To πλήρες κείμενο της καταγγελίας του Εργατικού Κέντρου, έχει ως εξής:
«Tο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Κέρκυρας καταγγέλλει για άλλη μια φορά την Εταιρεία «ΚΛΙΜΑΚΑ» η οποία εφαρμόζει αντεργατική, αντισυνδικαλιστική και αντικοινωνική συμπεριφορά απέναντι στους εργαζόμενους της, συνεχίζοντας τις παράνομες απολύσεις που είχε ξεκινήσει το έτος 2008.
Υπενθυμίζουμε ότι τότε είχε απολύσει από τα οικοτροφεία ΑΡΓΩ και ΝΕΦΕΛΗ το Γενικό Γραμματέα του Σωματείου Εργαζομένων Ιδιωτικού Τομέα Υγείας Αλεξάκη Ιωάννη και άλλους εργαζόμενους μέλη του σωματείου.
Σήμερα συνεχίζει τις παράνομες απολύσεις αφού εντελώς ξαφνικά και αναπάντεχα μέσα σε μια νύχτα μετέφερε κάποιους ασθενείς του οικοτροφείου Αργώ στο οικοτροφείο Νεφέλη και σε κάποιες άλλες μονάδες, ειδοποιώντας τους 13 εργαζόμενους που απασχολούνταν σε αυτό μεταξύ των οποίων είναι ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο αναπληρωτής Γ. Γραμματέας και η ταμίας του σωματείου να προσέλθουν την Παρασκευή 26/6/2009 για να παραλάβουν τις απολύσεις τους.
Η Εταιρεία πάρα από τον οικονομικό στραγγαλισμό των εργαζομένων θέλει να διαλύσει και το σωματείο τους από αντεκδίκηση γιατί διεκδίκησαν τα εργασιακά και μισθολογικά τους δικαιώματα αλλά και επειδή κατήγγειλαν τις παράνομες πράξεις της.
Επειδή οι παραπάνω ενέργειες είναι παράνομες και καταχρηστικές ζητάμε την άμεση παρέμβαση όλων των αρμοδίων για την άμεση επαναπρόσληψη όλων των εργαζομένων και παράλληλα αναρωτιόμαστε γιατί το Υπουργείο Υγείας συνεχίζει να συνεργάζεται με την παραπάνω εταιρεία παρόλες τις καταγγελίες που έχει για τις παράνομες πράξεις της.
Τέλος δηλώνουμε ότι σαν ΕΚΚ θα συνεχίσουμε να είμαστε στο πλευρό των εργαζομένων μέχρι την τελική τους δικαίωση.»

Στην σκιά τ’ Αγιού


Κέφι, μουσική, χορός, χρώμα. Μια πλατεία γεμάτη κόσμο κι ο άγιος έκπληκτος να χαμογελά. Ήταν η τρίτη εκδήλωση της ομάδας Πασπαρτού 09 στην Πλατεία Ηρώων Κυπριακού Αγώνα (πλακάδα τ’ αγιού)) κι όσοι παραβρέθηκαν πέρασαν ένα πολύ όμορφο απόγευμα.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με κουκλοθέατρο από την Τζούλια Στογιάννου που μάγεψε τα παιδάκια που παρακολούθησαν την παράσταση, ξεχνώντας για λίγο την τηλεόραση και το κομπιούτερ.
Οι χειροποίητες κούκλες της ξύπνησαν ευχάριστες νοσταλγικές μνήμες και στους μεγαλύτερους χαμογελαστούς θεατές .Πόσο καιρό άραγε είχαμε να δούμε κουκλοθέατρο στην Κέρκυρα;
Στην συνέχεια ακολούθησαν παραστάσεις χορού από δυο μεγάλες σχολές χορού της πόλης, του Σωτήρη Μπουχάγιαρ και της Τζένης Θεοτόκη. Υπέροχες δουλειές και οι δύο από τα νιάτα της Κέρκυρας αλλά και παιδιά που σπουδάζουν στον τόπο μας.
Η δεύτερη παράσταση μάλιστα εξελίχθηκε σε ένα τεράστιο γαϊτανάκι που ενθουσίασε όσους είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν ή είχαν απλά την τύχη να το παρακολουθήσουν.
Άλλη μια ζωντανή απόδειξη ότι η Κέρκυρα διαθέτει και το κέφι και το ταλέντο και την κουλτούρα αλλά και το ανθρώπινο δυναμικό για να παρουσιάσει πολιτιστικά δρώμενα υψηλού επιπέδου και άψογης διοργάνωσης.
Όμως το βράδυ δεν τελείωσε εκεί, μόλις έπεσε λίγο το φως ξεκίνησε παράσταση θεάτρου σκιών. Ο Σπύρος Ξυπνητός με το καυστικό και επίκαιρο χιούμορ του διασκέδασε και προβλημάτισε τους μεγάλους ενώ καθήλωσε τα παιδιά, που κρεμόταν απ τα χείλη του κατά την διάρκεια της παράστασης. Να σημειωθεί εδώ ότι ο καραγκιοζοπαίκτης ήρθε για να μας ψυχαγωγήσει από την Αθήνα χωρίς καν να καλυφθούν τα έξοδα του συμβάλλοντας έτσι ενεργά στην διάσωση μιας τέχνης που χάνεται.
Επόμενο ραντεβού του Πασπαρτού 09 σε δυο εβδομάδες στην 5η πάροδο Κομνηνών στο καμπιέλο με μουσικούς αυτοσχεδιασμούς και ταινίες βωβού κινηματογράφου.
Ας ζωντανέψουμε κι αυτήν την πλατεία…

Στο 75% η καταμέτρηση των ψήφων στην Αλβανία

Με καταμετρημένο το 75% περίπου των ψήφων στην Αλβανία, το Σοσιαλιστικό κόμμα προηγείται οριακά,αλλά το Δημοκρατικό του Σαλί Μπερίσα καταφέρνει να κερδίσει μια παραπάνω έδρα. Μέχρι αργά το βράδυ σήμερα αναμένεται να παρακολουθούμε ένα σκληρό αγώνα με τα δύο κόμματα να εναλλάσσονται στην πρωτιά των εδρών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το ένα κόμμα αναμένεται να εξασφαλίσει 71 έδρες και το άλλο 69! Στην περίπτωση βέβαια του Έντι Ράμα, ο μαγικός αριθμός 71 συμπληρώνεται με την συνεργασία του Ιλίρ Μέτα. Στο κόμμα της Ελληνικής μειονότητας ΚΕΑΔ, επικρατεί συγκρατημένη αισιοδοξία και όλοι πιστεύουν πως αν εξασφαλιστεί το αδιάβλητο της διαδικασίας, μέχρι αργά το βράδυ ο συνασπισμός του Σοσιαλιστικού κόμματος στον οποίο συμμετέχει και το ΚΕΑΔ-ΟΜΟΝΟΙΑ θα είναι ο νικητής.

ΠΗΓΗ: http://epirusgate.blogspot.com/

Η εκτίμηση του αποτελέσματος των ευρωεκλογών από την Περιφερειακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ

Συνήλθε στην Ζάκυνθο το Σάββατο 27 Ιουνίου η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων του ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να εκτιμήσει το αποτέλεσμα των εκλογών για το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο.
Το αποτέλεσμα για τα Ιόνια Νησιά υπήρξε νικηφόρο, καθαρή νίκη και γεμάτο ελπίδα για την επερχόμενη εκλογική αυτοδυναμία στις εθνικές εκλογές.
Ήταν αποτέλεσμα συσπείρωσης, διαρκούς και επιμελημένης δουλειάς από όλα τα στελέχη, τα μέλη και τους φίλους του κινήματος.
Σε όλα τα νησιά υπήρξαν απόλυτες ανατροπές έναντι αποτελεσμάτων τόσο των προηγούμενων Ευρωεκλογών όσο και των Εθνικών εκλογών.
Είναι χαρακτηριστικό ότι το ποσοστό της ΝΔ στα Ιόνια νησιά, κυμάνθηκε από 27,8 μέχρι 31,12% όταν στις προηγούμενες ευρωεκλογές ήταν από 39,7 έως 41,5%.
Σήμερα ο εκλογικός χάρτης καθορίζεται από το απόλυτο πράσινο χρώμα σε όλες τις νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας, θέμα που δημιουργεί ιδιαίτερα θετικές επιπτώσεις για την εφαρμογή ειδικών νησιωτικών πολιτικών που θα εφαρμόσει σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση του Γ. Παπανδρέου.
Το αποτέλεσμα των Ευρωεκλογών δείχνει ότι οι κοινωνίες καταψήφισαν ένα ανύπαρκτο κυβερνητικό σχήμα, μια κυβέρνηση των πολύ ολίγων, των σκανδάλων και της ψευτιάς και ζητάει ανατροπή, για μια διακυβέρνηση με χαμηλούς τόνους, με διάλογο, με αναδιανομή του εισοδήματος, για μια δίκαιη και ανθρώπινη κοινωνία με πράσινη και οικολογική αειφόρο ανάπτυξη.
Όσο κι αν η ΝΔ προσπάθησε να στείλει τον κόσμο στην αποχή, οι κοινωνίες αντέδρασαν και έστειλαν αυτές, ένα ηχηρό μήνυμα-προάγγελο της επερχόμενης εκλογικής νίκης και της αυτοδυναμίας του ΠΑΣΟΚ στις επερχόμενες εθνικές αλλά και στις εκλογές για την Νομαρχιακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση σε όλα τα Ιόνια Νησιά.
Με συντεταγμένες και ανανεωμένες τις δυνάμεις της η οργάνωση του ΠΑΣΟΚ καλεί κάθε φίλο, οπαδό και μέλος του σε επαγρύπνηση με σύνεση, χωρίς αλαζονείες και χωρίς μεγαλοστομίες αλλά με δουλειά σοβαρή και διαρκή, ώστε να συντελεστεί όσο το δυνατόν ενωρίτερα η ανατροπή αυτής της ανύπαρκτης και ισχνής κυβέρνησης.

Δευτέρα 29 Ιουνίου 2009

Ο Σέρβος ΥΠΕΞ στο Σέρβικο Μνημείο. Η διατύπωση είναι του Δ. Κερκυραίων. Ωστε μνημείο ε;

Στο περιθώριο της συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών του ΟΑΣΕ που πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα στις 27 - 28/06/2009, ο Υπουργός Εξωτερικών της Σερβίας κ. Vuk Jeremic, πραγματοποίησε εθιμοτυπική επίσκεψη στο Δήμο Κερκυραίων.
Τον κ. Jeremic υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Κερκυραίων κ. Σωτήρης Μικάλεφ.
Να επισημάνουμε ότι είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη Υπουργού Εξωτερικών της Σερβίας στη Κέρκυρα μετά το 1915.
Κατά την διάρκεια της επίσκεψης συζητήθηκαν ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις άριστες σχέσεις μεταξύ Σερβίας και Ελλάδας, επισημαίνοντας ιστορικά γεγονότα τα οποία συνδέουν με ξεχωριστό τρόπο την Κέρκυρα με τη Σερβία.
Οι ανθρώπινες σχέσεις που γεννήθηκαν στις δύσκολες καμπές της ιστορίας και των δύο Λαών, παραμένουν αναλλοίωτες στο χρόνο και δείχνουν με τον καλύτερο τρόπο, ότι αυτή η φιλία όσο υπάρχουν Σέρβοι και Έλληνες, δεν πρόκειται να σβήσει.
Ακολούθησε ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων.
Μετά την συνάντηση ο κ. Jeremic και ο κ. Μικάλεφ συνοδεία αντιπροσωπείας, πραγματοποίησαν επίσκεψη στη νησίδα Βίδο και ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο Σερβικό Μνημείο.

Ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Περικλής Κοροβέσης κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ. κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ: 1. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

2. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
3. ΠΕΧΩΔΕ

ΘΕΜΑ: ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ


Οι κάτοικοι του Δήμου Κερκυραίων, εύλογα ανησυχούν και έχουν καταγγείλει την ύπαρξη κεραιών κινητής τηλεφωνίας μέσα στα όρια του Δήμου, αν και σύμφωνα με το Νο 3046/22-10-2008 σχετικό έγγραφο του Δήμου Κερκυραίων/Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών/Τμήματος Πολεοδομίας, ουδέποτε δόθηκαν άδειες εγκατάστασης για καμία από τις υπάρχουσες κεραίες.
Συγκεκριμένα, οι καταγγελίες αφορούν στα εξής σημεία:
1. Λεωφόρος Αλεξάνδρας & Ζαφειροπούλου (κτίριο ΟΤΕ)
2. Σε πολυκατοικία στην οδό Σωτήρος 10
3. Ιωάννου Θεοτόκη (Παλιό Γηροκομείο)
4. Γερασίμου Μαρκορά 34
5. Νικηφόρου Θεοτόκη 58
6. Γεωργίου Θεοτόκη 63 (κατάστημα ΓΕΡΜΑΝΟΣ)
7. Γεωργίου Θεοτόκη 23 (κατάστημα VODAFONE)
8. Καποδιστρίου 54
9. Νικηφόρου Θεοτόκη & Φιλαρμονική (πίσω από τα Δήμητρα Μάρκετ)
10. Μιχαήλ Θεοτόκη 10 (κατάστημα ΓΕΡΜΑΝΟΣ)
11. Νησί «Βίδο»

Επισημαίνεται δε ότι ορισμένα από τα παραπάνω κτίρια, όπως το Παλιό Γηροκομείο, ανήκουν στην κυριότητα του Δήμου.
Για ακόμη μια φορά, όπως και σε προγενέστερη ερώτησή μας, αναφέρουμε την πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που υπερψηφίσθηκε στις αρχές Απριλίου, όπου τονίζεται η αναγκαιότητα λήψης αυστηρότερων μέτρων, δεδομένων των κινδύνων που εγκυμονεί η έκθεση των πολιτών στις ακτινοβολίες.
Σύμφωνα με την Έκθεση, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε τουλάχιστον τα σχολεία, οι βρεφονηπιακοί σταθμοί, οι οίκοι ευγηρίας και τα ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης να παραμένουν σε ασφαλή απόσταση, από τέτοιου είδους εγκαταστάσεις.
Δίκαια οι κάτοικοι διαμαρτύρονται, όταν βλέπουν να εμφανίζονται κεραίες κινητής τηλεφωνίας στο κέντρο της πόλης, δίπλα σε σπίτια, μαγαζιά, σχολεία και νοσηλευτικά ιδρύματα.
Με βάση τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί

1. Έχει γίνει η δέουσα έρευνα για τη νομιμότητα αυτών των κεραιών, σύμφωνα με την υπάρχουσα πολεοδομική νομοθεσία;
2. Θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την απομάκρυνση των παράνομων και επικίνδυνων κεραιών, όπου υπάρχουν τέτοιες;
3. Έχουν κατατεθεί Φάκελοι Περιβαλλοντικής Μελέτης ή Έκθεσης στην Αρμόδια Δ/νση Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, σύμφωνα με το Ν. 3431/2006, για τις προαναφερθείσες κεραίες;

Ολοκληρώθηκε η μελέτη για το τουριστικό καταφύγιο Παξών


Ολοκληρώθηκε από τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Νομαρχίας Κέρκυρας η μελέτη κατασκευής του έργου «αλιευτικό καταφύγιο Αντιπάξων». Η εκπόνηση της μελέτης διήρκησε ένα περίπου χρόνο, στα πλαίσια της σύμβασης η οποία είχε υπογραφεί στις 20-06-2008 με τον ανάδοχο μελετητή κ. Σταμάτη Δόϊκα.
Το έργο περιλαμβάνει κατασκευή χερσαίου κρηπιδώματος μήκους 102 μέτρων, προβλήτας 54 μέτρων καθώς και πλωτού κυματοθραύστη μήκους 40 μέτρων ώστε να υπάρχει δυνατότητα ελλιμενισμού μικρών σκαφών και προσέγγισης φέρυ – μποτ. Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 3.100.000 ευρώ.
Στα πλαίσια της εκπόνησης της μελέτης πραγματοποιήθηκαν οι απαιτούμενες γεωτεχνικές έρευνες στο θαλάσσιο χώρο όπου προβλέπεται η κατασκευή του έργου.
Για την εκπόνηση της μελέτης η Νομαρχία συνεργάστηκε και με το Δήμο Παξών ο οποίος προχώρησε στην εκπόνηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων καθώς και στην λήψη των αναγκαίων βυθομετρικών στοιχείων. Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έχει ήδη κατατεθεί προς έγκριση στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.
Αμέσως μετά την έγκριση, η Νομαρχία Κέρκυρας σε συνεργασία με το Δήμο Παξών θα προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις που αποτελούν προϋπόθεση κατάθεσης της πρότασης του έργου σε ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

ΣΥΝ: To πνεύμα του Ελσίνκι και η ενίσχυση του ΟΑΣΕ δεν συμβιβάζονται με τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ και την αντιπυραυλική ασπίδα

Σχετικά με τη Σύνοδο του ΟΑΣΕ στην Κέρκυρα, το Γραφείο Τύπου του ΣΥΝ επισημαίνει:

Η πολυδιάστατη κρίση που ζει η Ευρώπη είναι και κρίση ασφάλειας. Κρίση του ευρωατλαντισμού και άκρως επικίνδυνων επιλογών, όπως η διεύρυνση του ΝΑΤΟ και παλαιότερα ο πόλεμος στη Γιουγκοσλαβία, καθώς και η λεγόμενη αντιπυραυλική ασπίδα των ΗΠΑ. Το πνεύμα του Ελσίνκι και η ενίσχυση του ΟΑΣΕ δεν συμβιβάζονται με τέτοιες επιλογές.

Με αυτά τα δεδομένα, δεν πείθουν οι διακηρύξεις που έγιναν στη Σύνοδο της Κέρκυρας για το μέλλον του ΟΑΣΕ.

Ως ΣΥΝ και ως ευρωπαϊκή Αριστερά αγωνιζόμαστε για ένα πανευρωπαϊκό σύστημα ασφάλειας, με βάση τον ΟΑΣΕ. Θέλουμε την αναβάθμιση του ΟΑΣΕ και την κατάργηση του ΝΑΤΟ. Θέλουμε μια διαδικασία «τύπου Ελσίνκι» και στη Βαλκανική. Θέλουμε την επικράτηση των αρχών του Ελσίνκι και στις ελληνο-τουρκικές σχέσεις, καθώς και στην Κύπρο. Αγωνιζόμαστε για την ειρήνη μέσω του αφοπλισμού, για μια αποπυρηνικοποιημένη Ευρώπη. Η σύγχρονη αντίληψη για την ασφάλεια είναι πολυδιάστατη: Πολιτική, οικονομική, οικολογική, ανθρώπινη.

Ενας καϋμός είναι η Ελλάδα....

Νήσος "Αχ Ελλάδα"

Αφιερωμένη εξαιρετικά η φωτογραφία....
Λίγα μέτρα από το μέρος που γινόταν η σύνοδος του ΟΑΣΕ ένα νησάκι με την ελληνική σημαία.

Τα από θαλάσσης μέτρα της Συνόδου του ΟΑΣΕ


Και λίγα που φαίνονται....

Στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση για την Παλιά Πόλη

Ξεκινά αύριο στη Βουλή η συζήτηση του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισμού με τίτλο «Οργανωτική Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων (Βόλος 2013) και άλλες διατάξεις» στο οποίο, μετά από εισήγηση του Κερκυραίου Υπουργού Δικαιοσύνης κ. Νικολάου Δένδια στον Υπουργό Πολιτισμού κ. Αντώνη Σαμαρά, περιλαμβάνεται η νομοθετική ρύθμιση που απαλλάσσει τους ιδιοκτήτες ακινήτων της Παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας από την υποχρέωση έγκρισης των ελάσσονος σημασίας εργασιών από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεοτέρων Μνημείων (Κ.Σ.Ν.Μ).

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 44 του Σχεδίου Νόμου αναφέρεται:

«Για επεμβάσεις ελάσσονος σημασίας σε μνημεία που αποτελούν οικιστικά σύνολα, όπως εξωτερικοί χρωματισμοί κτηρίων, αντικαταστάσεις πεζοδρομίων, επιχρίσματα και σχετικές εργασίες που δεν θίγουν τη μορφή και το κέλυφος των υπαρχόντων κτηρίων, οι αρμοδιότητες της παραγράφου 5 του παρόντος ασκούνται από τις τοπικές Εφορείες».

Στην αιτιολογική έκθεση του ίδιου Νομοσχεδίου αναφέρεται επίσης για τη συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση ότι:

«Όταν πρόκειται για αρχιτεκτονικά σύνολα, όπου κατοικούν χιλιάδες άνθρωποι, στα οποία είναι αναγκαίες εργασίες ή επεμβάσεις μικρής σημασίας, η εφαρμοστέα διαδικασία θα πρέπει να είναι πιο ευέλικτη και ταχεία.
Θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα, σε ελάσσονες τουλάχιστον σημασίας ζητήματα, για άμεση λήψη αποφάσεων από τις τοπικές εφορείες, ούτως ώστε να αποφεύγεται η χρονοβόρα διαδικασία για μικρές επεμβάσεις και να μειώνεται ο αριθμός των ζητημάτων αρμοδιότητας των Κεντρικών Συμβουλίων.
Στην έννοια των επεμβάσεων ελάσσονος σημασίας περιλαμβάνονται εργασίες που δεν θίγουν τη μορφή και το κέλυφος των υπαρχόντων κτηρίων, αίρουν την επικινδυνότητα και προάγουν την υγιεινή και τη χρήση τους. Για τους ως άνω λόγους προτείνεται τροποποίηση του νόμου, ώστε να ορίζεται ότι, όταν πρόκειται για μνημεία που αποτελούν οικιστικά σύνολα και είναι εγγεγραμμένα στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς και λαμβανομένου υπόψη του μεγέθους της επέμβασης, η αρμοδιότητα για την έγκριση της επέμβασης ασκείται από τις τοπικές εφορείες».

Α. Γκερέκου: "Τεράστιο πλήγμα για τον Ελληνικό Θαλάσσιο Τουρισμό τα νέα φορολογικά μέτρα"

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Τουριστικής Ανάπτυξης και Οικονομίας, κατέθεσε η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και πολιτική εκπρόσωπος θεμάτων τουρισμού κ. Άντζελα Γκερέκου, με θέμα τις επιπτώσεις των νέων φορολογικών μέτρων στον Ελληνικό Θαλάσσιο Τουρισμό. Ο συγκεκριμένος κλάδος, είναι ένας από εκείνους που έχουν πληγεί σοβαρότερα από την οικονομική κρίση, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει εξαιρετικά ισχυρές πιέσεις από τον ανταγωνισμό των γειτονικών χωρών. Τα φορολογικά μέτρα που πρόσφατα εξαγγέλθηκαν, έρχονται ουσιαστικά να δώσουν τη «χαριστική βολή» στον Ελληνικό Θαλάσσιο Τουρισμό, μη κάνοντας διαχωρισμό μεταξύ των επαγγελματικών τουριστικών σκαφών και των ιδιωτικών σκαφών αναψυχής.
Ολόκληρο το κείμενο της Ερώτησης της κ. Γκερέκου, έχει ως εξής:


Ο Θαλάσσιος Τουρισμός στην Ελλάδα αποτελεί έναν από τους κλάδους, ο οποίος, με βάση τα σχετικά πλεονεκτήματα που διαθέτει η χώρα, λογικά θα έπρεπε να ευημερεί. Παρ’ όλ’ αυτά, αποτελεί ίσως τον τουριστικό κλάδο εκείνο, ο οποίος έχει πληγεί στο μεγαλύτερο βαθμό συγκριτικά με τους υπόλοιπους από την παγκόσμια οικονομική κρίση.

Με βάση τις ανακοινώσεις της Ένωσης Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού (ΕΠΕΣΤ), ειδικά για τα επανδρωμένα τουριστικά σκάφη μέχρι 12 επιβατών, η πτώση στις ναυλώσεις η οποία παρατηρείται είναι μεγαλύτερη από το 50%. Ταυτόχρονα, ο συγκεκριμένος κλάδος δέχεται ασφυκτικές πιέσεις από τον ανταγωνισμό γειτονικών χωρών (όπως για παράδειγμα η Κροατία και η Τουρκία), οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν πολύ χαμηλότερα λειτουργικά κόστη. Κατά συνέπεια ο κλάδος του Θαλάσσιου Τουρισμού, βρίσκεται τη στιγμή αυτή σε εξαιρετικά δυσχερή θέση, έχοντας να επιλέξει ανάμεσα στη συρρίκνωση ή στην αλλαγή σημαίας των σκαφών.

Αυτή τη δύσκολη και κρίσιμη στιγμή για τον Ελληνικό Θαλάσσιο Τουρισμό, η Πολιτεία αντί να στηρίξει το συγκεκριμένο κλάδο, έρχεται στην ουσία να του δώσει κυριολεκτικά τη «χαριστική βολή» με την αναγγελία των νέων φορολογικών μέτρων.

Μεταξύ των μέτρων αυτών, περιλαμβάνεται και η επιβολή τελών κυκλοφορίας καθώς και η καταβολή έκτακτης εισφοράς στους κατόχους σκαφών αναψυχής, θέτοντας ως μοναδικό κριτήριο, το αν το σκάφος είναι άνω των 10 μέτρων – χωρίς να κάνει κανέναν απολύτως διαχωρισμό για το αν πρόκειται για ιδιωτικά ή επαγγελματικά τουριστικά σκάφη. Παρά την – μόνο προφορικά – δηλωμένη πρόθεση του Υπουργείου Οικονομικών να βρεθεί τρόπος για να ξεχωρίσουν τα ιδιωτικά από τα αμιγώς επαγγελματικά τουριστικά σκάφη, στην πράξη δεν έχει γίνει απολύτως τίποτε, με αποτέλεσμα τα συγκεκριμένα φορολογικά μέτρα να αφορούν και τα επαγγελματικά σκάφη του Θαλάσσιου Τουρισμού, δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο τη θέση των επαγγελματιών, οι οποίοι ήδη έχουν πληγεί σημαντικά από την οικονομική κρίση.

Να σημειωθεί τέλος ότι ο συγκεκριμένος κλάδος, πλήττεται επίσης και από τις παράνομες ναυλώσεις ιδιωτικών σκαφών αναψυχής ξένης σημαίας τα οποία είτε βρίσκονται μονίμως ελλιμενισμένα στη χώρα μας, είτε απλώς διέρχονται από αυτή.

Κατόπιν τούτων
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί

1. Για ποιο λόγο δεν έχει γίνει διαχωρισμός μεταξύ των επαγγελματικών σκαφών Θαλασσίου Τουρισμού (τα οποία συνεισφέρουν σε μεγάλο βαθμό στη συνολική τουριστική κίνηση της χώρας και στα εισερχόμενα έσοδα) και των ιδιωτικών σκαφών αναψυχής, όπως άλλωστε είχε δηλωθεί και από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας; Με ποια λογική, οι επαγγελματίες ενός τόσο σημαντικού κλάδου του Ελληνικού Τουρισμού, εξισώνονται με τους «σκαφάτους» (σύμφωνα με το χαρακτηρισμό του ιδίου του Υπουργού κ. Παπαθανασίου) και φορολογούνται κατά τον ίδιο τρόπο;

2. Πότε ακριβώς και με ποιο τρόπο πρόκειται να γίνει ο διαχωρισμός των επαγγελματικών σκαφών Θαλασσίου Τουρισμού από τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής; Εάν αυτό γίνει μετά την καταβολή του φόρου από τους επαγγελματίες πλοιοκτήτες του Θαλασσίου Τουρισμού, θα τους επιστραφούν τα ποσά που θα έχουν καταβάλει ή θα συνεχίσουν να φορολογούνται παρ’ όλ’ αυτά ως «πλούσιοι ιδιώτες»;

3. Το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, ήταν ενήμερο για το συγκεκριμένο θέμα που αφορά τους πλοιοκτήτες επαγγελματικών σκαφών Θαλασσίου Τουρισμού ή ενημερώθηκε και αυτό από τη συνέντευξη τύπου του κ. Παπαθανασίου; Συμφωνεί ο Υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης κ. Μαρκόπουλος, με το να φορολογηθούν τα επαγγελματικά σκάφη Θαλασσίου Τουρισμού με τα ίδια κριτήρια με αυτά που θα φορολογηθούν τα σκάφη αναψυχής των ιδιωτών και αν όχι, τι προτίθεται να κάνει;

4. Το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης προτίθεται να λάβει μέτρα ειδικά για την ενίσχυση του Θαλασσίου Τουρισμού και αν ναι, ποια θα είναι ακριβώς αυτά; Με τι τρόπο έχει σκοπό να αντιμετωπίσει το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης τη συρρίκνωση του κλάδου και τον κίνδυνο αλλαγής σημαίας των επαγγελματικών σκαφών του Θαλασσίου Τουρισμού;

5. Τι προτίθεται να κάνει το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης για το θέμα των παράνομων ναυλώσεων ιδιωτικών σκαφών αναψυχής υπό ξένη σημαία, τα οποία στην ουσία παρέχουν επαγγελματικές υπηρεσίες, πλήττοντας καίρια τον Ελληνικό Θαλάσσιο Τουρισμό;

Η ΝΕ του ΚΚΕ για το συλαλλητήριο

Μεγαλειώδες ήταν το αντιιμπεριαλιστικό συλλαλητήριο που οργάνωσαν από κοινού η Επιτροπή Ειρήνης Κέρκυρας και η Γραμματεία Κέρκυρας του ΠΑΜΕ.
Η μαζική συμμετοχή των ξενοδοχοϋπαλλήλων και άλλων εργαζόμενων, της νεολαίας και του λαού της Κέρκυρας καθώς επίσης και φιλειρηνιστών από την ΒΔ Ελλάδα ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Έστειλε την απαιτούμενη απάντηση τόσο ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς ΝΑΤΟ – ΟΑΣΕ όσο και ενάντια στους μεγαλοξενοδόχους που καταπατούν τα εναπομείναντα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των ξενοδοχοϋπάλληλων με τις πλάτες της κυβέρνησης, της ΕΕ, του κεφαλαίου και εκείνων που τους στηρίζουν
Η Ν.Ε. Κέρκυρας του ΚΚΕ επιβεβαιώθηκε πλήρως στην εκτίμησής της ότι η πραγματοποίηση της συνόδου κάθε άλλο παρά θα βοηθούσε στην προβολή της Κέρκυρας. Αισθήματα οργής και αγανάκτησης δημιουργήθηκαν σε χιλιάδες κατοίκους και επισκέπτες της Κέρκυρας που ταλαιπωρήθηκαν για ώρες αποκλεισμένοι μέσα στο κέντρο και στις παρυφές της πόλης λόγω των αυστηρών μέτρων ασφάλειας που υπήρξαν.
Η Κέρκυρα που αγωνίζεται, που διαδηλώνει, ενάντια στα νέα ιμπεριαλιστικά σχέδια και στα νέα αντεργατικά μέτρα αποκλείστηκε από τα κεντρικά δελτία ενημέρωσης που παρουσίασαν τόσο τα ιδιωτικά Αθηναϊκά ΜΜΕ όσο και η κρατική ΝΕΤ το Σάββατο 27/6/2009. Έτσι αντιλαμβάνονται την πολυφωνική ενημέρωση.
Καλούμε όλους τους εργαζόμενους, τα φτωχά λαϊκά στρώματα, την νεολαία να κτίσουν με τους αγώνες τους ένα κοινό μέτωπο ενάντια στην αντιλαϊκή αντεργατική πολιτική που χαράζουν οι ιμπεριαλιστικοί οργανισμοί και οι πολυεθνικές απαιτώντας:
· Να μην υπάρξει καμία εμπλοκή της Ελλάδας στην υλοποίηση των ευρωατλαντικών σχεδίων,
· Να μην υπάρξει καμία αλλαγή των συνόρων.
· Να γυρίσουν πίσω όλοι οι φαντάροι που βρίσκονται εκτός συνόρων και υποστηρίζουν τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις.
· Να φύγει το ΝΑΤΟ και οι βάσεις του από τα Βαλκάνια
· Να διαλυθεί το ΝΑΤΟ
· Να μην υλοποιηθούν τα αντεργατικά μέτρα του ΕΚΟΦΙΝ και της Συνόδου Κορυφής της Ε.Ε.
· Την κρίση να πληρώσει η πλουτοκρατία

Α. Γκερέκου: Ενώ επίκειται η κατάργηση της Ε.Τ.Α. Α.Ε. εγκρίνονται 500 νέες προσλήψεις

Ερώτηση προς τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης, κατέθεσε η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και πολιτική εκπρόσωπος θεμάτων τουρισμού κ. Άντζελα Γκερέκου, με θέμα τις 500 νέες προσλήψεις στην Ε.Τ.Α. Α.Ε. οι οποίες ανακοινώθηκαν προ ημερών στον ημερήσιο τύπο – τη στιγμή που ο οργανισμός τελεί υπό κατάργηση και συγχώνευση με την Κ.Ε.Δ. και τον Ε.Ο.Τ., σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του ιδίου του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης κ. Μαρκόπουλου.
Ολόκληρο το κείμενο της Ερώτησης της κ. Γκερέκου, έχει ως εξής:


Επανειλημμένα σε συνεντεύξεις του ο κ. Υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης έχει δηλώσει ότι η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Α. Α.Ε.) πρόκειται να καταργηθεί και ένα τμήμα της να ενταχθεί στην Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου (Κ.Ε.Δ.), ενώ ένα άλλο να ενταχθεί στον Ε.Ο.Τ., με το βασικό επιχείρημα της εξοικονόμησης πόρων, κυρίως σε ότι αφορά το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης.

Παρά το σχεδιασμό αυτό, στον ημερήσιο τύπο της 16.6.2009, ανακοινώθηκε «η έγκριση 500 νέων προσλήψεων στην Ε.Τ.Α.», με ακριβή αναφορά θέσεων, περιγραφή καθηκόντων κλπ. Εγείρονται λογικά ερωτήματα, ως προς την απόφαση αυτή, τη στιγμή που η δηλωμένη πρόθεση της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης είναι η ουσιαστική κατάργηση της Ε.Τ.Α. Α.Ε.

Κατόπιν τούτων

Ερωτάται ο κ. Υπουργός


1. Με βάση ποιο σκεπτικό, εγκρίθηκαν οι 500 αυτές νέες προσλήψεις στην Ε.Τ.Α. Α.Ε. τη στιγμή που επίκειται η κατάργησή της; Σε εποχή λιτότητας και δυσβάσταχτων οικονομικών μέτρων, πως προχωρεί η Ε.Τ.Α. Α.Ε. σε προσλήψεις ενώ αναμένεται να καταργηθεί; Θα δοθεί στη δημοσιότητα επίσημα η απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤΑ;

2. Ποιο είναι το ακριβές χρονοδιάγραμμα κατάργησης της Ε.Τ.Α. Α.Ε. και ένταξής της στους δύο άλλους φορείς (Κ.Ε.Δ. και Ε.Ο.Τ.); Υπάρχει σχετική απόφαση γι’ αυτό και αν ναι, ποια είναι αυτή;

3. Με δεδομένο ότι, σύμφωνα με τον ημερήσιο τύπο, οι συγκεκριμένες θέσεις είναι θέσεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου (και συγκεκριμένα 8 μηνών όπως αναφέρεται), η κατάργηση της Ε.Τ.Α. Α.Ε. πρόκειται να γίνει μετά την πάροδο αυτού του 8μήνου; Αν όχι, πως και που θα κατανεμηθούν αυτοί οι 500 εργαζόμενοι στους άλλους δύο οργανισμούς (ΚΕΔ και ΕΟΤ) στους οποίους θα ενταχθεί η Ε.Τ.Α. Α.Ε.;

4. Με βάση την απόφαση περί κατάργησης της Ε.Τ.Α. Α.Ε., ποια είναι επιτέλους τελικά η πολιτική της Κυβέρνησης, για την τουριστική ανάπτυξη και εκμετάλλευση των τουριστικών εγκαταστάσεων; Εγκαταλείπεται η ανάθεση σε ιδιώτες και επανερχόμαστε στο σχήμα λειτουργίας τους, μέσω του κράτους και του Ε.Ο.Τ.;

Δύο φωτογραφίες από μέρη απαγορευμένα


Εδώ που δεν επιτρεπόταν να μπούμε.....

Αχίλλειο: Ενα παλάτι για την οικογενειακή φωτογραφία

Η οικογενειακή φωτογραφία στο Αχίλλειο

Τζεϊμς Σταϊνμπεργκ και Σεργκέϊ Λαβρόφ


Αριστερά ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Τζεϊμς Στάινμπεργκ και δεξιά ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέϊ Λαβρόφ.

Κυριακή 28 Ιουνίου 2009

Ο Γ.Γ. Γραμματέας του ΝΑΤΟ


Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ κ. Γιάαπ ντε Χόοπ Σέφερ.

Μία φωτογραφία του Ιταλού Πρωθυπουργού Σίλβιο Μπερλουσκόνι και τα παραλειπόμενα της Ατυπης Συνόδου του ΟΑΣΕ


Την τελευταία στιγμή πήρα διαπίστευση για τη Σύνοδο του ΟΑΣΕ. Όπως μου εξήγησαν εκεί που είχε στηθεί το γραφείο υποδοχής των δημοσιογράφων, στο αεροδρόμιο, δεν μπορούσαν να μου δώσουν διαπίστευση, διότι μόλις πριν από ένα λεπτό είχαν τεθεί υπό την αιγίδα του ΝΑΤΟ!...
Λίγο μετά μου έδωσαν τη διαπίστευση. Με πέρασαν μέσα, όπου μία υπάλληλος με ένα λάπτοπ και μία φωτογραφική μηχανή, με φωτογράφισε και μου έδωσε το μαγικό κίτρινο καρτελάκι.
Σε ερώτησή μου αν είναι υπάλληλος κάποιου υπουργείου, μου είπε ότι είναι ιδιωτική εταιρεία!!!
Ρώτησα αν κρατά η εταιρεία τις κάρτες και τα προσωπικά δεδομένα και μου είπε "όχι".
Στη συνέχεια πήρα ταξί και πήγα στο ξενοδοχείο στο Κομμένο. Μόλις όμως πήγα να μπω μου είπαν ότι απαγορεύεται η είσοδος. Το κίτρινο ταμπελάκι δεν εξασφάλιζε την είσοδο στο χώρο. Αντίθετα υπήρχαν ειδικά ανιχνευτικά μηχανήματα σαν αυτά που υπάρχουν στα αεροδρόμια και με την ίδια διαδικασία γινόταν έλεγχος σε όποιον έμπαινε.
Εδώ υπήρχε μία πρωτοτυπία. Έπρεπε να έχω κάποιον να με συνοδεύει. Τυχαία βρήκα μία φοιτήτρια του Ιονίου Πανεπιστημίου. Εκείνη "εγγυήθηκε" για εμένα. Και μπήκα. Όταν όμως μπήκα στο χώρο, διαπίστωσα ότι δεν μπορώ να μπω σε τρεις αίθουσες και να πάρω μία φωτογραφία.
Τελικά βρέθηκα σε μία συνέντευξη τύπου του Γ.Γ. Γραμματέα του ΝΑΤΟ, του Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας και του Αναπληρωτή Υπουργού των ΗΠΑ.
Εκεί διαπίστωσα ότι υπήρχαν μεταφραστικές καμπίνες στα Αγγλικά, στα Ρωσικά και στα Γαλλικά. Ελληνικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά, τίποτα.
Παρακολούθησα τη συνέντευξη αλλά καταλάβαινα ότι δεν είχα μάθει τίποτα από όσα συζητήθηκαν. Μόλις τελείωσε, έμαθα ότι την ίδια ώρα είχε ολοκληρώσει τη συνέντευξή του ο Ιταλός Πρωθυπουργός τον οποίο και συνάντησα λίγα λεπτά βγαίνοντας από τη δική μου συνέντευξη.
Για να μπορέσεις να παρακολουθήσεις και τις δύο μέρες και να ξέρεις τι συμβαίνει, έπρεπε να μείνεις εκεί δύο μέρες και μία νύχτα. Κι εγώ είμαι σε άδεια!...
Τι συμβουλή να δώσω; Δεν έχω. Αλλά θα κάνω μία παρατήρηση: Μην περιμένετε να μάθετε τι συμαίνει στις συνόδους που παρακολουθείτε. Απαιτούνται συνεργεία και μάλιστα πολλά.
Ειδικά αν είστε του επαρχιακού τύπου, μάλλον θα πάτε μόνο για την τσάντα και τα δώρα. Εγώ ούτε αυτά δεν πήρα....
Το βράδυ της Κυριακής βρήκα στο διαδίκτυο ότι δεν μπόρεσα να μάθω στις λίγες ώρες που έμεινα. Ευτυχώς που δεν πήγα την Κυριακή....

Ενας από τους χώρους που είχε παραχωρηθεί στους δημοσιογράφους

Η σύγχρονη τεχνολογία έχει μπει για τα καλά στην υπηρεσία του Τύπου. Εδώ βλέπετε τρεις όψεις του Κέντρου Τύπου που είχε στηθεί για τις ανάγκες της άτυπης Συνόδου του ΟΑΣΕ.

Καραμανλής- Μπερλουσκόνι συζήτηση για λαθρομετανάστευση- ενεργειακό

Ο Πρωθυπουργός κ. Κώστας Καραμανλής, στο πλαίσιο της Συνόδου του ΟΑΣΕ, που πραγματοποιείται στην Κέρκυρα, είχε σήμερα συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Ιταλίας κ. Σίλβιο Μπερλουσκόνι. Μετά το πέρας της συνάντησης ο κ. Καραμανλής έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Είναι ιδιαίτερης σημασίας το γεγονός ότι, μετά από πάρα πολύ καιρό, ξεκίνησε πάλι η λειτουργία του Συμβουλίου ΝΑΤΟ-Ρωσίας. Και αυτό διότι, παρά τις όποιες διαφορετικές απόψεις που μπορεί να υπάρχουν κατά καιρούς, είναι βέβαιο ότι πρέπει να συνεχιστεί ο διάλογος, να συνεχιστεί η συνεργασία. Αλλωστε, στα μείζονα ζητήματα που αφορούν την ανθρωπότητα, όπως είναι ο περιορισμός των όπλων μαζικής καταστροφής, η κλιματική αλλαγή, το ζήτημα της τρομοκρατίας, είναι δεδομένο ότι όλες οι χώρες πρέπει να συμπράττουν. Και βεβαίως, είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι το Συμβούλιο ΝΑΤΟ-Ρωσίας έλαβε χώρα μετά από πολύ καιρό στη χώρα μας. Στη Σύνοδο αυτή παραβρέθηκε ο Ιταλός Πρωθυπουργός κ. Σίλβιο Μπερλουσκόνι και είχα την ευκαιρία για μια διμερή συνάντηση μαζί του, όπου κυριάρχησαν βέβαια τα θέματα κοινού ενδιαφέροντος Ελλάδας και Ιταλίας.

Το πρώτο, το πολύ μεγάλο και κρίσιμο είναι το ζήτημα της λαθρομετανάστευσης. Συζητήσαμε για τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της περασμένης εβδομάδας, οι οποίες κινούνται σε θετική κατεύθυνση, αλλά συμφωνήσαμε ότι πρέπει να επιμείνουμε στην ταχύτερη δυνατή εφαρμογή τους, όπως επίσης και στη συνέχιση της συνεργασίας σε διμερές επίπεδο και με άλλες χώρες που έχουν κοινά προβλήματα, όπως είναι η Κύπρος, η Μάλτα και άλλες μεσογειακές χώρες. Συζητήσαμε ακόμα το μεγάλο πρόβλημα της εφαρμογής των συμφωνιών και πρωτοκόλλων επανεισδοχής και βέβαια ετέθη πάλι στο τραπέζι η πρόταση που έχουμε κάνει επανειλημμένα για τη δημιουργία Ευρωπαϊκής Ακτοφυλακής. Είχα και την ευκαιρία να ευχαριστήσω τον κ. Μπερλουσκόνι για τη συμμετοχή της Ιταλίας σε κοινές επιχειρήσεις.
Το άλλο θέμα που μας απασχόλησε, επίσης πολύ σημαντικό και για τις δύο χώρες, είναι το ενεργειακό. Με την Ιταλία έχουμε κοινά συμφέροντα και προωθούμε δύο πολύ μεγάλα έργα. Το ένα αφορά τον αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας-Ελλάδας-Ιταλίας και το άλλο βέβαια είναι το μεγάλο έργο του South Stream για το οποίο πολύ πρόσφατα, στα μέσα Μαΐου, υπεγράφησαν συμπληρωματικές συμφωνίες. Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα της συζήτησης που είχαμε με τον κ. Μπερλουσκόνι και αφορούν τις προτεραιότητες των χωρών μας».

ΠΗΓΗ: http://www.primeminister.gr/

Ο χαιρετισμός του Πρωθυπουργού στη Σύνοδο του ΟΑΣΕ


Κυρίες και Κύριοι,

Στην Οδύσσεια του Ομήρου, η Κέρκυρα είναι ο τελευταίος σταθμός του Οδυσσέα προτού φθάσει στην Ιθάκη, τον τελικό του προορισμό. Στη φάση αυτή του ταξιδιού του, ο Οδυσσέας βρίσκει έναν φιλόξενο τόπο για να ξαποστάσει μετά από το μακρύ και περιπετειώδες ταξίδι. Ταυτόχρονα όμως, πρέπει να συνεχίσει να αντιστέκεται στον πειρασμό της λήθης, να ξεχάσει δηλαδή ότι δεν έχει ακόμη φθάσει σπίτι του, στον προορισμό του, που δεν είναι καθόλου μακριά. Στην Κέρκυρα, ο Οδυσσέας δίνει τελικά την τελευταία ικμάδα των δυνάμεών του και βρίσκει την αποφασιστικότητα να πραγματοποιήσει το τελευταίο κομμάτι του ταξιδιού του και να φθάσει στον τελικό του προορισμό.

Φέτος, εορτάζουμε την 20η επέτειο της πτώσης του Τείχους του Βερολίνου. Δικαιούμαστε όντως να γιορτάζουμε την εκπληκτική πρόοδο που πετύχαμε από κοινού τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Η ευρωπαϊκή ήπειρος απολαμβάνει σήμερα πρωτόγνωρη ασφάλεια και σταθερότητα. Ωστόσο, οι προκλήσεις με τις οποίες ερχόμαστε αντιμέτωποι μάς υπενθυμίζουν ότι το έργο μας δεν έχει ολοκληρωθεί και ότι το όραμα μιας ενωμένης ηπείρου στη βάση οικουμενικών αρχών και αδιαίρετης ασφάλειας, όπως ορίζεται στη Διακήρυξη του Ελσίνκι του 1975 και στον Χάρτη των Παρισίων του 1990, δεν έχει ακόμη πραγματωθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη. Έχουμε διανύσει σημαντική απόσταση, αλλά δεν έχουμε ακόμη φθάσει στον προορισμό μας. Βρισκόμαστε στην Κέρκυρα του Οδυσσέα, αλλά χρειάζεται να διανύσουμε ακόμη τη μικρή απόσταση που μας χωρίζει από την Ιθάκη.
Υπουργοί Εξωτερικών και εκπρόσωποι των 56 συμμετεχόντων κρατών του ΟΑΣΕ, από την απέραντη περιοχή που εκτείνεται από το Βανκούβερ ως το Βλαδιβοστόκ, καθώς και οι Γενικοί Γραμματείς μεγάλων περιφερειακών οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του ΟΑΣΕ, συγκεντρώθηκαν στην Κέρκυρα προκειμένου να ανανεώσουν την αποφασιστικότητα και την προσήλωσή τους και να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα στο ταξίδι που άρχισε πριν 35 χρόνια στο Ελσίνκι, με σκοπό να φθάσουν στον τελικό προορισμό: μια ενωμένη, ελεύθερη και ειρηνική Ευρώπη.

Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω θερμά σε αυτό το νησί του μεγάλου συμβολισμού, της ανανεωμένης ελπίδας και του καινούργιου ξεκινήματος.
Ολόκληρος ο κόσμος διανύει σήμερα μια πολύπλοκη και πολυτάραχη εποχή, γεμάτη σοβαρές και κρίσιμες προκλήσεις:
Είναι τα μεγάλα προβλήματα από τη σφοδρότερη παγκόσμια οικονομική κρίση της μεταπολεμικής περιόδου, η οποία επιτείνει την αβεβαιότητα και την αγωνία και επιβάλλει τη διεύρυνση και την εμβάθυνση της διεθνούς συνεργασίας.
Είναι η διπλή περιβαλλοντική και κλιματική πρόκληση, η οποία εντείνει την ανησυχία για το μέλλον ολόκληρης της ανθρωπότητας.
Επιπρόσθετα, το 2008 ήταν μια χρονιά γεμάτη προκλήσεις για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Γεγονότα - το ένα μετά το άλλο - κατά τη διάρκεια του έτους κατέστησαν σαφές ότι η επιδίωξη της ασφάλειας είναι πλέον πιο περίπλοκη και πιο δύσκολη από ποτέ. Η συνεχής αλλαγή είναι η μόνη σταθερά στο διεθνές περιβάλλον. Ως εκ τούτου, η Ελλάδα ανέλαβε την Προεδρία του ΟΑΣΕ σε μια πολύ κρίσιμη συγκυρία για την κοινότητα των εθνών του Οργανισμού.
Επιπλέον, ο ίδιος ο ΟΑΣΕ, ένας οργανισμός που έχει ως στόχο τη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής ασφάλειας, έχει μετατραπεί σε έναν καθρέφτη που απλώς αντικατοπτρίζει τα περίπλοκα προβλήματα, τις διαιρέσεις και τις διαφορετικές στρατηγικές αντιλήψεις των 56 συμμετεχόντων κρατών. Αυτή η κατάσταση –αν και μάλλον αναμενόμενη– πρέπει να διορθωθεί με δραστικό τρόπο. Οι κρίσεις του 2008 κατέρριψαν τις αντιλήψεις που επικρατούσαν επί μακρόν για την ασφάλεια στην περιοχή του ΟΑΣΕ.
Ωστόσο, η ιστορία μάς διδάσκει ότι οι κρίσεις είναι συχνά εφαλτήρια για βελτίωση. Το κινεζικό ιδεόγραμμα για την κρίση αποτελείται από δύο σύμβολα: το πρώτο σημαίνει «κίνδυνος» και το δεύτερο «ευκαιρία». Πρέπει λοιπόν να αδράξουμε την ευκαιρία και να υπερκεράσουμε τον κίνδυνο. Πεποίθησή μου είναι ότι έχουμε στη διάθεσή μας όλα τα απαραίτητα εργαλεία προκειμένου να μετατρέψουμε την κρίση σε ευκαιρία.
Η Ελλάδα είναι πεπεισμένη ότι ένας ειλικρινής, καλόπιστος, συμμετοχικός και διαρκής διάλογος είναι το πρώτο βήμα για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μεταξύ των «56» συμμετεχόντων κρατών και την ενίσχυση της συλλογικής μας δυνατότητας να επιλύουμε τα προβλήματα του παρελθόντος και να αντιμετωπίζουμε τις νέες προκλήσεις. Ο διάλογος παραμένει το καταλληλότερο και αποτελεσματικότερο εργαλείο για την επίλυση των διαφορών και την αποκατάσταση κλίματος εμπιστοσύνης. Το πλαίσιο βέβαια στην πορεία αυτή είναι δεδομένο: Είναι ο σεβασμός στο Διεθνές Δίκαιο, τις Διεθνείς Συνθήκες, τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Ο ΟΑΣΕ, ως πανευρωπαϊκό βήμα διαλόγου, εφοδιασμένο με ένα μοναδικό σύστημα Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και Ασφάλειας, υπηρετεί κοινούς στόχους για όλους τους λαούς.Αυτό το αναντικατάστατο φόρουμ μάς έχει υπηρετήσει επάξια, αν και δεν έχουμε ακόμη αξιοποιήσει πλήρως τις πραγματικές του δυνατότητες.
Έχει έρθει λοιπόν η ώρα να διερευνήσουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να μας υπηρετήσει ακόμα καλύτερα, προσαρμοσμένο στις πολυσχιδείς προκλήσεις του 21ου αιώνα. Αυτό είναι το καθήκον μας προς τους εμπνευστές του πνεύματος του Ελσίνκι, προς τους λαούς, προς τα παιδιά μας και τις επόμενες γενιές.
Εύχομαι η συνάντησή σας εδώ στην Κέρκυρα να γεμίσει τα πανιά μας με ούριο άνεμο και να κρατήσει ζωντανή την δέσμευσή μας ως προς την κοινή ασφάλεια, προκειμένου να φθάσουμε όλοι μαζί με ασφάλεια στην Ιθάκη μας.

Σε ελληνικό έδαφος με αεροπλάνο που έγραφε Δημοκρατία της Μακεδονίας ο Σκοπιανός Υπουργός Εξωτερικών- Αραγε θα βγάλει καμιά ανακοίνωση η ΝΟΔΕ;;;;

Τελικά προσγειώθηκε στην Κέρκυρα το αεροπλάνο με την ένδειξη "Δημοκρατία της Μακεδονίας".

Γαργάρα το έκαναν οι δεξιοί το θέμα.

("Σε 10-15 χρόνια το θέμα θα έχει ξεχαστεί". Σωστά;;;


Η φωτογραφία είναι από το http://kerkreports.blogspot.com/

Καταργείται η βίζα για τους Ελληνες που θα επισκεφθούν τις ΗΠΑ ως το τέλος του χρόνου

Δηλώσεις ΥΠΕΞ κας Ντ. Μπακογιάννη και αναπληρωτή ΥΠΕΞ ΗΠΑ κου James Steinberg (Κέρκυρα)κα ΝΤ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Κυρίες και κύριοι καλημέρα σας. Θα καλωσορίσω τον κ. Steinberg στην Ελλάδα. Είναι η δεύτερη φορά που επισκέπτεται τη χώρα μας, από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του.
Οι συχνές επαφές μεταξύ των χωρών μας σε όλα τα επίπεδα, φανερώνουν τη βούληση για ουσιαστική πρόοδο στα θέματα που μας απασχολούν. Συνιστούν απόδειξη του νέου αέρα που φυσάει στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις.
Τα πρωτόκολλα που μόλις υπογράψαμε, είναι ένα ουσιαστικό βήμα προς την κατεύθυνση της σύσφιξης των σχέσεών μας. Και μάλιστα στο πιο σημαντικό επίπεδο, αυτό της κοινωνίας των πολιτών.
Σήμερα επισφραγίζεται η ουσιαστική πρόοδος που έχει επιτευχθεί για την κατάργηση των θεωρήσεων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Με γνώμονα την αρχή της αμοιβαιότητας, οι αρμόδιες υπηρεσίες μας διαμόρφωσαν 2 κείμενα που υιοθετούν υψηλά κριτήρια και εγγυήσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την τήρηση των αναγκαίων νομικών διαδικασιών.
Με την περάτωση των τυπικών και νομοθετικών διαδικασιών για τη θέση σε ισχύ των κειμένων, θα ολοκληρωθεί η διαδικασία που θα ενσωματώσει την Ελλάδα στο πρόγραμμα κατάργησης θεωρήσεων.
Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες, θα εργαστούν με ταχείς ρυθμούς για την ολοκλήρωση των διαδικασιών στο αμέσως προσεχές διάστημα, προσβλέποντας στη θετική επίδραση που θα έχει η συμμετοχή στο πρόγραμμα αυτό για την οικονομική συνεργασία, τον τουρισμό και τις επαφές μεταξύ των 2 λαών.
Με τον James συνεχίσαμε τη συζήτηση που είχαμε αρχίσει όταν επισκέφτηκε την Ελλάδα. Θέλω όμως να εστιάσω στο θέμα της ημέρας. Μιλήσαμε για τις προοπτικές, τις διαδικασίες που γεννώνται σήμερα στο πλαίσιο του ΟΑΣΕ. Τη διαδικασία της Κέρκυρας για το Διάλογο για την Ευρωπαϊκή Ασφάλεια.
Βλέπω ότι υπάρχει σαφής πολιτική βούληση να γυρίσουμε σελίδα. Και θέλω να ευχαριστήσω τον James γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καθοριστικό ρόλο σε αυτή την υπόθεση.
Συμφωνούμε ότι ο ΟΑΣΕ είναι το κατάλληλο φόρουμ για να προωθήσουμε το διάλογο στο πνεύμα των αρχών του Ελσίνκι. Η άτυπη Υπουργική του ΟΑΣΕ στην Κέρκυρα προσφέρει εξαιρετική ευκαιρία για να θέσουμε την όλη διαδικασία σε στέρεες βάσεις.
Σήμερα οι εταίροι μας δείχνουν την εμπιστοσύνη τους προς την ελληνική προεδρία. Σήμερα οι εταίροι μας δείχνουν τη βούλησή τους να στηρίξουν τη διαδικασία Κέρκυρας. Αυτό μας δίνει σε όλους αισιοδοξία. Αισιοδοξία ότι σήμερα στην Κέρκυρα θα πετύχουμε ένα σημαντικό βήμα για την ευρωπαϊκή ασφάλεια.
Ενωμένοι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάθε πρόκληση. Ενωμένοι είμαστε κάτι περισσότερο από το άθροισμα των μερών μας. Ενωμένοι μπορούμε να εξασφαλίσουμε την ειρήνη για την Ευρώπη. Και αυτό είναι το ζητούμενο.
James, να σε ευχαριστήσω που ήρθες. Θέλω να μεταφέρεις και τις ευχές μας για ταχεία ανάρρωση στη Χίλαρυ και να της πεις ότι την περιμένουμε το Δεκέμβριο στην Αθήνα, για να συνεχίσουμε με τρόπο χειροπιαστό αυτό που άρχισε σήμερα στην Κέρκυρα.

κ. J. STEINBERG: Σας ευχαριστώ, σε ευχαριστώ Ντόρα. Με χαρά βρίσκομαι εδώ και βεβαίως η Υπουργός λυπάται που δεν μπορεί να είναι εδώ. Είναι κρίμα, το καταλαβαίνω. Η δική της απώλεια είναι δικό μου κέρδος και χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ. Πράγματι πρόκειται για τη δεύτερη επίσκεψή μου από τη στιγμή που ανέλαβα τα καθήκοντά μου στο πλαίσιο της νέας Κυβέρνησης Ομπάμα.
Ολοένα και περισσότερο είναι αλήθεια ότι εμβαθύνονται και συσφίγγονται οι σχέσεις των δύο χωρών. Βεβαίως κι εσείς είχατε την καλοσύνη να μας επισκεφτείτε σχετικά νωρίς το Φεβρουάριο οπότε συναντήσατε και την Υπουργό.
Συναντήθηκε ο κ. Πρόεδρος με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας στο Στρασβούργο. Έγιναν και άλλες συναντήσεις μεταξύ αξιωματούχων. Όλες αυτές οι επαφές βεβαιώνουν το γεγονός ότι έχουμε συνεχείς επαφές, εξ ου και προσβλέπουμε σε επερχόμενη επίσκεψή σας σύντομα. Βεβαίως η κα Κλίντον σας υποβάλλει τα σέβη της.
Είναι μια ενδιαφέρουσα και συναρπαστική στιγμή αυτή για εμάς, καθώς μπορούμε με τον τρόπο αυτό να σηματοδοτήσουμε ένα άλλο στάδιο προόδου στις σχέσεις μας. Και βεβαίως θα πρέπει στο σημείο αυτό να υπογραμμίσω ότι εσείς, αλλά και ο Πρωθυπουργός έχετε επιδείξει τη σταθερή δέσμευσή σας προκειμένου τα προγράμματα και τα αντίστοιχα πρωτόκολλα να υπογραφούν.
Είναι αλήθεια ότι όλα αυτά υπογραμμίζουν και τονίζουν τη στρατηγική σχέση που συνδέει τις χώρες μας. Και κάτι τέτοιο βεβαίως έχει πολύ θετικές και εποικοδομητικές επιπτώσεις, παραγωγικές θα έλεγα ως προς τη σχέση και τη συνεργασία μας.
Είμαστε ιδιαιτέρως ευγνώμονες όσον αφορά τη δική σας ηγεσία στο πλαίσιο του ΟΑΣΕ κατά την άσκηση των καθηκόντων σας ως Προεδρεύουσας. Είναι σημαντική ευκαιρία αυτή για τον ΟΑΣΕ και βεβαίως κι εσείς έχετε επιδείξει και τη δέσμευσή σας στις βασικές αρχές του ΟΑΣΕ, αλλά και δημιουργικότητα, προκειμένου για την προώθηση των βασικών αρχών, αλλά και την εξασφάλιση συνέχειας, όσον αφορά τις ανηλειμμένες δεσμεύσεις και υποχρεώσεις του ΟΑΣΕ, με δεδομένες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε.
Η διαδικασία της Κέρκυρας, αλλά και η άτυπη συνάντηση είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Βεβαίως δε συμφωνούσαμε όλοι στα πάντα. Συμφωνούμε όμως έτσι κι αλλιώς όλοι ότι τα όσα πράττουμε είναι πολύ σημαντικά και ότι ο ΟΑΣΕ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο προκειμένου να αντιμετωπίσει ζητήματα στα οποία εμπλέκονται όλοι, θα εμπλακούν όλοι και έτσι μπορούν να συζητηθούν θέματα που αφορούν όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές.
Βεβαίως είμαστε ιδιαιτέρως ευγνώμονες προς εσάς, όσον αφορά τις διαρκείς προσπάθειες που καταβάλλετε και για την αποστολή του ΟΑΣΕ στη Γεωργία. Χαιρόμαστε που, ή μάλλον ελπίζουμε ότι οι συνάδελφοι θα θεωρήσουν πως πλέον αυτή είναι μια εξαιρετική ως και ενδιαφέρουσα ευκαιρία για μας να συνεργαστούμε, ούτως ώστε αυτή η σύρραξη να μη συνεχίιστεί έπ’ άπειρον.
Οι συζητήσεις τις οποίες ξεκινήσαμε ήδη χτες με το υπέροχο δείπνο στο Αχίλλειο, έδειξαν ότι πράγματι διαθέτουμε ένα ευρύτατο φάσμα θεμάτων, τα οποία μας απασχολούν και επί τη βάση των οποίων μπορούμε να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε, είτε αυτά τα θέματα αφορούν τη μη διάδοση των όπλων, την πειρατεία, την καταπολέμηση των ναρκωτικών, αλλά και άλλα πρακτικής υφής ζητήματα, τα οποία μπορούν εξάλλου να μας βοηθήσουν να οικοδομήσουμε ένα ισχυρότερο περιβάλλον ασφάλειας, αλλά και ευημερίας για τους πολίτες μας.
Επίσης είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε θέματα διμερούς συνεργασίας, μείζονα ζητήματα και να συζητήσουμε τρόπους με τους οποίους μπορούμε να εξασφαλίσουμε ασφάλεια και σταθερότητα για τα Βαλκάνια. Και βεβαίως στο πλαίσιο αυτό εκτιμούμε τη στήριξή σας σε προσπάθειες που καταβάλλονται στο πλαίσιο της Κύπρου.
Είναι επίσης πολύ σημαντικές προκλήσεις, όπως αυτές της ενέργειας, του ενεργειακού περιβάλλοντος της Ευρώπης, προκειμένου να υπάρχει συνεχής τροφοδοσία.
Συζητήσαμε επίσης το θέμα της λαθρομετανάστευσης. Γνωρίζουμε τους προβληματισμούς της ελληνικής πλευράς. Γνωρίζουμε τα όσα απασχολούν εσάς, καθώς επιθυμούμε να σας βοηθήσουμε. Είναι προς κοινό όφελος όλων να αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό το ταχύτερο δυνατό, μια που μας αφορά όλους.
Τελευταίο, αλλά όχι έσχατο. Οι συζητήσεις, ή μάλλον οι συμφωνίες και τα πρωτόκολλα που υπεγράφησαν σήμερα είναι πολύ σημαντικά, καθώς φτάνουμε στο στάδιο περάτωσης της υπογραφής των προγραμμάτων κατάργησης των ταξιδιωτικών θεωρήσεων-visa, όμως είμαι ιδιαιτέρως ευτυχής που σημειώσαμε πρόοδο και πιστεύω ότι πριν το πέρας του τρέχοντος έτους θα μπορέσουμε να έχουμε και την πλήρη σύναψη της αντίστοιχης συμφωνίας.
Σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά. Σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία και ελπίζω να έχω και άλλες αντίστοιχες ευκαιρίες στο μέλλον.

κα ΝΤ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Ευχαριστώ James.

κ. Α. ΕΛΛΙΣ: Δύο ερωτήσεις. Καταρχήν στο διεθνές επίπεδο. Τι ακριβώς προσφέρει, σε σχέση με το ΝΑΤΟ, ή μάλλον στο Συμβούλιο ΝΑΤΟ - Ρωσίας, η διαδικασία της Κέρκυρας. Τι προσφέρει αν θέλετε ως παράμετρος σε μια εξίσωση.
Και δεύτερον, αναφερθήκατε σε ζητήματα ενεργειακά. Η Ελλάδα έχει μια κάποια σχέση με τη Ρωσία, συνδέεται ενεργειακώς. Αυτή η σχέση ενοχλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ή μήπως τελικά είναι απλώς μια ακόμα ένδειξη μιας χώρας η οποία προωθεί συγκεκριμένες οικονομικές επενδύσεις.

MR. J. STEINBERG: Όσον αφορά τη διαδικασία της Κέρκυρας όπως είπα ένα από τα πολύ μεγάλα θετικά του ΟΑΣΕ είναι ότι τελικά εμπλέκει όλες τις ευρωατλαντικές χώρες. Και επίσης ο ΟΑΣΕ προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία προκειμένου να υπάρξει ακριβώς η πλήρωση του οράματος της ελεύθερης Ευρώπης. Αυτό ακριβώς ήταν και το όραμα μετά το πέρας του Β΄ Παγκόσμιου.
Το ΝΑΤΟ επίσης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε θέματα ασφάλειας των μελών του. Διαδραματίζει πολύ συγκεκριμένο ρόλο ο οποίος παραμένει εξαιρετικά πολύτιμος και στη συγκεκριμένη συγκυρία και στο πλαίσιο το υφιστάμενο, όχι μόνο σε θέματα ασφάλειας των κρατών – μελών στο πλαίσιο επικράτειας ΝΑΤΟ, αλλά και σε θέματα αντιμετώπισης προκλήσεων εκτός ΝΑΤΟ, που ίσως να μας ενδιαφέρουν και να μας επηρεάζουν.
Ας πούμε στο Αφγανιστάν είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες ως προς το ρόλο που διαδραματίζει η Ελλάδα και στη συνεισφορά της. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι όπως ακριβώς έχουμε δηλώσει και στις αρχές της δεκαετίας του ’90 η εξέλιξη του ΝΑΤΟ δε θα σταθεί εμπόδιο ή δεν θα αντιβαίνει στα της εξελίξεως και της προόδου της Ρωσίας, καθώς η Ρωσία δεν αποτελεί αντίπαλό μας. Μπορούμε να συνεργαστούμε και να συζητήσουμε τα όσα ενδιαφέρουν αλλά και συμφέρουν τόσο τα μέλη του ΝΑΤΟ όσο και τη Ρωσία.
Δεν ασχολούμαστε μόνο με θέματα ασφάλειας αλλά και με την ανθρώπινη διάσταση και με θέματα οικονομικά. Και πιστεύω ότι και οι συζητήσεις χθες - αλλά είμαι βέβαιος και σήμερα - θα έρθουν να υπογραμμίσουν ακριβώς τη συνεργασία και τη σημασία της αλληλεπίδρασης αυτών των 3 πυλώνων. Θα πρέπει κανείς να τυγχάνει και να απολαμβάνει όλων των πολιτικών δικαιωμάτων αλλά και να προσφέρονται όλες οι ευκαιρίες.
Είναι πολύ σημαντικός λοιπόν, ο ρόλος του ΟΑΣΕ προκειμένου για την προώθηση της διαφάνειας και της δημοκρατίας. Εξ ου και πιστεύουμε ότι ο ρόλος του στο μέλλον θα είναι εξίσου σημαντικός και χαιρόμαστε που συμμετέχουμε σε αυτές τις άτυπες συζητήσεις που διαμορφώνουν το μέλλον.
Αυτές οι συζητήσεις εξασφαλίζουν τη ζωτικότητα και βιωσιμότητα τέτοιων θεσμών και εξάλλου θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι τα μέλη του ΟΑΣΕ αξιοποιούν πλήρως το φάσμα των ευκαιριών που προσφέρει.
Επίσης έχουμε μια πλειάδα σχέσεων με χώρες που παράγουν αλλά και καταναλώνουν ενεργειακούς πόρους. Η Ρωσία εντάσσεται σε αυτές τις χώρες. Είναι αλήθεια ότι εκείνο που θα μας ενδιέφερε θα ήταν η Ρωσία να ενταχθεί ακόμα πιο σταθερά σε ένα χώρο στον οποίο θα υπάρχει διαφάνεια σε θέματα ενεργειακά.
Επίσης φρονούμε ότι είναι σημαντικό να υπάρχει πολυμορφία σε θέματα διάθεσης ενεργειακών πόρων. Αυτό ακριβώς προσβλέπουμε και αυτό ακριβώς επιδιώκουμε με τους συνάδελφους εδώ στην Ελλάδα.
Προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ότι δεν υπάρχει εξάρτηση από έναν μόνο παραγωγό ή πάροχο. Αυτό ακριβώς δημιουργεί πιστεύουμε συνθήκες σταθερότητας για την περιοχή ενώ προσφέρει πολλαπλές ευκαιρίες. Προσβλέπουμε στη συνέχιση αυτών των συζητήσεων.

Κα Α. ΠΕΛΩΝΗ : Καλημέρα, κ. Steinberg. Θα ήθελα να σας ζητήσω ει δυνατό να μας σκιαγραφήσετε το πλαίσιο ή το πνεύμα του μνημονίου κατανόησης και θα θέλαμε ίσως έναν ορισμό του τι ακριβώς σημαίνει «σοβαρό έγκλημα». Γιατί επίσης να μην υπογραφεί αυτό από το Υπουργείο Εσωτερικών και προτιμάτε το Υπουργείο Εξωτερικών.

MR. J. STEINBERG: Ξέρετε είμαι δικηγόρος, αλλά θα πρέπει να θυμόμαστε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει ένας δικηγόρος να συγκρατείται. Εννοώ ότι θα πρέπει ίσως εσείς να καταλάβετε, να κατανοήσετε ότι όλα αυτά εντάσσονται σε ένα γενικότερο πλαίσιο συνεργασίας και συμφωνιών. Καθώς συνεργαζόμαστε με βάση την κοινή μας επιθυμία, με βάση κοινές αρχές.
Εξάλλου γνωρίζουμε ποια είναι η θέση της Ελλάδας όσον αφορά την προστασία προσωπικών δεδομένων. Η θέση της Ελλάδας που επίσης ισχύει στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τα Υπουργεία μας που μας εκπροσωπούν στο εξωτερικό, άρα τα Υπουργεία Εξωτερικών είναι εκείνα που συνήθως συνάπτουν τέτοιες συμφωνίες. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτές οι συμφωνίες ενδιαφέρουν και πολλά Υπουργεία. Είμαστε ευγνώμονες για τη διαρκώς εμβαθυνόμενη συνεργασία σε τέτοια ζητήματα με τους ομολόγους μας εδώ στην Ελλάδα.

κα ΝΤ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Επιτρέψτε μου να προσθέσω κάτι. Αυτές τις συμφωνίες βεβαίως θα μπορούσαν να υπογράψουν οι αντίστοιχοι Υπουργοί Εσωτερικών ή ίσως Δικαιοσύνης. Όμως οι Υπουργοί Εξωτερικών ήταν οι πρώτοι που συναντήθηκαν μετά τη σύναψη της συμφωνίας.

Κα I. MELANDER: Μία ερώτηση για τον καθένα. Κύριε Steinberg, όσον αφορά την κατάργηση των θεωρήσεων. Πότε θα έχουμε τον πρώτο Έλληνα που θα μπει στις ΗΠΑ χωρίς βίζα;
Και για την κα Μπακογιάννη. Κυρία Υπουργέ, όσον αφορά την αποστολή του ΟΑΣΕ στη Γεωργία. Σε λίγες ημέρες λήγει και η θητεία της. Πιστεύετε ότι θα υπάρξει μια κάποια συμφωνία της τελευταίας στιγμής; Ή ίσως θα επανέλθει και πάλι σε μια βδομάδα περίπου στη Γεωργία η αποστολή.

MR. J. STEINBERG: Δεν έχω συγκεκριμένη ημερομηνία. Ελπίζω ότι σύντομα θα γίνει αυτό. πρέπει να γίνουν κάποια ακόμα βήματα και υπάρχουν και κάποια διοικητικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν.
Πιστεύουμε, όπως είπα και πριν, ότι προ του τέλους του τρέχοντος έτους θα μπορέσουμε να έχουμε περατώσει την όλη διαδικασία. Ξέρω πόσο σημαντική είναι η ολοκλήρωση της διαδικασίας για το λαό της Ελλάδας και ελπίζουμε ότι πολλοί θα μπορέσουν να μας επισκεφτούν.

κα ΝΤ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Όπως γνωρίζετε η αποστολή στη Γεωργία, τεχνικά, έχει κλείσει από την 1η Ιανουαρίου. Εμείς, η ελληνική προεδρία, αναλάβαμε έντονες δραστηριότητες στην αρχή του έτους, ούτως ώστε να υπάρξει συμφωνία όλων των συμμετεχόντων για να παραμείνει η αποστολή με καθεστώς ουδετερότητας εκεί.
Δεν καταφέραμε να υπάρξει αυτή η συμφωνία, ενώ ξέρουμε ότι έχουν διακοπεί και οι διαπραγματεύσεις. Όμως η ελληνική πρόταση βρίσκεται επί τάπητος και υπάρχει.
Σε περίπτωση που αισθανθούμε ότι πλησιάζουμε σε κάποια συμφωνία θα επανακινηθεί η διαδικασία της συζήτησης. Αυτή τη στιγμή τίποτα νέο δεν έχουμε να σας ανακοινώσουμε.

ΠΗΓΗ: Υπουργείο Εξωτερικών

Ντόρα Μπακογιάννη για Σύνοδο ΟΑΣΕ: "Μένει ακόμα πολύ δουλειά να γίνει"

Η Άτυπη Σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών του ΟΑΣΕ στο ελληνικό νησί της Κέρκυρας ολοκληρώθηκε σήμερα εγκαινιάζοντας την «Διαδικασία της Κέρκυρας», με σκοπό να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της ευρωπαϊκής ασφάλειας μέσω συγκεκριμένων βημάτων προς την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και να προετοιμάσει το έδαφος ενόψει της επόμενης Συνόδου των Υπουργών, στην Αθήνα, το Δεκέμβριο.

« Μόλις ολοκληρώσαμε μια σημαντική, ευρεία και ειλικρινή συζήτηση για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ασφάλειας» είπε η Προεδρεύουσα του ΟΑΣΕ, Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, κα Ντόρα Μπακογιάννη. «Μολονότι είναι η ώρα να εορτάσουμε την αξιοσημείωτη πρόοδο που τα συμμετέχοντα κράτη του ΟΑΣΕ έχουν επιτύχει από κοινού τις τελευταίες δύο δεκαετίες, οι Υπουργοί έφτασαν στο συμπέρασμα ότι είναι καιρός επίσης να σκεφτούμε ότι μένει ακόμη αρκετή δουλειά να γίνει».

Η κα Μπακογιάννη είπε ότι τα παραδοσιακά προβλήματα ασφαλείας παραμένουν άλυτα, ενώ νέες απειλές και προκλήσεις συνεχώς αναδύονται. Αυτές περιλαμβάνουν τις παρατεταμένες συγκρούσεις και άλλες ανεπίλυτες διενέξεις, την εκκρεμή συνθήκη CFE, την ανάγκη ενίσχυσης της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου σε τμήματα της περιοχής, την οικονομική κρίση, την τρομοκρατία, το εμπόριο ανθρώπων και την αστάθεια στις γειτονικές περιοχές του ΟΑΣΕ.

Η συνάντηση έληξε με τη συμφωνία για τη «Διαδικασία της Κέρκυρας», βήματα τα οποία θα προχωρήσουν το διάλογο για την Ευρωπαϊκή Ασφάλεια, είπε η Προεδρεύουσα του ΟΑΣΕ.

«Συμφωνήσαμε ότι χρειάζεται ένας ανοικτός, διαρκής, ευρύς και πολύπλευρος διάλογος για την ασφάλεια και φτάσαμε στο συμπέρασμα ότι ο ΟΑΣΕ είναι το κατεξοχήν κατάλληλο φόρουμ για να αναπτυχθεί αυτός ο διάλογος, διότι είναι ο μοναδικός περιφερειακός οργανισμός, ο οποίος συνενώνει όλα τα κράτη από το Βανκούβερ ως το Βλαδιβοστόκ σε ισότιμη βάση.»

Προσέθεσε ότι τα κείμενα του ΟΑΣΕ, όπως η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για τη Συνεργατική Ασφάλεια αποτελούν το πλαίσιο, βάσει του οποίου άλλοι οργανισμοί ασφάλειας θα μπορούσαν να συμβάλουν στη διαδικασία.

Η κα Μπακογιάννη είπε ότι ανέθεσε στη Μόνιμη Αντιπρόσωπο της Ελλάδας στον ΟΑΣΕ, στη Βιέννη, Πρέσβυ κα Μάρα Μαρινάκη, την αποστολή να δώσει ώθηση στην Διαδικασία της Κέρκυρας με τη ματιά στραμμένη προς τη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών του ΟΑΣΕ στην Αθήνα, το Δεκέμβρη.

«Ως επόμενο βήμα και προετοιμάζοντας την Υπουργική Σύνοδο των Αθηνών, αποφάσισα να ζητήσω από τη Μόνιμη Αντιπρόσωπό μας στη Βιέννη να διερευνήσει, μαζί με τα συμμετέχοντα κράτη, τους τρόπους για την προώθηση ενός πιο δομημένου διαλόγου και ειδικότερα τις θεματικές περιοχές, στις οποίες ο διάλογός μας θα έπρεπε να εστιαστεί, καθώς και τους όρους διεξαγωγής του», είπε.

ΠΗΓΗ: Υπουργείο Εξωτερικών

Σάββατο 27 Ιουνίου 2009

Και Contra Rossa και ΑΝΤΑΡΣΥΑ πήραν μέρος στη σημερινή πορεία


Contra Rossa και ΑΝΤΑΡΣΥΑ έκαναν κι αυτοί πορεία σήμερα. Πίσω από το μπλοκ της ΕΕΔΥΕ.
Από το Σαρόκο μέχρι τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας είχαν φρακάρει τα αυτοκίνητα.


Μεσημέρι Σαββάτου 2.30 στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο ύψος του Σαρόκου. Κυκλοφοριακό έμφραγμα.

Με πορεία απάντησαν στις δύο συνόδους που διεξάγονται στο νησί
Πορεία πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Κέρκυρας πριν από λίγα λεπτά. Η ΕΕΔΥΕ, σωματεία Οικοδόμων και Ξενοδοχοϋπαλλήλων, το ΠΑΜΕ πήραν μέρος.
Μαχητική και δυναμική.