Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2011

Η Α. Γκερέκου για το Αχίλλειο

Εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Επιχειρηματικότητα-Ανταγωνιστικότητα η πράξη « Αποκατάσταση και Ανάδειξη του συγκροτήματος του Αχιλλείου στην Κέρκυρα». Το έργο περιλαμβάνει την εκπόνηση και ολοκλήρωση των αναγκαίων μελετών για την υλοποίηση των επεμβάσεων αποκατάστασης και ανάδειξης του συγκροτήματος του Αχιλλείου στην Κέρκυρα καθώς και....
 όλες τις εργασίες που θα προκύψουν από την εγκεκριμένη μελέτη. Επίσης περιλαμβάνει και τις εργασίες συντήρησης σταθερών και κινητών εκθεμάτων, τοιχογραφιών και κονιαμάτων καθώς και την εκπόνηση της μουσειολογικής μελέτης. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 14.473.542 ευρώ. Την Βουλευτή Κερκύρας του ΠΑΣΟΚ κ. Άντζελα Γκερέκου, ενημέρωσε για την θετική αυτή εξέλιξη για την Κέρκυρα, ο Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδης.