Τρίτη 31 Μαρτίου 2009

Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης πολιτιστικών εκδηλώσεων αποκτά η Νομαρχία

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της κατάθεσης τεχνικού δελτίου έργου, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», με τίτλο: «Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαχείρισης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Νομού Κέρκυρας» και προτεινόμενο προϋπολογισμό 1.886.300 €.
Σύμφωνα με την εισήγηση:
Ο Νομός Κέρκυρας είναι ο νομός με την εντονότερη πολιτιστική ζωή στην Ελλάδα. Ένας τόπος 120.000 κατοίκων στον οποίο δραστηριοποιούνται 20 Φιλαρμονικές Εταιρείες, 24 οργανωμένες Χορωδίες, ΑΕΙ με Τμήματα Μουσικών Σπουδών, Εικόνας και Ήχου, Μουσικό Σχολείο, 10 Ωδεία, 15 σχολές χορού και αρκετές δεκάδες πολιτιστικών συλλόγων.
Όπως γνωρίζετε, η Νομαρχία Κέρκυρας συμμετέχει μαζί με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Διεθνές Φεστιβάλ Κέρκυρας», στη ΔΕ της οποίας εκπροσωπούνται επίσης ο Δήμος κερκυραίων και το Επιμελητήριο Κέρκυρας. Η παρούσα πρόταση για υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαχείρισης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Νομού Κέρκυρας» και προτεινόμενο προϋπολογισμό 1.886.300 €, πηγάζει από την αντικειμενική ανάγκη διατήρησης, εκσυγχρονισμού, ανάπτυξης και δικτύωσης όλων των προαναφερθέντων πολιτιστικών φορέων και των εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται από αυτούς όλο το χρόνο.
Αντικείμενο του έργου, φορέας πρότασης του οποίου θα είναι η Νομαρχία Κέρκυρας και φορέας Υλοποίησης – μέσω προγραμματικής σύμβασης - η εταιρεία «Διεθνές Φεστιβάλ Κέρκυρας», θα είναι:
Α. Δημιουργία Δικτυακής Πύλης η οποία: Θα ενημερώνει τους πολίτες για όλες τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που συμβαίνουν στο Νομό Κέρκυρας. Συγκεκριμένα θα ενημερώνει με κείμενα και φωτογραφίες για τις εκδηλώσεις του Διεθνούς Φεστιβάλ Κέρκυρας, για όλα τα τοπικά πανηγύρια και λιτανείες, για τις εκδηλώσεις των 13 Δήμων της Κέρκυρας, της Χορωδίας Κέρκυρας, των Φιλαρμονικών, των Χορωδιών, τις εκδηλώσεις του εορτασμού του Πάσχα, τις εκδηλώσεις των εθνικών και τοπικών εορτών, θα παράγει και θα στέλνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πολυσέλιδο εβδομαδιαίο ηλεκτρονικό περιοδικό στο οποίο θα καταγράφονται όλες οι εκδηλώσεις του Νομού, συνεντεύξεις με καλλιτέχνες και εκπροσώπους πολιτιστικών φορέων, ενεργές συνδέσεις (links) με όλους τους Φορείς του Νομού, θα υλοποιήσει αυτοματοποιημένο σύστημα διαχείρισης & πώλησης εισιτηρίων (e-ticketing) για όσες εκδηλώσεις απαιτούν είσοδο επί πληρωμή, θα παρέχει τη δυνατότητα ζωντανής (real time) παρακολούθησης μέσω Διαδικτύου των εκδηλώσεων του Πάσχα, του Διεθνούς Φεστιβάλ Κέρκυρας και άλλων επιλεγμένων εκδηλώσεων, θα παρέχει τη δυνατότητα φιλοξενίας βίντεο από εκδηλώσεις όλων των Φορέων της Κέρκυρας (τύπου you tube) τις οποίες θα αναρτούν (upload) οι ίδιοι οι Φορείς, θα δίνει το δικαίωμα στον χρήστη – πολίτη να “συνομιλήσει” με τον Φορέα Υλοποίησης, να ερωτήσει τυχόν απορίες του και να λάβει αυτοματοποιημένη απάντηση μέσω αλληλεπιδραστικού συστήματος (interactive).
Β. Δημιουργία τερματικών: Κατασκευή και τοποθέτηση interactive infokiosk που θα συνδέονται και θα ενημερώνονται ασύρματα από το Κέντρο Διαχείρισης του Συστήματος σε εσωτερικούς χώρους συγκέντρωσης πολιτών (ξενοδοχεία, λιμάνι, αεροδρόμιο, Νομαρχία, Επιμελητήριο, KEΠ κλπ).
Κατασκευή και τοποθέτηση οθονών (monitors) που θα συνδέονται και θα ενημερώνονται ασύρματα από το Κέντρο Διαχείρισης του Συστήματος σε εξωτερικούς χώρους (πλατείες, σταθμό ΚΤΕΛ κλπ) για την άμεση ενημέρωση των πολιτών.
Γ. Δημιουργία SMS Server: Ενημερώνει τους πολίτες για τις προγραμματισμένες συναυλίες με αποστολή ομαδικών μηνυμάτων σε κινητά τηλέφωνα.
Ενημερώνει μαζικά τους πολίτες σε περίπτωση ακύρωσης, αναβολής με αποστολή ομαδικών μηνυμάτων σε κινητά τηλέφωνα.
Αποστολή ερωτήσεων από τον πολίτη προς τον sms server και άμεση λήψη αυτοματοποιημένης απάντησης.
Το Σύστημα θα λειτουργεί σε δύο γλώσσες (ελληνικά και αγγλικά) δεδομένου ότι ο μέσος όρος εισερχόμενου τουρισμού ανέρχεται στις 1.200.000 αφίξεις ετησίως.
Ο βασικός στόχος ανάπτυξης του συστήματος είναι η διάχυση της πληροφορίας για την πολιτιστική ζωή του Νομού Κέρκυρας και η διευκόλυνσή του πολίτη στην παρακολούθηση των εκδηλώσεων είτε με τη φυσική του παρουσία είτε με την παρακολούθηση απ’ ευθείας αναμετάδοσης των εκδηλώσεων. Παράλληλα, επιτυγχάνονται μια σειρά στόχων που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία του ίδιου του Διεθνούς Φεστιβάλ Κέρκυρας, οι οποίοι είναι:ανάπτυξη μεγάλου αριθμού εφαρμογών που θα στηρίζονται στο διαδίκτυο, εφαρμογή τεχνικών ευρυζωνικών υπηρεσιών, έλεγχος ακρίβειας και ορθότητας των στοιχείων, δημιουργία κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής.
Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσει το Διεθνές Φεστιβάλ Κέρκυρας να εξυπηρετεί τις ανάγκες όλων των πολιτιστικών φορέων άμεσα και με σύγχρονο τρόπο. Η ανάπτυξη του συστήματος, θα βελτιώσει το ψηφιακό περιβάλλον και θα βοηθήσει στην Ψηφιακή Σύγκλιση της Εταιρείας.
Με την ανάπτυξη του συστήματος Διαχείρισης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Νομού Κέρκυρας, επιτυγχάνεται ο εκσυγχρονισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη, τους πολιτιστικούς φορείς της Κέρκυρας και τους ΟΤΑ. Παράλληλα, η λειτουργία του συστήματος θα βοηθήσει στην ανάπτυξη των πολιτιστικών φορέων του Νομού και την προώθηση του έργου τους σε ευρύ φάσμα κοινού. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τους πολίτες κερκυραϊκής καταγωγής που ζουν εκτός Νομού και την ανάγκη διατήρησης σχέσεων με την πατρίδα τους. Επιπρόσθετα η ανάπτυξη του συστήματος θα συμβάλλει στην ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού στην περιοχή.
Γενικότερα ο Φορέας Υλοποίησης, με την υποστήριξη του συστήματος θα συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη και την Ψηφιακή Σύγκλιση των τοπικών πολιτιστικών συλλόγων και επιχειρήσεων. Η ανάπτυξη του συστήματος θα συμβάλει επίσης στην εξέλιξη και ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στη χώρα μας».