Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2013

Η Πρυτανεία του Ιονίου Πανεπιστημίου εκφράζει την θλίψη της ......

Η Πρυτανεία του Ιονίου Πανεπιστημίου εκφράζει την θλίψη της για τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στο κτήριο της Ιονίου Ακαδημίας, την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου, ημέρα της ορκωμοσίας των αποφοίτων των Τμημάτων του Ιδρύματος, μια ημέρα χαράς για όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και ιδιαίτερα των φοιτητών μας.
Η είσοδος ομάδας φοιτητών ήδη από την ώρα της τελετής ορκωμοσίας ήταν μια προαναγγελθείσα ενέργεια με απαίτηση την επί τόπου επιβολή ομαδικής...

συνάντησης με τις Πρυτανικές Αρχές του Ιδρύματος, που όμως θα συνέτεινε αφενός στην αμαύρωση της ημέρας και αφετέρου στην ενδεχόμενη πρόκληση επεισοδίων. Ενώ το πρώτο αποτράπηκε με την έγκαιρη παρέμβαση των ψυχραιμοτέρων, το δεύτερο φαίνεται να αποτελεί τη συνέχεια ενός κύκλου φυσικής ή ψυχολογικής βίας που το τελευταίο χρονικό διάστημα ασκείται συστηματικά κατά μελών του ακαδημαϊκού και του διοικητικού προσωπικού του Ιονίου Πανεπιστημίου. Τέτοιου είδους παρεμφερή γεγονότα, που ταλαιπωρούν το Πανεπιστήμιο, έχουν εγγράφως καταγγελθεί επανειλημμένα από φοιτητές και από καθηγητές του Ιδρύματος, έχουν αποδοκιμαστεί έντονα από την Σύγκλητο με σχετικό ψήφισμα και πλέον βρίσκονται υπό διερεύνηση.
Πράγματι, παρά την επί τόπου έγγραφη επανεπιβεβαίωση του συγκεκριμένου ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα με την Πρύτανη -του ήδη ορισμένου στους εκπροσώπους των φοιτητών υπό μορφήν μάλιστα επίσημης προσκλήσεως από τη Γραμματεία της Πρυτανείας- ομάδα των φοιτητών αρνήθηκε να αποχωρήσει.
Παρά τις αλλεπάλληλες διαπραγματεύσεις με καθηγητές του Ιδρύματος, δεν εισακούσθηκαν οι παρακλήσεις των μελών του διοικητικού προσωπικού, οι οποίοι προσπαθούσαν να αποχωρήσουν από την εργασία τους λόγω της προ πολλού παρέλευσης του ωραρίου τους και να ασφαλίσουν το κτίριο για το οποίο ήσαν υπεύθυνοι. Η αναίτια στοχοποίηση υπαλλήλων της Διοίκησης, οι οποίοι προσφέρουν με αυταπάρνηση τις υπηρεσίες τους και εν προκειμένω δεν φέρουν οποιαδήποτε προσωπική ευθύνη, εργαζόμενοι μέσα σε ένα απαιτητικό και στις μέρες ιδιαίτερα επισφαλές εργασιακό περιβάλλον, είναι άδικη, αδικαιολόγητη και δεν συνάδει προς τα ακαδημαϊκά ήθη.
Η Πρυτανεία του Ιονίου Πανεπιστημίου επισημαίνει ότι όσοι ενεργούν με αυτό τον τρόπο συμβάλλουν στην αποδόμηση του Ιονίου Πανεπιστημίου με τελική κατάληξη την υποβάθμισή του, ενόψει μάλιστα των αναδιατάξεων στο χάρτη των Α.Ε.Ι., και της κρίσιμης περιόδου που διέρχεται η χώρα μας.
Η βία από οπουδήποτε και αν προέρχεται, καθώς και οι παραβατικές συμπεριφορές δεν έχουν θέση στο Πανεπιστήμιό μας, αφού υπονομεύουν την λειτουργία του και υποβαθμίζουν τον ρόλο του. Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο αποτελεί και θα συνεχίσει να αποτελεί χώρο πιστής εφαρμογής των νόμων της πολιτείας χωρίς την οποία δε νοείται ελευθερία, ελεύθερη διακίνηση των ιδεών,  θεσμικός διάλογος και αλληλοσεβασμός, όλα απαραίτητα συστατικά στοιχεία__ του δημοσίου Πανεπιστημίου που καλούμαστε όλοι να υπερασπιστούμε και να αναπτύξουμε.
Η διασφάλιση ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος με συνθήκες που συνάδουν με τον εκπαιδευτικό και ερευνητικό χαρακτήρα του Ιδρύματός μας συνιστά δικαίωμα όλων των μελών της ακαδημαϊκής μας κοινότητας, αδιαπραγμάτευτη απαίτηση του φορολογούμενου πολίτη και γονέα, και βασική υποχρέωση ολόκληρης της Πανεπιστημιακής κοινότητας, του προσωπικού και της Διοίκησής του, καθώς και των συντεταγμένων οργάνων της Ελληνικής Πολιτείας.-