Σάββατο 5 Ιανουαρίου 2013

Επέστρεψε....

Στη σημερινή της συνεδρίαση,  η  Δημοτική Ομάδα της  Παράταξης  «Κέρκυρα να ζεις», του Δημάρχου Γιάννη Τρεπεκλή, έκανε ομόφωνα δεκτή, την...
 επανένταξη   του ανεξάρτητου Δημοτικού Συμβούλου, Αναστάσιου Μοναστηριώτη, στην   παράταξη της πλειοψηφίας.