Παρασκευή 4 Ιανουαρίου 2013

Απαγόρευση στάθμευσης

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Στην Κέρκυρα σήμερα 02 Ιανουαρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00, ο Αναπλ. Δ/ντή Γεώργιος ΑΓΑΘΟΣ, Αστ/κός Υποδ/ντής Α.Δ. Κέρκυρας.
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 ΄΄ Περί κυρώσεως του
Κ.Ο. Κυκλοφορίας.
2. Το υπ΄ αρίθμ. 5767 από 21-12-2012 έγγραφο της 21ης Εφορείας
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και αποσκοπούντες στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην περιοχή αρμοδιότητάς μας:
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε...
Άρθρο 1
Την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων στην οδό Σχολεμβούργου, στο τμήμα που διανύει το Νοτιοανατολικό τμήμα του Προμαχώνα Σαραντάρη, από 02-1-2013 μέχρι και την 29-03-2013.
Άρθρο 2
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στον τύπο και την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων, από την ανάδοχο εταιρεία.
Άρθρο 3
Οι παραβάτες της παρούσας, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του άρθρου 420 Π.Κ. και του άρθρου 52 του Ν.
2696/99
« Περί κυρώσεως του κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» η δε εφαρμογή της ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Κέρκυρας.