Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2013

Οι νέοι Αντιδήμαρχοι- "Κόπηκε" ο Ε. Καρύδης

Τους Αντιδημάρχους Κέρκυρας, με θητεία από 1.1.2013 έως τη λήξη της παρούσας δημοτικής περιόδου, όρισε ο Δήμαρχος Κέρκυρας Γιάννης Τρεπεκλής.

Οι αντιδήμαρχοι και οι τομείς ευθύνης...
 • Διοίκησης: Κωνσταντίνος Νίκου.
 • Οικονομικών: Σπυρίδων Μωραΐτης.
 • Τεχνικών Υπηρεσιών,Προγραμματισμού  και Ανάπτυξης: Γεώργιος Πανταζής.
 • Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Παιδείας και Πολιτισμού: Αλέξανδρος Πουλής.
 • Πρωτογενούς Τομέα, Αστικού Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας: Αλέξανδρος Δήμου.
 • Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας: Θεοφανία Τσιμπούλη.
 • Εμπορίου, Ενέργειας και Βιομηχανίας: Ανδρέας Σαγιάς.
 • Καθαριότητας και Ανακύκλωσης: Σπυρίδων Ρίγγας.
 • Δημοτικών Ενοτήτων Κερκυραίων, Αχιλλείων, Παρελίων: Βαρβάρα Βλάσση.
 • Δημοτικών Ενοτήτων Λευκιμμαίων, Κορισσίων, Μελιτειέων: Αναστάσιος Μοναστηριώτης.
 • Δημοτικών Ενοτήτων Εσπερίων, Αγίου Γεωργίου, Παλαιοκαστριτών: Γεράσιμος Φωτεινός.
 • Δημοτικών Ενοτήτων Φαιάκων, Κασσωπαίων, Θιναλίων: Χριστίνα Μιχαλάκη.
 • Δημοτικής Κοινότητας Μαθρακίου: Σπυρίδων Αργυρός του Ευαγγέλου.
 • Δημοτικής Κοινότητας Ερείκουσας: Σπυρίδων Αργυρός του Νικολάου.
 • Δημοτικής Κοινότητας Οθωνών: Αναστάσιος Κασίμης.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος Πανταζής.