Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2013

Δήλωση του πρώην Αντιδημάρχου Ερωτόκριτου Καρύδη- Γιατί δεν αποδέχθηκε την Αντιδημαρχία που του πρότεινε ο Δήμαρχος

Την Τρίτη 8 Ιανουαρίου στις 9 το πρωϊ μου προτάθηκε τηλεφωνικά από το
Δήμαρχο Κέρκυρας, η θέση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών και η διατήρηση
της θέσης του αναπληρωτή Δημάρχου.
Η απρόοπτη και...
αδικαιολόγητη κατά την γνώμη μου αυτή πρόταση, ανάληψης
μιας υπηρεσίας όπως αυτή έχει δομηθεί και λειτουργεί τα τελευταία δύο χρόνια, δεν
ήταν δυνατό να γίνει αποδεκτή από εμέ στα ελάχιστα δευτερόλεπτα τηλεφωνικής
επικοινωνίας και φυσικά απερρίφθη.
Θέλω ειλικρινά να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου, όλους τους
συνεργάτες μου στο Δήμο της Κέρκυρας, ιδιαίτερα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
για την άψογη συνεργασία, την εργατικότητα, την αποτελεσματικότητα και τη στήριξή
τους, γιατί έτσι κατορθώσαμε να πετύχουμε ένα πολύ σημαντικό και μεγάλο έργο.
Ειδικότερα μεταξύ άλλων πετύχαμε:
Να σταθεί όρθιος οικονομικά ο Δήμος Κέρκυρας, παρά τη μείωση των
πόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τις δραματικές οφειλές του.
(κόκκινο – πορτοκαλί)
Να γίνει επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των δανείων μας από το
Παρακαταθηκών & Δανείων για 8 έτη με τριετή περίοδο χάριτος. (Μη
πληρωμή κεφαλαίου)
Τη σημαντική χρηματοδότηση με 15.000.000 € από το ΥΠ.ΕΣ. για την
εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών, παράλληλα με τη λήψη δανείου για
τον ίδιο λόγο.
Να αποτρέψουμε πολλές κατασχέσεις σε βάρος του Δήμου και να
ρυθμίσουμε τις υποχρεώσεις.
Επισημαίνω ότι όλα τα παραπάνω αποτελούν την κύρια επιχειρηματολογία του
Δημάρχου για τα αποτελέσματα της Δημοτικής Αρχής.
Εύχομαι στους νέους Αντιδημάρχους επιτυχία στο έργο τους και υπόσχομαι σ΄
όλους τους πολίτες της Κέρκυρας ότι, όπως πάντα έτσι και τώρα από τη θέση του
Δημοτικού Συμβούλου, θα εξακολουθήσω να εργάζομαι με σεβασμό , για την
προώθηση λύσεων των πολύ σημαντικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει το όμορφο
νησί μας.