Τετάρτη 8 Αυγούστου 2012

Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για άμεσα μέτρα προκειμένου να ελαττωθεί το κόστος συγκοινωνιακής πρόσβασης στα νησιά και στα λιμάνια της χώρας»

Οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, εξακολουθούν να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα – οι υψηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την ίδια ώρα που το εισόδημα των περισσότερων Ελλήνων έχει, λόγω της συνεχιζόμενης μνημονιακής πολιτικής, μειωθεί σημαντικά. Η μετακίνηση πλέον με γρήγορο πλοίο είναι ακριβή, ακόμα και για κοντινούς προορισμούς. Οι ακτοπλοϊκές εταιρείες, από την δική τους πλευρά, προχώρησαν σε...
 μείωση των δρομολογίων και μείωση της ταχύτητας των πλοίων.
Κατά την 479η σύνοδο ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 28ης και 29ης Μαρτίου 2012 με θέμα «Ειδικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νησιά» η ΕΟΚΕ υιοθέτησε γνωμοδότηση σύμφωνα με την οποία θεωρεί απολύτως απαραίτητο να βελτιωθεί η πρόσβαση στα νησιά και οι συνδέσεις μεταξύ τους, δεδομένου ότι σύμφωνα και με το άρθρο 174 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι νησιωτικές περιοχές αναγνωρίζονται ως ζώνες με συγκεκριμένα μειονεκτήματα, οι οποίες χρήζουν ειδικής προσοχής.

Επειδή το υψηλό κόστος των εισιτηρίων λειτουργεί αποτρεπτικά στην προσέλκυση τουριστών κατά την παρούσα περίοδο που μαστίζεται από την οικονομική κρίση.
Επειδή η δυνατότητα άμεσης χαμηλού κόστους συγκοινωνιακής πρόσβασης με τα νησιά και τα λιμάνια της χώρας, έχει ζωτική σημασία για τη μετακίνηση και διατήρηση του πληθυσμού των νησιωτικών περιοχών.
Επειδή η νησιωτική πολιτική γίνεται υπέρ της αναπτυξιακής προοπτικής της χώρας με σεβασμό στις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες και τον πολίτη.

Ερωτάσθε κ. Υπουργοί:

1. Προτίθεσθε να πάρετε άμεσα μέτρα προκειμένου να ελαττωθεί το κόστος της μετακίνησης ατόμων και της μεταφοράς εμπορευμάτων σύμφωνα με την εφαρμογή της αρχής της εδαφικής συνέχειας και τη βελτίωση του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3577/92 δεδομένου ότι η προσβασιμότητα αποτελεί στοιχείο ζωτικής σημασίας για να γίνουν οι νησιωτικές περιοχές πιο ελκυστικές;
2. Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβεί το Υπουργείο για την στήριξη των απομακρυσμένων νησιών, ιδιαίτερα στους τομείς των συγκοινωνιών σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία;
Οι ερωτώντες βουλευτές
Κριτσωτάκης Μιχάλης, Βουλευτής Ηρακλείου
Γάκης Δημήτριος, Βουλευτής Δωδεκανήσων
Δρίτσας Θοδωρής, Βουλευτής Α Πειραιά
Κοντονής Σταύρος, Βουλευτής Ζακύνθου
Σαμοΐλης Στέφανος, Βουλευτής Κέρκυρας
Συρμαλένιος Νίκος, Βουλευτής Κυκλάδων