Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2011

Εξελίξεις στους εφοριακούς της Κέρκυρας

ΠΗΓΗ: http://anti--draste.blogspot.com/
Στις εκλογές στο σύλλογο εργαζομένων στις ΔΟΥ Κέρκυρας και Παξών έγινε πραγματικότητα το όραμα της κίνησης Αντι-Δράστε. Η πλειοψηφία των υπαλλήλων αντέδρασε και έφερε στην πρώτη θέση την κίνηση Αντι-Δράστε με απολύτως καμία κομματική στήριξη.
Πιστεύουμε πως το αποτέλεσμα αυτό θα εμψυχώσει και άλλους συναδέλφους ώστε να αναλάβουν ανάλογες πρωτοβουλίες σε άλλους συλλόγους ανά την Ελλάδα.
Τα αποτελέσματα των εκλογών έχουν ως εξής:...
Για το ΔΣ:
Ψήφισαν: 109
Λευκά : 2
Άκυρα: 1
Έγκυρα: 106
Έλαβαν:
Αντι-Δράστε (Ανεξάρτητοι): 45 ψήφους, ποσοστό 42,25%, έδρες 3.


Δημοκρατική Συνεργασία (ΠΑΣΚΕ): 35 ψήφους, ποσοστό 33,02%, έδρες 2.


Κίνηση Αλληλεγγύης Εφοριακών (ΔΑΚΕ): 26 ψήφους, ποσοστό 24,53%, έδρες 2.


Για αντιπροσώπους στην ΠΟΕ-ΔΟΥ
Ψήφισαν: 110
Λευκά : 2
Άκυρα: 1
Έγκυρα: 107
Έλαβαν:
Αντι-Δράστε (Ανεξάρτητοι): 45 ψήφους, ποσοστό 42,06%, αντιπρόσωποι: 2
Δημοκρατική Συνεργασία (ΠΑΣΚΕ): 35 ψήφους, ποσοστό 32,71%, αντιπρόσωπος: 1
Κίνηση Αλληλεγγύης Εφοριακών (ΔΑΚΕ): 27 ψήφους, ποσοστό 25,23%, αντιπρόσωπος: 1Μετά από ψηφοφορία που διενεργήθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2011 το ΔΣ του Συλλόγου μας έχει την παρακάτω σύνθεση:
Πρόεδρος:
Νικόλαος Γραμμένος
(Αντι-Δράστε)
Αντιπρόεδρος:
Αλέξανδρος Μπαλανίκας
(Αντι-Δράστε)
Γενικός Γραμματέας:
Χρήστος Κέφης
(Αντι-Δράστε)
Ταμίας:
Αλέξανδρος Μπαλανίκας*
(Αντι-Δράστε)


Μέλη:
Ελισάβετ Μισθού
(Δημοκρατική Συνεργασία-ΠΑΣΚΕ)
Παναγιώτης Γάτσος
(Κίνηση Αλληλεγγύης Εφοριακών-ΔΑΚΕ)
Ηλίας Ταμπάκης
(Δημοκρατική Συνεργασία-ΠΑΣΚΕ)
Κωνσταντίνα Μοναστηριώτη
(Κίνηση Αλληλεγγύης Εφοριακών-ΔΑΚΕ)
* Η θέση του Ταμία καλύφθηκε από τον Αλέξανδρο Μπαλανίκα μετά από ομόφωνη απόφαση των μελών του ΔΣ, λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσεως αυτής.