Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2011

Συνεριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο

Έχοντας υπόψη τα άρθρα 165 παρ.1&2, αρ.282 παρ.16, και αρ.167-169 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε συνεδρίαση την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 18:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του ξενοδοχείου LEFKAS.
ΘΕΜΑ 1ο: Προγραμματισμός Διαγωνισμών προμηθειών της Π.Ι.Ν. για το έτος 2012
Εισηγητής :Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων...
 κ. Σπυρίδων Σπύρου.
ΘΕΜΑ 2ο :Συμπλήρωση και τροποποίηση της αριθμ.132-13/2011 απόφασης του Π.Σ. Ιονίων Νήσων για ορισμό εξουσιοδοτημένου/νων υπολόγου/ων για τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών της Π.Ι.Ν.
Εισηγητής :Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Σπυρίδων Σπύρου.


ΘΕΜΑ 3Ο : Έγκριση μεταφοράς πίστωσης.
Εισηγητής :Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Σπυρίδων Σπύρου.


ΘΕΜΑ 4Ο :Διόρθωση στις ονομασίες των Κ.Α.Ε. του προϋπολογισμού 2012
Εισηγητής :Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Σπυρίδων Σπύρου.


ΘΕΜΑ 5Ο : 6η Τροποποίηση προϋπολογισμού 2011
Εισηγητής :Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Σπυρίδων Σπύρου.


ΘΕΜΑ 6Ο : Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. απόφασης 205-19/2011 του Π.Σ. Ιονίων Νήσων με θέμα «Έγκριση υποβολής προτάσεων της Π.Ι.Ν. στην πρόσκληση 30 ψηφιακές υπηρεσίες αιρετών περιφερειών στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση»
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κέρκυρας κ. Χρήστος Σκούρτης.


ΘΕΜΑ 7ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Κερκύρας για την εκτέλεση του έργου « Ολοκλήρωση ανακατασκευής οδού Εθνικής Αντιστάσεως»
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κέρκυρας κ. Χρήστος Σκούρτης.


ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Π.Ε. Κέρκυρας για την ολοκλήρωση Πολεοδομικών μελετών που είχαν ανατεθεί με συμβάσεις από την καταργηθείσα Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κέρκυρας.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κέρκυρας κ. Χρήστος Σκούρτης.


ΘΕΜΑ 9Ο : Δωρεά ακινήτου ιδιοκτησίας Π.Ι.Ν.( ΠΕ Ζακύνθου)
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου κ. Διονύσιος Μυλωνάς.


ΘΕΜΑ 10Ο : Εκποίηση ακινητοποιημένων και άχρηστων μηχανημάτων έργων της Π.Ε. Λευκάδας.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου κ. Διονύσιος Μυλωνάς.


ΘΕΜΑ 11Ο : Μελέτη για σύνταξη-φάκελο/υποστήριξης σχεδίου και διαδικασίας για την προστασία - ανάδειξη και ήπια αειφορική χρήση δάσους Σκάρων Λευκάδας, 9.500,00 ευρώ με Φ.Π.Α. (ΚΑΠ 977902112007)
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λευκάδας κ. Θεόδωρος Βερύκιος.


ΘΕΜΑ 12Ο : Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Π.Ε. Κεφαλληνίας και φορέα διαχείρισης του Αίνου
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης κ. Ευστάθιος Κουρής.


ΘΕΜΑ 13Ο :Εκχώρηση αρμοδιότητας απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση μικρών ποσών στον Περιφερειάρχη και στους χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης κ. Ευστάθιος Κουρής.


ΘΕΜΑ 14Ο :Παρατάσεις συμβάσεων μίσθωσης και μειώσεις μισθωμάτων των ακινήτων στα οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες των Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης κ. Ευστάθιος Κουρής.


ΘΕΜΑ 15Ο : Πρόγραμμα προμηθειών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας - Ιθάκης
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης κ. Ευστάθιος Κουρής.


ΘΕΜΑ 16Ο : Επικαιροποίηση της 110-11/2011 απόφασης Π.Σ. σχετικά με την λύση και την εκκαθάριση της αναπτυξιακής Κεφαλονιάς& Ιθάκης με την επωνυμία ΑΝ.Ε.ΚΙ ΟΤΑ στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και απόφαση για την μεταφορά του προσωπικού της ΑΝ.Ε.ΚΙ ΟΤΑ στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και κατάταξη του προσωπικού σε προσωποπαγείς θέσεις στην ΠΙΝ.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης κ. Ευστάθιος Κουρής.