Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2011

Ανοιχτή επιστολή του Γ. Σερεμέτη

Προς: Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων
κ. Σπυρίδων Σπύρου
Κοινοποίηση:
-Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου
-κ. Χρήστο Άνθη
-Αντιπεριφερειάρχη Κέρκυρας
-κ. Χρήστο Σκούρτη
-κ.κ. Επικεφαλής Παρατάξεων
-κ. Ηλία Μπεριάτο,κ. Γεώργιο Καλούδη,κ. Θεόδωρο Γουλή
-κ. Θεόδωρο Γαλιατσατο, κ. Σωτήρη Βλάχο,κα. Αντωνία Λαχανιώτη
-Τοπικά Μ.Μ.Ε


Κύριε Περιφερειάρχα,


Μετά από επανειλημμένες προφορικές και γραπτές οχλήσεις των εργαζομένων στην Αναπτυξιακή Επιχείρηση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κέρκυρας διαπιστώνω ότι μέχρι τώρα δεν έχετε την πρόθεση να προβείτε σε ενέργειες που θα διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης και το εργασιακό μέλλον των εργαζομένων.
Διανύουμε τον 11ο μήνα κατά τον οποίο η επιχείρηση παραμένει χωρίς Διοικητικό Συμβούλιο με αποτέλεσμα οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη λειτουργία της να αυξάνονται και να συσσωρεύονται καθημερινά. Οι υποχρεώσεις έχουν να κάνουν με οφειλές σε μισθοδοσία προσωπικού, ασφαλιστικές εισφορές,....
 ληξιπρόθεσμες φορολογικές οφειλές, αμοιβές συνεργατών μελετητών, δικαστικές(Λυρικό Θέατρο).
Ελήφθησαν αποφάσεις από το Περιφερειακό Συμβούλιο τόσο για την εκπροσώπηση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όσο και για τη λύση – εκκαθάριση και μεταφορά του προσωπικού σε υπηρεσίες της Περιφέρειας οι οποίες δεν εκτελούνται.
Το προσωπικό μέχρι και σήμερα παραμένει απλήρωτο χωρίς να σας ενδιαφέρει πως σε αυτή τη δύσκολη για όλη τη Χώρα χρονική συγκυρία επιβιώνει και καλύπτει τις βασικές οικογενειακές του ανάγκες, τη στιγμή που εσείς, το Περιφερεικό Συμβούλιο και η Οικονομική Επιτροπή προβαίνετε σε έγκριση δαπανών για δεξιώσεις, μετακινήσεις, απευθείας αναθέσεις υπηρεσιών που ενώ θα έπρεπε να εκτελούνται από υπηρεσίες της Περιφέρειας εκτελούνται από εξωτερικούς συνεργάτες. Τα παραπάνω βέβαια συνιστούν νόμιμες ενέργειες αλλά όχι ηθικές όταν την ίδια στιγμή υπάρχουν απλήρωτοι εργαζόμενοι. Με την ίδια ευαισθησία θα μπορούσατε να αντιμετωπίζεται και το θέμα των τριών εργαζομένων στην Α.Ε.Ν.Α.Κ Α.Ε.
Προσωπικά δεν μπορώ να γνωρίζω που έγκειται η δυσκολία να αναλάβετε πρωτοβουλίες για την επίλυση απλών θεμάτων που αφορούν μια εταιρεία της Περιφέρειας, εκτός και αν, με τη στάση σας ομολογείται την αδυναμία σας ή έλλειψη βούλησης να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα.
Τέλος σας γνωρίζω ότι την παρούσα επιστολή θα την κοινοποιήσω στον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου με την παράκληση να αναγνωστεί στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο, στους Επικεφαλής των παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου και στα τοπικά Μ.Μ.Ε.ΠΕ Κέρκυρας.
Δεν διεκδικώ τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από αυτό το οποίο δικαιούμαι και για τον λόγο αυτό προσφεύγω μετά από 11 μήνες υπομονής και σε ένδικα μέσα.


Με εκτίμηση,
Ο εργαζόμενος της Α.Ε.Ν.Α.Κ ΑΕ
Ιωάννης Σερεμέτης