Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2013

Προσπαθεί η ΔΕΥΑΚ, αλλά είναι πολλά τα χρέη- Αραγε θα ακολουθηθεί ο δρόμος της ιδιωτικοποίησης;;;;;;

Συνέντευξη τύπου παραχώρησε ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Σπύρος Μουζακίτης, με θέμα το πρόγραμμα ρύθμισης χρεών καταναλωτών ΔΕΥΑΚ.
Στη συνέντευξη τύπου, η οποία παραχωρήθηκε στο Ιονικό Πολιτιστικό Κέντρο στο Φαλιράκι, παραβρέθηκαν επίσης ο Γενικός Διευθυντής της Επιχείρησης Γιώργος Αδάμ και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Σπύρος Βεντούρας.
 Ακολουθεί η τοποθέτηση του Προέδρου της ΔΕΥΑΚ:...
«Θέλω κατ’ αρχή να σας ευχαριστήσω που ανταποκριθήκατε στη πρόσκληση μας και παρευρίσκεστε στη σημερινή συνέντευξη τύπου.
Όπως ήδη σας έχουμε ενημερώσει, θέμα της σημερινής συνέντευξης τύπου είναι το πρόγραμμα ρύθμισης χρεών των καταναλωτών της ΔΕΥΑΚ.
Θεωρώ χρήσιμο να υπενθυμίσω ότι, η ΔΕΥΑΚ είναι μια Δημοτική Επιχείρηση, ειδικού σκοπού με κοινωφελή αποστολή. Λειτουργεί ανταποδοτικά και πάντα με γνώμονα το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου. Δεν αποσκοπεί σε καμία περίπτωση στο κέρδος αλλά αντιθέτως στοχεύει στο να εξασφαλίσει, με τους καλύτερους, το δυνατόν, όρους και προϋποθέσεις, το κοινωνικό αγαθό του νερού.
Ο πυρήνας λοιπόν της λειτουργίας είναι η εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου.
Στο πλαίσιο της οικονομικής συγκυρίας που βιώνει η χώρα, εξ αιτίας της οικονομικής κρίσης και τις αλυσιδωτές δυσμενείς συνέπειες που υφίστανται τα ελληνικά νοικοκυριά και κυρίως η μεσαία τάξη, δηλαδή σχεδόν η πλειοψηφία του ελληνικού λαού, το ΔΣ αποφάσισε να προχωρήσει σε ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων λογαριασμών των καταναλωτών μας.
Με πρωταρχικό μας στόχο να απαλύνουμε, τη μεγάλη πλειοψηφία των συμπολιτών μας, από το άγχος της διακοπής υδροδότησης τους.
Βιώνουμε άλλωστε όλοι μας το άγχος, για το πώς θα εξυπηρετήσουμε τα χρέη από τα χαράτσια, την εφορία τη ΔΕΗ, τον ΟΤΕ και όλες αυτές τις οικονομικές υποχρεώσεις, που είναι πλέον δυσβάστακτες για κάθε οικογένεια.
Προχωράμε λοιπόν στη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων λογαριασμών πάντα μέσα στα πλαίσια που ορίζει ο νόμος «και που αντέχει η σημερινή οικονομική κατάσταση της Επιχείρησης.»
Θα πρέπει να πω ότι, το μεγάλο ποσοστό των οφειλετών προς της ΔΕΥΑΚ, το οποίο ανέρχεται στο 91%, χρωστούν μέχρι 300 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε ότι πρόκειται για μικροοφειλέτες, οι οποίοι δεν είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους προς την Επιχείρηση, όχι γιατί δεν θέλουν να πληρώσουν αλλά γιατί δεν τους το επιτρέπει η οικονομική τους κατάσταση. Άλλωστε βιώνουμε όλοι μας αυτή την κατάσταση σε καθημερινή βάση.
Θέλω να τονίσω και πάλι ότι αποστολή της ΔΕΥΑΚ δεν είναι άλλη, παρά μόνο η εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου η εξασφάλιση και η παροχή του κοινωνικού αγαθού του νερού, δεν στοχεύει στο κέρδος, αυτό είναι ξεκάθαρο και πρέπει να αποσαφηνιστεί σε όλους τους τόνους. Πρέπει όμως ταυτόχρονα να έχει την οικονομική  ευχέρεια, ώστε να μπορεί να  ανταποκρίνεται στις καθημερινές ανάγκες που προκύπτουν, για την αποκατάσταση των βλαβών, τη συντήρηση των δικτύων και να προχωρά σε έργα, ύδρευσης όσο και αποχέτευσης, τα οποία είναι αναγκαία για να μην δημιουργούνται προβλήματα.
Έτσι λοιπόν, με αίσθηση ευθύνης και αφουγκραζόμενοι την οικονομική πίεση των συμπολιτών μας, την οποία ζούμε και εμείς καθημερινά, (δεν ζούμε σε γυάλα,) δεν είμαστε αποκομμένοι από την πραγματικότητα, κάθε άλλο μάλιστα, αποφασίσαμε ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε στη ρύθμιση των χρεών.
1.      Οι ληξιπρόθεσμες οφειλών των καταναλωτών προς την ΔΕΥΑΚ,  μπορούν να ρυθμιστούν σε δόσεις το αργότερο μέχρι τις 15-04-2013 (καταληκτική ημερομηνία)  ως εξής : Εφάπαξ , με απαλλαγή κατά 100% από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
Ø      Έως έξι (6) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά εβδομήντα  τοις εκατό (70%) από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
Ø      Έως δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά εξήντα τοις εκατό (60%) από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
Ø      Έως είκοσι τέσσερις (24)  μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά σαράντα τοις εκατό (40%) από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
Ø      Έως τριάντα έξι  (36) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά είκοσι τοις εκατό (20%) από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

2.      Η αφαίρεση του ποσοστού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, θα γίνεται στο τέλος της ρύθμισης και με την προϋπόθεση ότι έχουν εξοφληθεί κανονικά οι δόσεις της ρύθμισης.

3.      Με την αίτηση ρύθμισης θα πρέπει να καταβάλλεται και το ποσό της πρώτης δόσης.

4.      Το ποσό της κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τριάντα ( 30 ) Ευρώ. Ακόμη   οι δόσεις μπορεί να μην  είναι ισόποσες , αλλά να είναι μεγαλύτερες κατά την θερινή περίοδο στις περιπτώσεις εποχιακής λειτουργίας ή απασχόλησης .

5.      Οι τρέχοντες λογαριασμοί (αυτοί που θα εκδοθούν μετά την ρύθμιση) θα πρέπει να εξοφλούνται κανονικά στην λήξη τους ή με σχετική νέα ρύθμιση χωρίς όμως μείωση  από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. Η μη πληρωμή των τρεχόντων λογαριασμών έχει ως συνέπεια την απώλεια της ρύθμισης και την απαίτηση άμεσης καταβολής του συνόλου της οφειλής.

6.      Η παράλειψη τακτικής οφειλής δύο (2) δόσεων θα επιφέρει επίσης την απώλεια της ρύθμισης, την απαίτηση άμεσης καταβολής του συνόλου της οφειλής και ενέργειες διασφάλισης των απαιτήσεων της επιχείρησης».