Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2013

Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο στις 12 Απριλίου στην Κέρκυρα για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020

Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο στις 12 Απριλίου στην Κέρκυρα για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 Στις ενέργειες που έχουν ήδη γίνει αλλά και σε εκείνες που έχουν προγραμματιστεί για το προσεχές διάστημα, αναφορικά με τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 και το σχεδιασμό της σε περιφερειακό επίπεδο,...
παρουσίασε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπ. Σπύρου, στο πλαίσιο Σ/Τ. Αναφερόμενος ο κ. Σπύρου στις ενέργειες που έχουν γίνει, σημείωσε ότι αυτές άρχισαν τον Απρίλιο του 2012, μετά από σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, με τη δημιουργία Ομάδας Σχεδιασμού Προγράμματος αποτελούμενη από εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, υπηρεσιακούς παράγοντες και εκπροσώπους κοινωνικοοικονομικών εταίρων, του Ιονίου Πανεπιστημίου και του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.
Τον περασμένο Σεπτέμβριο, μετά από εισήγηση της Ομάδας Σχεδιασμού Προγράμματος και διαβούλευση στην Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης, εγκρίθηκαν από το Περιφερειακό Συμβούλιο οι καταρχήν προτεραιότητες της Περιφέρειας για τη νέα Προγραμματική Περίοδο, στο πλαίσιο των 11 Προτεραιοτήτων που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ελληνική πλευρά.
Πρόσφατα, συστάθηκε Επιτροπή για την εξειδίκευση της Περιφερειακής Στρατηγικής Καινοτομίας και την «έξυπνη εξειδίκευση».

Προσεχείς ενέργειες

• Στις 4 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα το Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο, με τη συμμετοχή όλων των Περιφερειών, των Υπουργείων που εμπλέκονται κλπ. Παρουσία του Πρωθυπουργού και του Επιτρόπου Γ. Χαν.
• Στις 11 Απριλίου θα γίνει, στην Κέρκυρα, συνάντηση εργασίας, με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με θέμα τις Περιφερειακές Στρατηγικές Καινοτομίας και την «έξυπνη εξειδίκευση». Στη συνάντηση αυτή θα συμμετέχουν τα Επιμελητήρια, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, οι κοινωνικο-οικονομικοί εταίροι και διακεκριμένοι εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου της Περιφέρειας.
• Στις 12 Απριλίου, επίσης στην Κέρκυρα, θα οργανωθεί από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων το Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο, με τη συμμετοχή Υπουργείων, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κοινωνικο-οικονομικών εταίρων, τοπικών φορέων και κάθε ενδιαφερομένου.
Στις συναντήσεις αυτές θα εκφραστούν απόψεις, σε σχέση με τον προγραμματισμό της νέας Προγραμματικής Περιόδου.
Υα συμπεράσματα από αυτή τη διαβούλευση, θα ληφθούν υπόψη για την οριστικοποίηση του Νέου Περιφερειακού Προγράμματος, το οποίο, στη συνέχεια, θα υποβληθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έγκριση, μαζί με τα άλλα Περιφερειακά και Τομεακά Προγράμματα.