Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2013

Οι θεματικοί αντιπεριφερειάρχες και οι αρμοδιότητές τους

Τους τρεις νέους θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, ευχαριστώντας τους προηγούμενους, Γιάννη Μαλακάση, Σμαράγδα Σαρδελή και Ηλία Μαλλιά, για τη συνεργασία και την προσφορά τους....
 Οι νέοι Αντιπεριφερειάρχες – Ορισμός αρμοδιοτήτων
 Με απόφαση του Περιφερειάρχη, οι τρεις νέοι Αντιπεριφερειάρχες είναι οι: Μαρία Καταβάτη, Χρήστος Ανθης και Τζόγια Γρουζή.
Οι αρμοδιότητες που τους ανατίθενται είναι:
 1. Στην Αντιπεριφερειάρχη Καταβάτη Μαρία του Βασιλείου, τους τομείς Πολιτικών Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας – Πολιτικών Αγροτικής Περιφερειακής Ανάπτυξης – Πολιτικών Ισότητας, καθώς και την άσκηση των αρμοδιοτήτων τομέων για θέματα Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που αφορούν τις κάτωθι υπηρεσίες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων:
α. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας (Π.Δ. 147/Α/2010, άρθρο 14) πλην των διατάξεων που αφορούν τον τομέα Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας.
β. Διεύθυνση Κτηνιατρικής (Π.Δ. 147/Α/2010, άρθρο 15) πλην των διατάξεων της παραγράφου (5) περίπτωση (α)  που αφορούν τον τομέα Κτηνοτροφίας για την Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας.

2. Στον Αντιπεριφερειάρχη Άνθη Χρήστο του Κωνσταντίνου, τους τομείς Παιδείας – Δια Βίου Μάθησης- Μεταφοράς Μαθητών – Απασχόλησης.

3. Στην Αντιπεριφερειάρχη Γρουζή Τζόγια του Δημητρίου, τον τομέα Ευρωπαϊκής Νησιωτικής Πολιτικής και θαλάσσιων Συγκοινωνιών, τον τομέα των δικτύων των Περιφερειών άρθρο (ν. 3852/Α/2010, άρθρο 202) και τον τομέα των διεθνών συνεργασιών των Περιφερειών (ν. 3852/Α/2010, άρθρο 203).