Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2013

Διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων στην Κέρκυρα – Διατύπωση σύμφωνης γνώμης από τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων για τρία υποέργα

Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπυρίδων Σπύρου, υπέγραψε σήμερα τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης για τη δημοπράτηση τριών έργων, για δράσεις βελτιστοποίησης της διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων στην Κέρκυρα.
 Ειδικότερα ο κ. Σπύρου υπέγραψε τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης για δημοπράτηση:...
Α. Υποέργο: Μηχανολογικός εξοπλισμός συλλογής και διάθεσης απορριμμάτων, πλύσης κάδων και καθαριότητας, συνολικού προϋπολογισμού 1.076.997 ευρώ.
Το υποέργο αυτό περιλαμβάνει: Προμήθεια 5 απορριμματοφόρων, με σύστημα συμπίεσης – τύπου πρέσας – χωρητικότητας 15-16 κ.μ., 1 απορριμματοφόρο με σύστημα συμπίεσης – τύπου πρέσας – χωρητικότητας 8 κ.μ., 1 αυτοκίνητο – πλυντήριο κάδω απορριμμάτων, 1 βυτιοφόρο αυτοκίνητο πολλαπλής χρήσης, με δυνατότητα υπερκατασκευής για κατάβρεγμα, πότισμα, πυρόσβεση, άντληση νερού, πλύσιμο δρόμων.

Β. Υποέργο: Αναβάθμιση εξοπλισμού λειτουργίας ΧΥΤΑ Μέσης Κέρκυρας, προϋπολογισμού 645.999 ευρώ.
Το υποέργο αυτό περιλαμβάνει: Προμήθεια ενός περιστρεφόμενου ερπυστριοφόρου εκσκαφέα, ενός ερπυστριοφόρου προωθητή γαιών, ενός ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους για υποστήριξη ΧΥΤΑ, σε ενδεχόμενη διακοπή ηλεκτροδότησης, ενός ανατρεπόμενου φορτηγού αυτοκινήτου, κατάλληλου για μεταφορά γαιών στο ΧΥΤΑ Τεμπλονίου.

Γ. Υποέργο: Προμήθεια κάδων συλλογής, για την προώθηση διαλογής στην πηγή.
Το υποέργο αυτό περιλαμβάνει: Προμήθεια 720 πλαστικών κυλιόμενων κάδων ανακυκλώσιμων υλικών, χωρητικότητας 1.100 λίτρα.