Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2013

Διαβάστε τα θέματα του Περιφερειακού Συμβουλίου

 Έχοντας υπόψη τα άρθρα 165 παρ.1&2, αρ.282 παρ.16, και αρ.167-169 του Ν. 3852/2010, σας  καλούμε  σε συνεδρίαση την  Κυριακή  10 Φεβρουαρίου 2013  και  ώρα   09:30  στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Αλυκές Ποταμού) προς λήψη  απόφασης  στα  παρακάτω  θέματα : .... 
ΘΕΜΑ 1ο: Ενημέρωση  για  το  Πρόγραμμα :  « Ενίσχυση  των  Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στους  τομείς : Μεταποίηση  - Τουρισμού – Εμπορίου- Υπηρεσιών στο  πλαίσιο  του  ΕΣΠΑ  2007-2013».
Εισηγήτρια: κα  Αιμιλία  Μόσχου Περιφερειακή   Σύμβουλος  της  παράταξης «Ιόνιος  Πολιτεία».

ΘΕΜΑ 2ο: Σχεδιασμός  για  τον  εορτασμό  των  150  χρόνων  Ενώσεως  των  Επτανήσων  με  την  Ελλάδα  το  έτος 2014.
Εισηγητής: κ. Φώτης  Τσίπης  Περιφερειακός   Σύμβουλος  της  παράταξης «Ιόνιος  Πολιτεία».

ΘΕΜΑ 3ο: Τροποποίηση  Καταστατικού της  ΔΗ.ΜΟ.Π  «Νίκος  Μώρος»
Εισηγητής: κ. Αλέξανδρος Βλάσσης Περιφερειακός   Σύμβουλος  της  παράταξης «Ιόνιος  Πολιτεία».ΘΕΜΑ 4ο: Ορισμός  εκπροσώπου  της Π.Ι.Ν.  για συγκρότηση επιτροπής  θαλασσίων μέσων αναψυχής (ΦΕΚ 444 Β΄/26-4-1999).
Εισηγητής: Ο  Περιφερειάρχης  Ιονίων  Νήσων  κ. Σπυρίδων Σπύρου.

ΘΕΜΑ 5ο:.Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στις Λουτρικές Εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 23/2000 (Φ.Ε.Κ. 18Α/07-02-2000) επιτροπή η οποία  χαρακτηρίζει  τις παραλίες  ως  πολυσύχναστες ή μη.
Εισηγητής: Ο  Περιφερειάρχης  Ιονίων  Νήσων  κ. Σπυρίδων Σπύρου.

ΘΕΜΑ 6ο :            Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στη Γνωμοδοτική Επιτροπή του Ν. 2881/01  για τη « Ρύθμιση θεμάτων  ναυαγίων και άλλες διατάξεις »
Εισηγητής: Ο  Περιφερειάρχης  Ιονίων  Νήσων  κ. Σπυρίδων Σπύρου.

ΘΕΜΑ 7ο :            Άνοιγμα  νέων  τραπεζικών  Λογ/σμών  για την κάλυψη  αναγκών  των  Π.Ε  της Περιφέρειας  Ιονίων  Νήσων.
Εισηγητής: Ο  Περιφερειάρχης  Ιονίων  Νήσων  κ. Σπυρίδων Σπύρου.

ΘΕΜΑ 8ο: Ακύρωση μη  εξοφληθέντων  χρηματικών  ενταλμάτων  προπληρωμής ( Χ.Ε.Π.) Οικ. ετών  2011 και 2012.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης  Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας & Ιθάκης κ. Ευστάθιος - Σωτήρης Κουρής.

ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση  σύναψης   Προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  της  Π.Ε  Ζακύνθου  και  του  Δήμου  Ζακύνθου  για  την ολοκλήρωση  της  μελέτης « Πράξη  εφαρμογής  Πολεοδομικής  μελέτης  περιοχής  Ντουρέικα – Παστρέικα Ζακύνθου».
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης  Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου κ. Μυλωνάς Διονύσιος

ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση  σύναψης   Προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  της  Π.Ε  Ζακύνθου  και  του  Κέντρου Κοινωνικής   Πρόνοιας   Π.Ι.Ν  ( ΟΔΑΖ ) .
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης  Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου κ. Μυλωνάς Διονύσιος

ΘΕΜΑ 11ο : Παραχώρηση   χρήσης   γραφείου   στο   κτίριο  της  Π.Ε   Ζακύνθου  στο  Σύλλογο   Συνταξιούχων   του Υπουργείου  Προστασίας  του  Πολίτη.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης  Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου κ. Μυλωνάς Διονύσιος.