Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2013

Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων Ιονίων Νήσων

Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων Ιονίων Νήσων


  Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπυρίδων Σπύρου, υπέγραψε τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης για τα Σχέδια Σύμβασης τεσσάρων Υποέργων της Πράξης: «Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων Ιονίων Νήσων».
  Ειδικότερα:...
Α. Υποέργο: «Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων γυμναστικής, αθλοπαιδιών και ψυχοκινητικής», συνολικού προϋπολογισμού 319.915,74 ευρώ.
Β. Υποέργο: «Προμήθεια και εγκατάσταση μηχανημάτων γυμναστικής», συνολικού προϋπολογισμού 116.859,84 ευρώ.
Γ. Υποέργο: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού εργαστηρίου αυτόνομης διαβίωσης», συνολικού προϋπολογισμού 63.894,81 ευρώ.
Δ. Υποέργο: «Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού για παιδιά με κινητικά προβλήματα», συνολικού προϋπολογισμού 182.204,82 ευρώ.