Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2013

Ειδική συνεδρ'ιαση του Δημοτικού Συμβουλίου- Κουβέντα για τη φτώχια μας

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010,  ΣΑΣ ΚΑΛΩ σε ΕΙΔΙΚΗ  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας στη Συνεδριακή Αίθουσα στο χώρο της Παλαιόπολης ή Μον–Ρεπό την 24η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 18.00, για τη συζήτηση και λήψη Αποφάσεως επί του κατωτέρω θέματος :...

«Ψήφιση του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2013 και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2013 του Δήμου Κέρκυρας (άρθρα 266 και 267 του Ν. 3852/2010)».