Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2013

Σύμφωνη γνώμη του Περιφερειάρχη για τη δημοπράτηση ανέγερσης του 4ου Ενιαίου Λυκείου Κέρκυρας

Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπυρίδων Σπύρου, υπέγραψε τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης για τη δημοπράτηση - τεύχη δημοπράτησης και διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το Υποέργο:...
 «Ανέγερση 4ου Ενιαίου Λυκείου Κέρκυρας.
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την κατασκευή του έργου ανέρχεται σε 4.550.000 ευρώ.