Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2012

Απόφαση για την ανάθεση στην Ο.Σ.Κ. Α.Ε. την κατασκευή και επίβλεψη του έργου «Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Ζακύνθου» της ΠΙΝ

Μετά από αλλεπάλληλες προσπάθειες από την Π.Ε.Ζ., υπεγράφη η υπ΄αριθμ.: Δ8/439/Φ.095/04-12-2012  Απόφαση του Αν. Υπουργού Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων – Δ/νση Κτιριακών Έργων για την Ανάθεση στην Ο.Σ.Κ. Α.Ε. όλων των...
 διαδικασιών και ενεργειών που απαιτούνται για τη μελέτη, κατασκευή και επίβλεψη του έργου: « Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Ζακύνθου» της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.