Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2012

Αν δεν περάσεις ΚΤΕΟ... πληρώνεις- Οι προθεσμίες για τα μηχανάκια

 Από το Τεχνικό Τμήμα της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας προσκαλούνται οι ιδιοκτήτες δίκυκλων μοτοσικλετών, στην άδεια κυκλοφορίας των οποίων αναγράφεται ως διεύθυνση...
κατοικία ς ή ως έδρα της επιχείρησης η Π.Ε. Κερκύρας, να προβούν σε τεχνικό έλεγχο των οχημάτων τους.

Πότε θα γίνει ο τεχνικός  έλεγχος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΤΚ – 1 έως ΕΤΚ - 999 Από 01-02-2013 έως 28-02-2013
ΕΤΜ – 1 έως ΕΤΜ - 999 Από 01-03-2013 έως 31-03-2013
ΕΤΝ – 1 έως ΕΤΝ - 999 Από 01-04-2013 έως 30-04-2013
ΡΑΖΤΖΡ –– 490011 έέωωςς ΑΡΤΖΡΖ - -9 99999 Από 01-05-2013 έως 31-05-2013
ΕΤΟ – 1 έως ΕΤΟ - 999 Από 01-09-2013 έως 05-10-2013
ΕΤΡ – 1 έως ΕΤΡ - 999 με την συμπλήρωση τεσσάρων (4) χρόνων
ΕΤΤ – 1 έως ΕΤΤ - 327 από την πρώτη άδεια κυκλοφορίας

  Μετά την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης, οι δίκυκλες μοτοσικλέτες που :
· Θα αντικαταστήσουν τις πινακίδες τους θα προσέλθουν για τεχνικό έλεγχο σύμφωνα
με τον πρώτο αριθμό κυκλοφορίας.
· Με την απόφαση αυτή ολοκληρώνεται το πρόγραμμα κλήσης τον δικύκλων μοτοσικλετών της Π.Ε. Κέρκυρας.
· Όλες οι δίκυκλες μοτοσικλέτες για τις οποίες εκδόθηκε για πρώτη φορά άδεια
κυκλοφορίας μετά της 31-03-2011 στην Π.Ε. Κέρκυρας υποχρεούται στον τεχνικό
έλεγχο Κ.Τ.Ε.Ο. με την συμπλήρωση τεσσάρων χρόνων από την πρώτη άδεια
κυκλοφορίας.

Πληροφορίες – Υποχρεωτικός ο τεχνικός έλεγχος

  Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Ι.ΚΤΕΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν την ημερομηνία του ελέγχου, για να κλείσουν έγκαιρα
ραντεβού για τον έλεγχο του οχήματός τους. Όσοι δεν φροντίσουν έγκαιρα για το ραντεβού τους θα θεωρηθούν εκπρόθεσμοι και θα τους επιβληθεί το αντίστοιχο πρόστιμο, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
  Ο κάτοχος οχήματος ο οποίος δεν το προσκομίζει για τον τακτικό ή έκτακτο τεχνικό
Έλεγχο, εντός της καθορισμένης προθεσμίας , τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 86 του
Κ.Ο.Κ.