Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2012

Εγκρίθηκε η μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων, γνωμοδότησε θετικά - κατά πλειοψηφία - για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του επικαιροποιημένου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Το θέμα εισηγήθηκε στο σώμα ο Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού...
Προγραμματισμού και Περιβάλλοντος, Γιάννης Μαλακάσης και η εισήγησή του εγκρίθηκε με τη συμπλήρωση των προτάσεων που έκαναν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, Μαρία Καταβάτη, και Γιώργος Κάφυρης από την πλειοψηφία, καθώς και ο επικεφαλής της «Αριστερής Κίνησης Ιονίου», Σωτήρης Βλάχος, που αφορά στην κατασκευή μικρής μονάδας κομποστοποίησης στους Παξούς, τοποθέτηση μικρού σταθμού μεταφόρτωσης στους Αντιπάξους και την τοποθέτηση μικρών κάδων κομποστοποίησης στα μικρά νησιά, Οθωνοί, Ερείκουσα και Μαθράκι. Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση παρέστησαν τόσο ο μελετητής Γιάννης Φραντζής όσο και μέλη του Συλλόγου Τεμπλονίου.