Κυριακή, 4 Νοεμβρίου 2012

Θα συνεχιστούν οι εργασίες για τη βελτίωση της Εθνικής οδού Κέρκυρας – Παλαιοκαστρίτσας

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων ενέκρινε την τροποποίηση απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου, για το ενταγμένο έργο στο ΕΣΠΑ του Τεχνικού Προγράμματος της Π.Ε. Κέρκυρας, με τίτλο: Εθνική οδός Κέρκυρας – Παλαιοκαστρίτσας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος...
«Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013» και συμπλήρωση νέου υποέργου. Η εισήγηση του θέματος στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων (Σάββατο 3 Νοεμβρίου) αφορούσε στην υποβολή Τεχνικού Δελτίου για τη συνέχιση εργασιών στην Εθνική οδό Κέρκυρας – Παλαιοκαστρίτσας, με τα εξής υποέργα:
• Βελτίωση Εθνικής Οδού
• Εργασίες Ο.Κ.Ω. (ΔΕΗ)
• Εργασίες Ο.Κ.Ω. (ΟΤΕ)
• Απαλλοτριώσεις
• Διασφάλιση κυκλοφοριακής ικανότητας
• Δαπάνη αρχαιολόγων.