Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2012

Οταν ακόμα και σήμερα λαμβάνονται τέτοιου τύπου αποφάσεις και το κράτος δε λέει να αποκεντρωθεί, βράσε όρυζα...

Με εντολή του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, Κων/νος Μουτζούρης, υπέγραψε τον ορισμό αποφαινομένων οργάνων για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση παράκτιου τείχους στη θέση «Ν.Α.Ο.Κ.», κρηπιδωμάτων, πεζοδρομίων και στηθαίου παραλιακής Λεωφόρου...
«Γαρίτσας» στην πόλη της Κέρκυρας. Με βάση την απόφαση αυτή ορίστηκε ως Προϊσταμένη Αρχή η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με Διευθύνουσα Υπηρεσία το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Π.Ε. Κέρκυρας. «Μετά και την πράξη αυτή», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπυρίδων Σπύρου, «ανοίγει ο δρόμος για τη δημοπράτηση ενός τόσο σημαντικού έργου για την Κέρκυρα».