Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2012

Συνεδριάζει 29 και 30 Σεπτεμβρίου το Περφιερειακό Συμβούλιο

Έχοντας υπόψη τα άρθρα 165 παρ.1 και 2, αρ.282 παρ.16, και αρ.167-169 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε συνεδρίαση το Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 10:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Αλυκές Ποταμού) προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα : ...
  ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος Π.Ι.Ν 2012-2014. Εισηγητής :Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Σπυρίδων Σπύρου και ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαλακάσης.
ΘΕΜΑ 2ο: Αξιοποίηση Δημόσιων ακινήτων Ζακύνθου. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Ζακύνθου κ. Μυλωνάς Διονύσιος
ΘΕΜΑ 3ο :Εφαρμογή της νησιωτικής πολιτικής στο Ιόνιο. Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Δ. Καρύδης .
ΘΕΜΑ 4ο : Μεταφορές μαθητών σχολικού έτους 2012-2013. Εισηγητής :Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Σπυρίδων Σπύρου.
ΘΕΜΑ 5ο :Προτάσεις για τον Καλλικράτη και τις Αιρετές Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις. Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος ΘΕΜΑ 6ο: Γνωμοδότηση για Μ.Π.Ε με θέμα: Επέκταση Λατομείου Αδρανών Υλικών Εκτάσεως 32.810τ.μ. Εισηγητής:Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου κ. Δ. Μυλωνάς.
ΘΕΜΑ 7ο : Συγχωνεύσεις των Φ.Δ Προστατευόμενων Περιοχών - Η περίπτωση του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Ζακύνθου κ. Μυλωνάς Διονύσιος

Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕΡΑ ΤΟΥ ΠΣ
Έχοντας υπόψη τα άρθρα 165 παρ.1 και 2, αρ.282 παρ.16, και αρ.167-169 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε συνεδρίαση την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 10:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Αλυκές Ποταμού) προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα :
ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση Πρακτικών της 6ης/2012, 7ης/2012, 8ης/2012, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων. Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.
ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση Προτάσεων Π.Ι.Ν για την διαμόρφωση των κατευθύνσεων της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής 2014-2020. Εισηγητής :Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Σπυρίδων Σπύρου.
ΘΕΜΑ 3ο : Τροποποίηση του Τεχν .Προγρ/τος της Π.Ι.Ν. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λευκάδας κ. Βερύκιος Θεόδωρος
ΘΕΜΑ 4ο : 8η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Εισηγητής :Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Σπυρίδων Σπύρου.
ΘΕΜΑ 5ο: Κάλυψη εξόδων για τη συναυλία της Χορωδίας της Φανερωμένης στην Κέρκυρα. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Ζακύνθου κ. Μυλωνάς Διονύσιος ΘΕΜΑ 6ο : Λήψη απόφασης για την αποδοχή από την Π.Ι.Ν υποχρεώσεων ΑΕΝΑΚ Α.Ε που προκύπτουν από τη μέχρι τώρα διαδικασία εκκαθάρισης. Εισηγητές :Οι εκκαθαριστές κ. Β. Κοντός, κ.Δ. Καρύδης και κ. Βλαστός.
ΘΕΜΑ 7ο :Κατανομή πίστωσης 250.000,00€ για σύνταξη τεσσάρων (4) μελετών για τις Βελτιώσεις Λιμενικών εγκαταστάσεων μικρών νησιών. Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Δ. Καρύδης .
ΘΕΜΑ 8ο: Κατάργηση - Συγχώνευση Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Ζακύνθου κ. Μυλωνάς Διονύσιος
ΘΕΜΑ 9ο: Καταγγελία συνδέσμου αλιέων παράκτιας αλιείας Ζακύνθου « Άγιος Σώστης ». Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Ζακύνθου κ. Μυλωνάς Διονύσιος