Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2012

Συνεδριάζει το ΔΣ της ΕΤΙΝ

Καλείται το ΔΣ της Ε.Τ.Ι.Ν.σε συνεδρίαση το Σάββατο 14/07/2012 στην έδρα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Αλυκές, Ποταμού) και ώρα 12:00 με θέματα:...

1. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την αξιολόγηση της δράσης της εταιρείας σε βάθος πενταετίας.
2. Απόφαση για τον διαχειριστικό έλεγχο της εταιρείας
3. Καθορισμό ημερομηνίας για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.