Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ

Έχοντας υπόψη τα άρθρα 165 παρ.1 και 2, αρ.282 παρ.16, και αρ.167-169 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε συνεδρίαση το Σάββατο 21 Ιουλίου 2011 και ώρα 10:00 στο Μορφωτικό Κέντρο Ιθάκης προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα :....

ΘΕΜΑ 1ο :Επικύρωση των απομαγνητοφωνημένων πρακτικών της 3ης, 4ης και 5ης Συνεδρίασης έτους 2012.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Χρήστος Άνθης


ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση για τον τόπο Συνεδρίασης του επόμενου Περιφερειακού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Χρήστος Άνθης
ΘΕΜΑ 3ο: Ενημέρωση για την επίσκεψη του Υφυπουργού Εργασίας της Γερμανίας Hans – Joachim Fuchtel και ενημέρωση για την πορεία εκτέλεσης έργων Κεφαλληνίας και Ιθάκης.
Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Σπυρίδων Σπύρου.


ΘΕΜΑ 4ο: Ενημέρωση για θέματα Ιθάκης.
Εισηγήτρια : Η Θεματική Αντιπεριφερειάρχης κα Σμαραγδούλα Σαρδελή


ΘΕΜΑ 5ο : Πρόταση Προγραμματικής συνεργασίας Π.Ε Κέρκυρας και Κοινωνικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης Κέρκυρας (Κοι.Σ.Π.Ε ) «Νέοι ορίζοντες» για την «Υλοποίηση δράσεων Κοινωνικής Πρόνοιας » στην Π.Ε Κέρκυρας.
Εισηγητής:Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κέρκυρας κ. Σκούρτης Χρήστος- Ηρακλής


ΘΕΜΑ 6ο : Άρση αναγκαστικής απαλλοτριώσεως επαρχιακής οδού.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λευκάδας κ. Βερύκιος Θεόδωρος


ΘΕΜΑ 7ο : Η Πυροπροστασία στα Ιόνια Νησιά.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Θεόδωρος Γουλής.


ΘΕΜΑ 8ο :Εγκατάσταση επιταχυνσιογράφου στο πλαίσιο του Προγράμματος «Δημιουργία και Έναρξη Εθνικού Δικτύου Επιταχυνσιογράφων», στο κτίριο της Π.Ε. Κεφαλληνίας, από τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας Ο.Α.Σ.Π.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης κ. Ευστάθιος - Σωτήρης Κουρής.


ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Δελτίου (υποέργων) του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΙΑΥΛΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας που είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λευκάδας κ. Βερύκιος Θεόδωρος
ΨΗΦΙΣΜΑ
Ψήφισμα διαμαρτυρίας για την αδικαιολόγητη διακοπή δρομολογίων γραμμής: Βασιλική Λευκάδος – Φρίκες Ιθάκης και επαναδημοπράτηση γραμμής και εισαγωγή θέματος στο επόμενο Σ.Α.Σ.
Εισηγητής : Η Θεματική Αντιπεριφερειάρχης κα Σμαραγδούλα Σαρδελή