Πέμπτη, 17 Μαΐου 2012

Οι αποφάσεις του ΔΣ της ΕΤΙΝ

Συνεδρίασε σήμερα το μεσημέρι το Δ.Σ της Εταιρείας Τουρισμού Ιονίων Νήσων (ΕΤΙΝ) και αποφάσισε:
Α. Ενέκρινε, ομόφωνα, τον ισολογισμό και τον απολογισμό της εταιρίας.
Β. Να πραγματοποιηθεί η...
 Γενική Συνέλευση της Ε.Τ.Ι.Ν την Παρασκευή 21 Ιουνίου στη Λευκάδα.
Γ. Να προτείνει το Δ.Σ. προς τη Γενική Συνέλευση την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.
Δ. Ενέκρινε την πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου, Α. Δουβίτσα, να προχωρήσει η πιστοποίηση ISO της ΕΤΙΝ.
Τέλος, ο Διευθύνων Σύμβουλος ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ της Ε.Τ.Ι.Ν για τον προγραμματισμό event το προσεχές χρονικό διάστημα.