Πέμπτη, 17 Μαΐου 2012

Προς αύξηση μετοχικού κεφαλαίου οδεύει η ΕΤΙΝ (σ.σ. κανονίστε παιδιά να χρεώσετε την επιχείρηση μέχρι το λαιμό. Να δούμε μετά ποιος θα πληρώσει τα σπασμένα....)


Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Τουρισμού Ιονίων Νήσων (ΕΤΙΝ) συμμετείχε σήμερα το μεσημέρι ο Δήμαρχος Κέρκυρας και Πρόεδρος της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων Γιάννης Τρεπεκλής.
Υπενθυμίζεται ότι ο ενιαίος Δήμος της Κέρκυρας διαθέτει πλέον το...
 15,788% των μετοχών της Εταιρείας, η ΠΕΔΙΝ το 9,036%, ενώ το σύνολο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης διαθέτει το 41,529%.

Στη συνεδρίαση ενημερώθηκαν οι μέτοχοι της ΕΤΙΝ για την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και αποφασίστηκε η επόμενη συνεδρίαση της ΕΤΙΝ να διεξαχθεί στη Λευκάδα το τέλος του μήνα, στην οποία και θα γίνει εισήγηση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Ο Δήμαρχος Κέρκυρας Γιάννης Τρεπεκλής ενημέρωσε ότι έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για στήριξη της ΕΤΙΝ στην λειτουργία της για την προβολή των Ιονίων Νήσων, με τους συνεργάτες που διαθέτει η ΠΕΔ σε κάθε νησί, ενώ ζήτησε την ανάληψη και άλλων δράσεων (μέσω χρηματοδοτικών προγραμμάτων) από την Εταιρεία προκειμένου να καταστεί βιώσιμη οικονομικά.