Πέμπτη, 17 Μαΐου 2012

Η ημερήσια διάταξη του Περιφερειακού Συμβουλίου

Έχοντας υπόψη τα άρθρα 165 παρ.1 και 2, αρ.282 παρ.16, και αρ.167-169 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε συνεδρίαση το Σάββατο 26 Μαΐου 2012 και ώρα 10:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Αλυκές Ποταμού) προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: . ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση για τον τόπο Συνεδρίασης του επόμενου Περιφερειακού Συμβουλίου Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Χρήστος Άνθης
ΘΕΜΑ 2ο : Επικύρωση των απομαγνητοφωνημένων πρακτικών των Συνεδριάσεων 17/2011 και 1 και 2/2012. Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Χρήστος Άνθης.
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση δαπάνης κατά την επίσκεψη του Πρέσβη της Αγγλίας στην Ελλάδα στην...
Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου κ. Διονύσιος Μυλωνάς
ΘΕΜΑ 4ο: Λύση Σύμβασης μεταξύ Π.Ε. Ζακύνθου και του Γερασίμου Σκλήβα Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου κ. Διονύσιος Μυλωνάς.
ΘΕΜΑ 5ο : Λύση Σύμβασης μεταξύ Π.Ε. Ζακύνθου και του Νικολόπουλου Αναστάσιου Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου κ. Διονύσιος Μυλωνάς.
ΘΕΜΑ 6ο : Λύση Σύμβασης μεταξύ Π.Ε. Ζακύνθου και των αδελφών Ιωάννη και Θωμά Τσοχαντάρη Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου κ. Διονύσιος Μυλωνάς. ΘΕΜΑ 7ο : Παραχώρηση χρήσεως κτηρίου Ινστιτούτου Ελαίας στη χορωδία Κέρκυρας Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Σπύρος Σπύρου
ΘΕΜΑ 8ο: Μεταβίβαση της αρμοδιότητας Κατάρτισης Προγράμματος Εκτελεστέων Εργασιών ή Δραστηριοτήτων στην Επιτροπή Τουρισμού, Αθλητισμού & Πολιτισμού ΠΙΝ Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου κ. Διονύσιος Μυλωνάς.
ΘΕΜΑ 9ο: Συμπλήρωση της υπ’αριθμ..199-18/2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων που αφορά την μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση των υπηρεσιών του Περιφερειακού ΚΕΚ Δ.Β.Μ. Π.Ε. Ζακύνθου και τμήμα Δ.Β.Μ. Παιδείας και Απασχόλησης Π.Ε. Ζακύνθου Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου κ. Διονύσιος Μυλωνάς.
ΘΕΜΑ 10ο : Διοργάνωση ημερίδας στην Ιθάκη με θέμα:¨Συγκοινωνίες της ΠΙΝ¨ Εισηγητής: η Θεματική Αντιπεριφερειάρχης κ. Σμαραγδούλα Σαρδελή
ΘΕΜΑ 11ο : Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ζακύνθου. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου κ. Διονύσιος Μυλωνάς.
ΘΕΜΑ 12ο.: Έγκριση - Επικύρωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων 2012 Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου κ. Διονύσιος Μυλωνάς.
ΘΕΜΑ 13ο : Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζακύνθου Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου κ. Διονύσιος Μυλωνάς
ΘΕΜΑ 14ο : : Έγκριση Δαπάνης για φιλοξενία δημοσιογράφων από Ρωσία – Ιταλία - Ουκρανία Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου κ. Διονύσιος Μυλωνάς. ΘΕΜΑ 15ο : : Έγκριση Δαπάνης για φιλοξενία δημοσιογράφου του τηλεοπτικού συνεργείου της RAI 3 Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου κ. Διονύσιος Μυλωνάς. ΘΕΜΑ 16ο : Φιλοξενία ομιλητών σε Διεθνές Σεμινάριο – Συνέδριο στη Ζάκυνθο Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου κ. Διονύσιος Μυλωνάς.
ΘΕΜΑ 17ο : Καταρχήν έγκριση από την ΠΙΝ σύμφωνα με τον Ν. 4071 για την λειτουργία δράσεων Κοινωνικής Μέριμνας πέραν των Κοινωνικών Παντοπωλείων. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου κ. Διονύσιος Μυλωνάς
ΘΕΜΑ 18ο : Λιμενικές ανάγκες Μικρών Νησιών Εισηγητής: η Θεματική Αντιπεριφερειάρχης κ. Σμαραγδούλα Σαρδελή
ΘΕΜΑ 19ο : Εορτασμός 21ης Μαΐου Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου κ. Διονύσιος Μυλωνάς
ΘΕΜΑ 20ο : : Εισήγηση για τροποποίηση του αρθρ 3 της από 15-02-2012 προγραμματική σύμβαση έργου: «ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΚΗΡΥΚΑ» ΖΑΚΥΝΘΟΥ Προϋπολογισμός έργου 484.680,00 ευρώ Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου κ. Διονύσιος Μυλωνάς
ΘΕΜΑ 21ο : «Πάγωμα» επιβολής διοικητικών κυρώσεων στους ιδιοκτήτες ακινήτων του τότε Δ.Δ. Καλαμακίου Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου κ. Διονύσιος Μυλωνάς.
ΘΕΜΑ 22ο : Ανοιξιάτικη πολιτιστική εκδήλωση Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου κ. Διονύσιος Μυλωνάς.
ΘΕΜΑ 23ο : Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας και του υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, για την υλοποίηση του έργου «Αντιστήριξη και προστασία του κρηναίου οικοδομήματος στη θέση Λουτρό Σάμης Κεφαλονιάς», Π/Υ 104.550 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π. Ε Κεφαλληνίας και Ιθάκης κ. Σωτήρης Κουρής.
ΘΕΜΑ 24ο : Αποδοχή διαπιστωμένων οφειλών της υπό εκκαθάριση εταιρείας Α.Ν.Ε.Κ.Ι.Α ΑΕ.ΟΤΑ Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Κεφαλληνίας & Ιθάκης κ. Σωτήρης Κουρής
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση Απόφασης Συμμετοχής της Π.Ε. Κεφαλληνίας στο Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) Αργοστολίου» και στο Εταιρικό σχήμα με επικεφαλής εταίρο τον Δήμο Κεφαλλονιάς Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Κεφαλληνίας και Ιθάκης κ. Σωτήρης Κουρής
ΘΕΜΑ 26ο : «Προγραμματική Σύμβαση με Ε.Β.Ε.Κ.Ι. για την επιχειρηματική έρευνα και καταγραφή επιχειρήσεων και των συνθηκών της επιχειρηματικότητας με σκοπό τη βελτίωση των προϋποθέσεων για χρηματοδότηση από προγράμματα Ε.Σ.Π.Α., Π/Υ 50.000,00€» Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Κεφαλληνίας και Ιθάκης κ. Σωτήρης Κουρής
ΘΕΜΑ 27ο : «Προγραμματική Σύμβαση με το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων – Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας για την υλοποίηση του έργου «Έρευνα με στόχο την ανάπτυξη της Κεφαλονιάς και την καθιέρωσή της ως καινοτόμο διεθνή προορισμό» Π/Υ 20.000,0€ Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Κεφαλληνίας και Ιθάκης κ. Σωτήρης Κουρής