Πέμπτη, 17 Μαΐου 2012

Παρατείνεται ο χρόνος υποβολής προτάσεων για τα Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση στα Ιόνια Νησιά

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, Σπυρίδωνα Σπύρου, παρατείνεται ο χρόνος υποβολής προτάσεων έως 25/05/2012, για τα Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση στα Ιόνια Νησιά. Συγκεκριμένα, η....
απόφαση αφορά τροποποίηση της Πρόσκλησης με τίτλο: «Υποβολή α) Αίτησης - φακέλου ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ και β) προτάσεων χρηματοδότησης «ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ στις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ».