Δευτέρα, 1 Απριλίου 2013

Πολιτική δια τηλεφώνου από την Περιφέρεια

Επικοινωνία τόσο με τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, Κ. Μουσουρούλη, όσο και με τους αρμόδιους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου είχε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπυρίδων Σπύρου, εκθέτοντας το πρόβλημα που έχει προκύψει μετά...
την αδυναμία εκτέλεσης των ακτοπλοϊκών δρομολογίων προς τα Διαπόντια Νησιά.

  Το πρόβλημα σχετίζεται τόσο με το λιμάνι Οθωνών όσο και με αυτό του Αγίου Στεφάνου Αυλιωτών, που, λόγω προσχώσεων, αδυνατούν να υποδεχθούν το πλοίο που εκτελεί τα δρομολόγια προς τα Διαπόντα Νησιά.    

  Ο κ. Σπύρου ζήτησε αρμοδίως να του δοθεί, εγγράφως, η δυνατότητα άμεσης παρέμβασης στο λιμάνι του Αγίου Στεφάνου Αυλιωτών, δηλαδή διάνοιξης του διαύλου.
  Σε ότι αφορά στο λιμάνι Οθωνών, ο κ. Περιφερειάσχης δήλωσε ότι ήδη έχουν αγοραστεί οι φωτοσημαντήρες που θα τοποθετηθούν άμεσα και μόλις βελτιωθεί ο καιρός, ενώ ταυτόχρονα θα γίνει και η εκβάθυνση του λιμανιού.