Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2013

Απολογισμός πεπραγμένων για την ΠΙΝ- Πλάκα θα έχει, να πάμε βρε παιδιά. Δεν έχει εισιτήριο...

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 185 του Ν.3852/2010, σας καλούμε στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων, που θα πραγματοποιηθεί την  Κυριακή 10  Φεβρουαρίου 2013 και ώρα  13:00μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Αλυκές Ποταμού) με αποκλειστικό θέμα:  «Απολογισμός Πεπραγμένων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων»