Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου 2012

ΣΥΡΙΖΑ: Εξοντώνονται 800.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Η προώθηση του μέτρου του ανοίγματος των καταστημάτων έως και 40-45 Κυριακές τον χρόνο είναι ένα χτύπημα που, μαζί με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, δίνεται κατ’ ευθείαν στην καρδιά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
 Η κατακόρυφη αύξηση του λειτουργικού κόστους (μισθοί, πάγια κλπ), η βιολογική  αδυναμία να εργάζεται κάποιος 10-12 ώρες την ημέρα και 7 μέρες τη βδομάδα (500...
-550 χιλιάδες ατομικές επιχειρήσεις), η έλλειψη χρόνου για ξεκούραση, για την οικογένεια, για τις κοινωνικές σχέσεις, για δραστηριότητες κλπ, θα οδηγήσουν την πλειοψηφία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο κλείσιμο, προς όφελος των λίγων, των μεγάλων εμπορικών κέντρων, που χρόνια τώρα πιέζουν προς αυτή την κατεύθυνση.

Η αιτιολογία πως αυτό θα ισχύσει μόνο για τα μικρά καταστήματα και όχι για τα πολυκαταστήματα, είναι έωλο και υποκριτικό. Και βέβαια είναι τελείως ανίσχυρο το επιχείρημα περί αύξησης των θέσεων εργασίας σε περίοδο κρίσης. Αντιθέτως, η κατάργηση της αργίας της Κυριακής θα αποτελέσει μια ακόμη πράξη καταρράκωσης των εργασιακών δικαιωμάτων και καθιέρωσης εργασιακού καθεστώτος γαλέρας στα πολυκαταστήματα, εντείνοντας την εκμετάλλευση των εργαζομένων, αυξάνοντας τα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων, και φυσικά περιθωριοποιώντας απολύτως τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες.

Το ωράριο των καταστημάτων στην Ελλάδα είναι από μεγαλύτερα της Ευρώπης. Αυτό που λείπει από την αγορά σήμερα δεν είναι ο χρόνος για να μπορούν οι καταναλωτές να ψωνίζουν αλλά η αγοραστική δύναμη που τους αφαιρέθηκε βίαια, είτε αυξάνοντας τους ανέργους στο 1,5 εκατομμύριο, είτε μειώνοντας τους μισθούς και τις συντάξεις στο μισό.

Γι’ αυτό και θα βρουν απέναντί τους όχι μόνο τις 800.000 μικρές επιχειρήσεις, αλλά και 2,5 εκατομμύρια πολίτες που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση μ’ αυτές, και ολόκληρη την κοινωνία.