Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2012

Ποιοί υπάγονται στη διαθεσιμότητα και ποιοί εξαιρούνται

Ποιοι υπάγονται σε διαθεσιμότητα

1.Υπάλληλοι με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε υπηρεσίες Δημοσίου, ανεξάρτητων Αρχών, ΝΠΔΔ, δήμων, περιφερειών και ΝΠΙΔ που ανήκουν στο κράτος.
2. Υπάλληλοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας διοικητικού, διοικητικού-...
λογιστικού, διοικητικού-οικονομικού, διοικητικών γραμματέων.
3. Υπάλληλοι με πρόσληψη χωρίς διαγωνισμό και διαδικασίες ΑΣΕΠ ή άλλες ειδικές διαδικασίες, όπως δημόσιες ανακοινώσεις με σαφή αντικειμενικά κριτήρια

Προϋποθέσεις για υπαγωγή σε διαθεσιμότητα
1. Οι υπάλληλοι που επηρεάζονται από τις διατάξεις να είναι τουλάχιστον 10 ανά υπηρεσία
2. Να μην υπερβαίνουν το 25% όλων των υπαλλήλων του ίδιου κλάδου (διοικητικών) ανεξαρτήτως εκπαιδευτικής κατηγορίας
3. Να μην υπερβαίνουν το 10% του συνολικού προσωπικού που υπηρετεί στον φορέα

Εξαιρούνται από το μέτρο υπάλληλοι
1. Σε ασφαλιστικά ταμεία, ΟΑΕΔ, νοσοκομεία, στη Γενική Γραμματεία Πολιτισμού όπου υπάγονται τα μουσεία (δεν ισχύει για μουσεία που είναι αυτοτελή νομικά πρόσωπα)
2. Με πρόσληψη βάσει ειδικών διατάξεων για προστασία ευπαθών ομάδων (αποκατάσταση αναπήρων πολέμου, προστασία Αμεα, διορισμό θανόντος εν υπηρεσία ή λόγω πυρκαγιών, διακριθέντων αθλητών κλπ)
3. Ο σύζυγός τους βρίσκεται σε προσυνταξιοδοτική ή εργασιακή εφεδρεία με το προηγούμενο καθεστώς
4. Με εισόδημα έως 12.000 ευρώ, όπου ο σύζυγος ή το τέκνο τους έχει αναπηρία σε ποσοστό 67% και τους βαρύνει φορολογικά
5. Με αναπηρία τουλάχιστον 67%
6. Πολύτεκνοι που τους βαρύνουν φορολογικά τα τέκνα
7. Προστάτες μονογονεϊκής οικογένειας
Πηγή: iefimerida.gr