Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2012

Αντιθετη η Κοινωνική Συμφωνία με τις αποκρατικοποιήσεις

Η Κοινωνική Συμφωνία εκφράζει την αντίθεση της και καταδικάζει τον νόμο για τις αποκρατικοποιήσεις γιατί : Με την ψήφιση από την τρικομματική κυβερνητική μειοψηφίας των άρθρων 1, 2 και 3 με τα οποία κυρώνονται οι από 6 και 7 Σεπτεμβρίου πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και τροποποιούνται προς το χειρότερο οι εξ αρχής κακές ρυθμίσεις του νόμου 3986/2011 ( Μεσοπρόθεσμο ) , τον...
οποίο εμείς τότε καταγγείλαμε και καταψηφίσαμε , νομοθετούνται
• Η κατάργηση του ελάχιστου ποσοστού συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου σε επιχειρήσεις Δημοσίου συμφέροντος όπως η ΔΕΗ , οι εταιρείες Ύδρευσης , τα ΕΛΤΑ , η ΕΛΠΕ , οι Οργανισμοί Λιμένων κλπ
• Η δυνατότητα απόκτησης του 100% των μετοχών από οποιονδήποτε επενδυτή και έτσι η πλήρης ιδιωτικοποίηση των εταιριών του Δημοσίου
• Η εκ των υστέρων νομιμοποίηση όλων των μεταβιβάσεων μετοχών των εταιριών Δημοσίου συμφέροντος οι οποίες έγιναν προ του νόμου ώστε αυτές να καταστούν έγκυρες
• Η με το πρόσχημα της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου, πρόβλεψη για δόμηση εκτός σχεδίου, η παραχώρηση αιγιαλού, η επαναχάραξη αυτού, η εκτέλεση ιδιωτικών έργων σε αυτόν και η αναγκαστική απαλλοτρίωση εκτάσεων . Δηλαδή στην ουσία ψήφισαν το αποφασίζουμε και μοιράζουμε. Με την ψήφιση δε του άρθρου 6 με το οποίο τροποποιούν τον Εθνικό Τελωνιακό Κώδικα και το πδ 191/2008 μεταξύ άλλων εξισώνοντας τον φόρο του πετρελαίου θέρμανσης με αυτόν της κίνησης στην ουσία ψήφισαν το αποφασίζουμε και παγώνουμε τον σκληρά δοκιμαζόμενο λαό. Η πολιτική που ακολουθείται δεν είναι μια αδιέξοδη πολιτική βίαιης λιτότητας και εσωτερικής υποτίμησης αλλά μια πολιτική υπεξαίρεσης δημοσίων πόρων και αναδιανομής προς όφελος ολίγων ισχυρών εγχώριων και διεθνών παραγόντων.