Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012

Δ. Στραβοράβδης: Η Αυτοδιοίκηση στο στόχαστρο των μνημονίων

Οι μνημονιακές πολιτικές οδηγούν την Αυτοδιοίκηση στην απαξίωση, την κοινωνία στην καταστροφή, τη δημοκρατία στο περιθώριο.
·         Μειώνονται δραματικά οι πόροι στην Αυτοδιοίκηση.
·         Ακυρώνεται ακόμα και το απαράδεκτο, υφιστάμενο...
νομοθετικό πλαίσιο χρηματοδότησης των ΟΤΑ.
·         Χωρίς καν συζήτηση, με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, θεσμοθετείται η αντισυνταγματική επιτροπεία στο Δημόσιο.
·         Καταλύεται το αυτοδιοίκητο των ΟΤΑ.
·         Οδηγούνται σε απόλυση χιλιάδες εργαζόμενοι.
·         Επιβάλλονται διαρκώς νέοι φόροι και τέλη στους πολίτες.
Ο κ. Φούχτελ, ως ύπατος αρμοστής, γυρίζει από Δήμο σε Δήμο, επιθεωρεί Δημοτικές Υπηρεσίες και φιλέτα γης, υποδεικνύει απολύσεις, ευτελίζει κάθε έννοια αξιοπρέπειας και αυτοτέλειας σε αυτοδιοικητικούς και εργαζόμενους. Ο κ. Φούχτελ είναι ανεπιθύμητος στο νησί μας, είναι persona non grata. Δεν πρέπει να βρει στην Κέρκυρα πρόθυμους συνομιλητές ανθρώπους της Αυτοδιοίκησης. Οι καιροί δεν δικαιολογούν αναστολές, αναβολές και ενδοιασμούς. Οι αιρετοί αυτοδιοικητικοί άρχοντες είναι εκπρόσωποι των τοπικών κοινωνιών. Δεν είναι υπάλληλοι της τρόικας. Αυτό οφείλουν να το αποδείξουν και να το καταστήσουν σαφές προς πάσα κατεύθυνση.
Οφείλουμε όλοι, αυτοδιοικητικοί, εργαζόμενοι, τοπικές κοινωνίες να οικοδομήσουμε ένα ενιαίο αγωνιστικό μέτωπο ανατροπής και να το επιβάλουμε.