Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2012

Περί των φραγμάτων (από 1/10/2012)

Σε σύσκεψη για το έργο των φραγμάτων, στη Δ6 Διεύθυνση Έργων Ύδρευσης – Αποχέτευσης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, συμμετείχε ο Δήμαρχος Κέρκυρας Γιάννης Τρεπεκλής, με αντικείμενο την πορεία του έργου των φραγμάτων.
Ο Δήμαρχος Κέρκυρας ενημέρωσε ότι η κατάσταση για το έργο των φραγμάτων έχει...
 ως εξής:
«Το έργο «Ύδρευση νήσων Κέρκυρας και Παξών, Φάση κατασκευής», αποτελεί την κατασκευαστική συνέχεια της συγχρηματοδοτούμενης μελέτης «Ύδρευση των νήσων Κέρκυρα και Παξοί, Πρώτη Φάση: Μελέτες και Απαλλοτριώσεις», και έχει σκοπό τη συνολική αντιμετώπιση του υδρευτικού προβλήματος των δύο νησιών.

Περιλαμβάνει την κατασκευή τριών φραγμάτων με τα συναφή τους έργα, σε συνδυασμό με δύο μονάδες αποσκλήρυνσης νερού (στην Κέρκυρα) και μίας μονάδας αφαλάτωσης θαλασσινού νερού σε συνδυασμό με έργα ενίσχυσης του υφιστάμενου υδραγωγείου και των υδάτινων αποθεμάτων των υφιστάμενων υδατοδεξαμενών (στους Παξούς).Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί και εγκριθεί όλες οι προμελέτες, οι οριστικές μελέτες και οι υποστηρικτικές τους, και έχουν ελεγχθεί τόσο αυτές όσο και τα Τεύχη Δημοπράτησης. Επίσης έχει συνταχθεί νέα Μ.Π.Ε. και εκδόθηκε Κ.Υ.Α. ανανέωσης – τροποποίησης των Περιβαλλοντικών Όρων.

Τέλος, έχουν ολοκληρωθεί απαλλοτριώσεις συνολικής έκτασης 815 στρ. (εκ των συνολικά απαιτούμενων 1.300 στρ., περίπου) και προχωρούν οι διαδικασίες για τον καθορισμό προσωρινών τιμών, για τις υπόλοιπες εκτάσεις.Το έργο έχει χωριστεί σε τρία τμήματα:

1. Έργο με τίτλο «Ύδρευση νήσου Παξών – Στάδιο κατασκευή», συνολικού προϋπολογισμού € 15.550.00 (το έργο εντάχθηκε στο ΕΠΕΡΑΑ με την υπ’ αρ. πρωτ. Οικ. 117616/26-03-2012 Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και θα κατασκευαστεί με μία εργολαβία.

2. Έργο με τίτλο «Ύδρευση νήσου Κέρκυρας, Εγκαταστάσεις αποσκλήρυνσης νερού και συναφή έργα ταμίευσης, άντλησης και μεταφοράς», συνολικού προϋπολογισμού € 49.810.000,00 (το έργο εντάχθηκε στο ΕΠΕΡΑΑ με την υπ’ αρ. πρωτ. Οικ. 118847/30-04-2012 Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος , Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και θα κατασκευαστεί με μία εργολαβία).

3. Έργο με τίτλο «Ύδρευση νήσου Κέρκυρας, Φράγματα, εγκαταστάσεις και συναφή έργα ταμίευσης, άντλησης και μεταφοράς» συνολικού προϋπολογισμού € 232.040.000,00 στην οποία περιλαμβάνεται το υπόλοιπο φυσικό αντικείμενο της αρχικής ενιαίας αίτησης (φράγματα και λοιπά έργα Βόρειας Κέρκυρας). Αναμένεται η ένταξη του στο ΕΠΕΡΑΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.«Τα έργα για την ύδρευση των Παξών και τις εγκαταστάσεις αποσκλήρυνσης έχουν δρομολογηθεί και επίκειται η δημοπράτησή τους» δήλωσε ο Δήμαρχος Κέρκυρας Γιάννης Τρεπεκλής, εκφράζοντας όμως, παράλληλα την αγανάκτησή του για το μεγάλο έργο των φραγμάτων.

«Δυστυχώς το μεγάλο έργο των φραγμάτων, προϋπολογισμού 232 εκ. ευρώ περίπου, λιμνάζει και μάθαμε ότι ακόμη βρίσκεται στον σχεδιασμό προς ένταξη. Ο χρόνος περιορίζεται σημαντικά και δεν επιτρέπει την ολοκλήρωση του έργου. Πρέπει να γίνει προσπάθεια από την αρχή, ώστε το έργο να γίνει γέφυρα στο επόμενο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πλαίσιο. Μείναμε με ένα μεγάλο ΘΑ από όλους και χάθηκαν διεκδικήσεις άλλων έργων, χρήσιμων για την Κέρκυρα. Δυστυχώς η πίεση που ασκήθηκε το προηγούμενο διάστημα δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Η κεντρική διοίκηση φαίνεται ότι ενδιαφέρεται μόνο για το επικοινωνιακό κομμάτι», δήλωσε ο Δήμαρχος Κέρκυρας Γιάννης Τρεπεκλής, ενημερώνοντας ότι υπάρχει και ένα θέμα με τις απαλλοτριώσεις, αλλά στις 13 Νοεμβρίου έχει οριστεί το δικαστήριο για τον καθορισμό τιμών των υπολοίπων στρεμμάτων και αναμένεται να διευθετηθεί αυτή η εκκρεμότητα.