Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2012

Του....σεμιναρίου και οι ελαιοκαλλιεργητές της Κέρκυρας- Τι άλλο θα μας δούμε....

Πρόγραμμα σεμιναρίου για την ελαιοκαλλιέργεια
Ο Δήμος Κέρκυρας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων και το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιοκομίας διοργανώνει 3ήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο «Μέθοδοι βιώσιμης διαχείρισης για την ελαιοκαλλιέργεια».
Το σεμινάριο απευθύνεται σε αγρότες, ελαιοτριβείς, τυποποιητές, γεωτεχνικούς και γενικότερα άτομα που ασχολούνται με...
την καλλιέργεια της ελιάς και θα πραγματοποιηθεί στην Κέρκυρα από τις 08/11/2012 έως τις 10/11/2012.

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου διαμορφώνεται ως εξής:
Πέμπτη 08-11-2012
08:30-08:50 Προσέλευση - Εγγραφές εκπαιδευομένων.
08:50-09:00 Χαιρετισμοί Διαλέξεις
09:00-09:30 ΄΄Συστήματα διαχείρισης ελαιώνων με έμφαση στην ολοκληρωμένη διαχείριση και στη βιολογική γεωργία.΄΄ Εισηγητής: Δρ. Γ. Κουμπούρης, Ερευνητής Ινστιτούτου Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων, ΕΛΓΟ –‘‘ΔΗΜΗΤΡΑ’’.
09:30-10:00 ΄΄Εγκατάσταση ελαιώνα: προσαρμογή στις εδαφοκλιματικές συνθήκες και επιλογή κατάλληλων ποικιλιών με έμφαση στον τοπικό γενετικό πλούτο.΄΄ Εισηγητής: Δρ. Γ. Κουμπούρης, Ερευνητής Ινστιτούτου Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων, ΕΛΓΟ –‘‘ΔΗΜΗΤΡΑ’’.
10:00-10:15 Διάλειμμα
10:15-10:45 ΄΄Άρδευση της ελιάς. – Ποιότητα νερού.΄΄ Εισηγητής: Δρ. Κ. Χαρτζουλάκης, Ερευνητής Ινστιτούτου Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων, ΕΛΓΟ –‘‘ΔΗΜΗΤΡΑ’’.
10:45-11:15 ΄΄Λίπανση ελαιώνα.΄΄ Εισηγητής: Δρ. Γ. Ψαρράς, Ερευνητής Ινστιτούτου Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων, ΕΛΓΟ –‘‘ΔΗΜΗΤΡΑ’’.
11:15-11:30 Διάλειμμα 11:30-12:00 ΄΄Κλάδεμα ελαιοδέντρων.΄΄ Εισηγητής: Δρ. Γ. Κουμπούρης, Ερευνητής Ινστιτούτου Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων, ΕΛΓΟ –‘‘ΔΗΜΗΤΡΑ’’
12:00-12:30 Διάλειμμα.
12:30 ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ (με λεωφορεία του Δήμου) ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟ 13:30 Άφιξη Χλωμοτιανά (Επίσκεψη στο τυποποιητήριο λαδιού ιδιοκτησίας Σταματέλου Σπυρίδωνα - Υπόδειξη κλαδέματος καρποφορίας ελαιοδέντρων).
16:30 ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ

Παρασκευή 09-11-2012
08:30 Προσέλευση εκπαιδευομένων.

Διαλέξεις
09:00-09:30 ΄΄Ολοκληρωμένη φυτοπροστασία.΄΄ Εισηγήτρια: Δρ Κ. Βαρίκου, Ειδική Επιστήμονας Ινστιτούτου Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων, ΕΛΓΟ –‘‘ΔΗΜΗΤΡΑ’’.
09:30-10:00 ΄΄Παρασκευή επιτραπέζιων ελιών.΄΄ Εισηγήτρια: Δρ Ε. Στεφανουδάκη, Ερευνήτρια Ινστιτούτου Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων, ΕΛΓΟ –‘‘ΔΗΜΗΤΡΑ’’.

10:00-10:15 Διάλειμμα.

10:15-10:45 ΄΄Επεξεργασία και τυποποίηση ελαιοκάρπου και ελαιολάδου.΄΄ Εισηγήτρια: Δρ Ε. Στεφανουδάκη, Ερευνήτρια Ινστιτούτου Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων, ΕΛΓΟ –‘‘ΔΗΜΗΤΡΑ’’.

10:45-11:15 ΄΄Σχήματα πιστοποιημένης ποιότητας στην ελαιοκομία.΄΄ Εισηγητής: Δρ. Λ. Ζαρκάδας Προϊστάμενος Δ/νσης Πιστοποίησης & Προδιαγραφών, Γενική Δ/νση Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων, ΕΛΓΟ –‘‘ΔΗΜΗΤΡΑ’’.

11:15-11:30 Διάλειμμα.

11:30-12:00 ΄΄Συνδυασμός ελαιοκομίας με άλλες οικονομικές δραστηριότητες.΄΄ Εισηγητές: Δρ. Σ. Ευστράτογλου, Καθηγήτρια Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ε. Οικονομοπούλου, επιστημονικός συνεργάτης Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ΓΠΑ.

12:00-12:30 Διάλειμμα.

12:30 ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ (με λεωφορεία του Δήμου) ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟ 13:00 Άφιξη στο κτήμα ΄΄Θεοτόκη΄΄ στο Λιβάδι Ρόπα .
14:30 Αναχώρηση για Νυμφές.
15:30 Άφιξη στις Νυμφές (Επίσκεψη στο Συνεταιριστικό Ελαιοτριβείο).
16:30 ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ

Σάββατο 10-11-2012

09:00-11:00 Τεχνική συνάντηση φορέων για τη σύνταξη τοπικού στρατηγικού σχεδίου αειφόρου ελαιοκομίας.
11:00-11:30 Διάλειμμα.
11:30-13:30 Συνέχεια τεχνικής συνάντησης.
13:30-14:00 Διάλειμμα
14:00 Συνέχεια τεχνικής συνάντησης.
17:00 Λήξη εργασιών εκπαίδευσης.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2661021835, 2661080606 της Δ/νσης Πρωτογενούς Τομέα και Αστικού Πρασίνου του Δήμου Κέρκυρας.