Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2012

Σεμινάριο στη Λευκάδα για τη «Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την προώθηση τοπικών χαρακτηριστικών προϊόντων»

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας και το Πανεπιστήμιο Πατρών διοργανώνουν σεμινάριο με θέμα: «Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την προώθηση τοπικών χαρακτηριστικών προϊόντων», που γίνεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «LOC PRO II - Στήριξη και Προώθηση Τοπικών Προϊόντων και ΜΜΕ με τη Χρήση Μεθόδων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών». Το σεμινάριο θα διεξαχθεί τις ημέρες:...
Παρασκευή 2/11/2012
16:00μμ – 20:00μμ
Σάββατο 3/11/2012
9:00πμ – 15:00μμ
στις εγκαταστάσεις του Κτιρίου Εργαστηρίων των Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Παραρτήματος Λευκάδας στο χώρο εργαστηρίου Ε5 - (ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 11 , Τ.Κ. 31100, ΛΕΥΚΑΔΑ).

Το σεμινάριο αποσκοπεί στην κατάρτιση των συμμετεχόντων στη χρήση των Τ.Π.Ε. για την υποστήριξη των επαγγελματιών – παραγωγών τοπικών χαρακτηριστικών προϊόντων σε δραστηριότητες προώθησης τοπικών προϊόντων. Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι δωρεάν.
Υπενθυμίζεται ότι στο πρόγραμμα «LOC PRO II - Στήριξη και Προώθηση Τοπικών Προϊόντων και ΜΜΕ με τη Χρήση Μεθόδων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών» συμμετέχουν φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και της Ιταλίας.
Επικεφαλής εταίρος είναι η Νομαρχιακή Επιχείρηση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα - Ιταλία 2007- 2013». Οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης του σεμιναρίου μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων.
Ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λευκάδας, Θ. Βερύκιος καλεί τους επαγγελματίες και τοπικούς παραγωγούς να συμμετέχουν στα σεμινάρια του LOC PRO II , διότι με την απόκτηση μιας τέτοιας εμπειρίας, θα αυξηθούν σημαντικά οι πιθανότητες προβολής και διάθεσης των προϊόντων τους.