Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2012

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής συνεργασίας Ελλάδα Ιταλία 2007-2013- «Στήριξη και προώθηση τοπικών προϊόντων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τη χρήση μεθόδων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών» - LOC PROII-

Ενημερωτική Ημερίδα από την Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας
 Η Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας οργανώνει ημερίδα ενημέρωσης του έργου «Στήριξη και προώθηση τοπικών προϊόντων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τη...
χρήση μεθόδων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών» - LOC PROII, στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Εδαφικής συνεργασίας Ελλάδα Ιταλία 2007-2013. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Παρασκευή 19 Οκτωβρίου, στις 12 το μεσημέρι, στο ισόγειο του κτηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας.

Το έργο
Το έργο αφορά στην ενίσχυση των επιχειρήσεων και επιχειρηματιών που παράγουν ποιοτικά παραδοσιακά προϊόντα. Μέσω της εφαρμογής σύγχρονων εργαλείων προώθησης και της δημιουργίας ηλεκτρονικών δικτύων, το έργο στοχεύει στην προώθηση των τοπικών προϊόντων, την ανάπτυξη των υπηρεσιών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που παράγουν παραδοσιακά προϊόντα, οι οποίες αποτελούν πλέον συνεχόμενη αναπτυσσόμενη οικονομική δραστηριότητα στην Περιφέρειά μας.

Στόχος
Στοχεύει στη διασυνοριακή συνεργασία επιχειρήσεων και επιχειρηματιών, καθώς και στις δράσεις ηλεκτρονικού εμπορίου, στην ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων των επαγγελματιών, στην προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ επαγγελματιών, τοπικών αρχών και ερευνητικών κέντρων και στην ανάπτυξη πιλοτικών περιφερειακών Κέντρων Τεχνολογίας και Επικοινωνίας.
Αυτά θα εξυπηρετούν τον τριπλό ρόλο του να προμηθεύουν πληροφοριακό υλικό για τοπικά προϊόντα, να προσφέρουν πρόσβαση στους επαγγελματίες στα εργαλεία υψηλής τεχνολογίας και να διαμορφώνουν τη διασυνοριακή διασύνδεση μεταξύ επαγγελματιών και οργανισμών.