Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2012

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων (1)

Συνεδριάζει το Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 10:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Αλυκές Ποταμού) προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα :
ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση Πρακτικών της 9ης/2012 και 18ης/2011 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων. Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του...
Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.
ΘΕΜΑ 2ο: Γνωμοδότηση για τη μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) με θέμα: Διαβίβαση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Επικαιροποιημένου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαλακάσης. ΘΕΜΑ 3ο : Τροποποίηση του καταστατικού του Κεφαλληνιακού Ιδρύματος Ερευνών (ΚΙΕ) ΕΥΔΟΞΟΣ (φεκ 301/2005 τεύχος Α΄). Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης κ. Ευστάθιος - Σωτήρης Κουρής.
ΘΕΜΑ 4ο : Πορεία και αίτια ματαίωσης του ζωτικού έργου ύδρευσης των Νησιών της Κέρκυρας και Παξών από τα Φράγματα και της εξαπάτησης του λαού. Εισηγητής:Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Καλούδης.
ΘΕΜΑ 5ο: Κατάργηση - Συγχώνευση Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Ζακύνθου κ. Μυλωνάς Διονύσιος
ΘΕΜΑ 6ο :Διάθεση πιστώσεως έκτακτου ανάγκης (Πολ/κή Προστασία) στην Π. Ε. Λευκάδος από αδιάθετα υπόλοιπα κατανομών της Π.Ι.Ν. για εκτέλεση εργασιών αποκ/σεων μετά από ακραία καιρικά φαινόμενα (18/09,15 & 16 /10 /12) καθώς και για λήψη προληπτικών μέτρων αντιμετώπισης κινδύνων εν γένει από πλημμυρικά φαινόμενα εν όψει χειμώνος» Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας κ. Θεόδωρος Βερύκιος
ΘΕΜΑ 7ο : Συγχώνευση Μαντζαβινάτειου Γενικού Νοσοκομείου . Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Μαντζουράτος
ΘΕΜΑ 8ο: Πρόγραμμα Προμηθειών έτους 2012. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Ζακύνθου κ. Μυλωνάς Διονύσιος
ΘΕΜΑ 9ο : Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης που αφορά έργο στα πλαίσια του προγράμματος εδαφικής συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία (INTEREGG) με το Ακρωνύμιο OTRIONS. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης κ. Ευστάθιος - Σωτήρης Κουρής.