Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2012

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΡΕΚΟΡ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ- ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΗ (ΑΝ ΜΠΟΡΕΣΕΤΕ...)

Συνεδριάζρι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κέρκυρας στη Συνεδριακή Αίθουσα στο χώρο της Παλαιόπολης ή Μον–Ρεπό την 28η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 18.00, για τη συζήτηση και λήψη Αποφάσεως στα κατωτέρω θέματα :
1. Ανακοινώσεις....
2. Πέντε επίκαιρες προφορικές ερωτήσεις, μία από κάθε Παράταξη της Μειοψηφίας και μία από Δημοτικό Σύμβουλο της Πλειοψηφίας.
3. Συζήτηση σχετικά με τα προβλήματα του τομέα της Δημόσιας Υγείας στην Κέρκυρα (Εισηγητής : κ. Χαράλαμπος Χαραλάμπους).
4. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Κέρκυρας και Δήμου Κέρκυρας για την υλοποίηση μονάδας ολοκληρωμένης διαχείρισης Νομού Κέρκυρας (Ν. 3389/2005) (Εισηγητής : κ. Σ. Μωραίτης).
5. Λήψη Αποφάσεως περί επικαιροποιήσεως των υπ’ αρ. 9-145Β/18-04-2011 και 22-609Β/14-12-2011 Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Ε. Καρύδης).
6. Συζήτηση και λήψη Αποφάσεως επί του θέματος ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 – 2013 (Κατά παραπομπή δυνάμει της υπ. αριθμόν 21-9/2012 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας) (Εισηγητής : κ. Ε. Καρύδης).
7. Λήψη Αποφάσεως περι λύσεως της συμβάσεως υπ’ αρ. 13783/18-05-2010 μεταξύ του Δήμου Κέρκυρας και της εταιρείας ΣΑΡΟΚΟ PARKING A.E. (Εισηγητής : κ. Σ. Μωραίτης).
8. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως αγοράς οικοπέδου για την κατασκευή Δημοτικού Σχολείου Κοντοκαλίου ( Εισηγητής : κ. Σ. Μωραίτης).
9. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής εργασιών του έργου Αποκατάσταση και ανάδειξη του ιστορικού τόπου της νησίδας Λαζαρέτο – Κατασκευή Α’ Φάσης (Εισηγητής : κ. Σ. Μωραίτης).
10. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής εργασιών του έργου Αποκατάσταση και ανάδειξη του ιστορικού τόπου της νησίδας Λαζαρέτο – Κατασκευή Β’ Φάσης (Εισηγητής : κ. Σ. Μωραίτης).
11. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής εργασιών του έργου Ολοκλήρωση Αποκατάστασης και ανάδειξη του ιστορικού τόπου της νησίδας Λαζαρέτο (Εισηγητής : κ. Σ. Μωραίτης).
12. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής εργασιών για το έργο Αποπεράτωση δρόμου ΣΠΑΘΑ ΚΑΜΑΡΑΣ (Εισηγητής : κ. Σ. Μωραίτης).
13. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής εργασιών για το έργο ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΙΓΓΛΑΤΣΟΥΡΙ ΕΩΣ ΘΕΣΗ ΦΑΝΟΣ ΜΕΣΩ ΠΑΛΑΙΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΣΙΝΙΩΝ (Α’ ΦΑΣΗ) (Εισηγητής : κ. Σ. Μωραίτης).
14. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής των εργασιών για το έργο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Β’ ΦΑΣΗ πρώην Δήμου Παλαιοκαστριτών (Εισηγητής : κ. Σ. Μωραίτης).
15. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής των εργασιών για το έργο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ πρώην Δήμου Παλαιοκαστριτών (Εισηγητής : κ. Σ. Μωραίτης).
16. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως του 2ου Α.Π.Ε. του έργου Ανάπλαση Δημοτικών Διαμερισμάτων περιοχής Ο.Π.Α.Α.Χ. (Ανάπλαση Οικισμού Σγουράδων – Ζυγού – Σωκρακίου) (Εισηγητής : κ. Σ. Μωραίτης).
17. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως του 4ου Α.Π.Ε. του έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΗΓΩΝ ΧΡΥΣΙΔΑΣ (Β’ ΦΑΣΗ) (Εισηγητής : κ. Σ. Μωραίτης).
18. λήψη Αποφάσεως περί τροποποιήσεως των υπ΄ αριθμούς 23-625/29-12-2011 και 10-310/20-06-2012 Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας σχετικά με το έργο ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΠΕΝΙΤΣΩΝ (Εισηγητής : κ. Σ. Μωραίτης).
19. Λήψη Αποφάσεως επί της ενστάσεως που κατέθεσε η Κ/Ξ Γ. Β. ΓΛΥΚΙΩΤΗΣ και ΣΙΑ Ε.Ε.-ΝΕΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ κατά του υπ. αριθμόν 48487/11-06-2012 εγγράφου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με το οποίο επιστρέφεται ο 9ος λογαριασμός σχετικά με το έργο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΠΕΝΙΤΣΩΝ (Εισηγητής : κ. Σ. Μωραίτης).
20. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως παρεμβάσεων στη θέση ΠΑΛΗΟΠΑΛΑΤΟ περιοχή Κρεβατσούλα Κ. Κορακιάνας Δ.Ε. Φαιάκων Δήμου Κέρκυρας για την κατασκευή παράκαμψης (Εισηγητής : κ. Σ. Μωραίτης).
21. Λήψη Αποφάσεως σχετικά με ιδιοκτησία εκτός οικισμού, κείμενη στη θέση ΛΕΥΚΑΡΙΕΣ Δ.Κ. Καρουσάδων Δ.Ε. Εσπερίων Δήμου Κέρκυρας ότι προϋφίσταται αυτοτελώς του έτους 1962 (12-11-1962). (Εισηγητής : κ. Σ. Μωραίτης).
22. Λήψη Αποφάσεως σχετικά με ιδιοκτησία εκτός οικισμού, κείμενη στη θέση ΖΑΜΠΑΣ Δ.Κ. Αυλιωτών Δ.Ε. Εσπερίων Δήμου Κέρκυρας ότι προϋφίσταται αυτοτελώς του έτους 1977 (Εισηγητής : κ. Σ. Μωραίτης).
23. Λήψη Αποφάσεως σχετικά με ιδιοκτησία εκτός οικισμού, κείμενη στη θέση ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ.Κ. Καρουσάδων Δ.Ε. Εσπερίων Δήμου Κέρκυρας ότι προϋφίσταται αυτοτελώς του έτους 1964 (12-09-1964) (Εισηγητής : κ. Σ. Μωραίτης).
24. Λήψη Αποφάσεως σχετικά με ιδιοκτησία εκτός οικισμού, κείμενη στη θέση ΚΑΜΠΟΥΣ Τ.Κ. Πέλεκα Δ.Ε. Παρελίων Δήμου Κέρκυρας ότι προϋφίσταται αυτοτελώς της 31/12/2003 (Εισηγητής : κ. Σ. Μωραίτης).
25. Λήψη Αποφάσεως σχετικά με ιδιοκτησία εκτός οικισμού, κείμενη στη θέση ΤΥΜΠΑΝΟ Τ.Κ. Άφρας Δ.Ε. Παρελίων Δήμου Κέρκυρας ότι προϋφίσταται αυτοτελώς της 24-04-1977 (Εισηγητής : κ. Σ. Μωραίτης).
26. Λήψη Αποφάσεως σχετικά με ιδιοκτησία εκτός οικισμού, κείμενη στη θέση ΜΑΡΜΑΡΟ Δ.Κ. Λευκίμμης Δ.Ε. Λευκιμμαίων Δήμου Κέρκυρας ότι προϋφίσταται αυτοτελώς του έτους 1964 (12-09-1964) (Εισηγητής : κ. Σ. Μωραίτης).
27. Λήψη Αποφάσεως σχετικά με ιδιοκτησία εκτός οικισμού στη θέση ΔΑΦΝΗ Δραγωτινών Δ.Κ. Νεοχωρίου Δ.Ε. Λευκιμμαίων Δήμου Κέρκυρας ότι προϋφίσταται αυτοτελώς της 31-12-2003. (Εισηγητής : κ. Σ. Μωραίτης).
28. Λήψη Αποφάσεως σχετικά με ιδιοκτησία εκτός οικισμού, κείμενη στη θέση ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Τ.Κ. Μακράδων Δ.Ε. Παλαιοκαστριτών Δήμου Κέρκυρας ότι προϋφίσταται αυτοτελώς της 12-11-1962 (Εισηγητής : κ. Σ. Μωραίτης).
29. Λήψη Αποφάσεως σχετικά με ιδιοκτησία εκτός οικισμού, κείμενη στη θέση ΚΟΥΣΙΑΔΕΣ Τ.Κ. Γαρδελάδων Δ.Ε. Παλαιοκαστριτών Δήμου Κέρκυρας ότι προϋφίσταται αυτοτελώς της 31ης Δεκεμβρίου 2003 (Εισηγητής : κ. Σ. Μωραίτης). 30. Λήψη Αποφάσεως σχετικά με ιδιοκτησία εκτός οικισμού, κείμενη στη θέση ΡΑΧΗ Τ.Κ. Γαρδελάδων Δ.Ε. Παλαιοκαστριτών Δήμου Κέρκυρας ότι προϋφίσταται αυτοτελώς της 31ης Δεκεμβρίου 2003 (Εισηγητής : κ. Σ. Μωραίτης).
31. Λήψη Αποφάσεως σχετικά με ιδιοκτησία, κειμένη εντός ζώνης οικισμού Λουτσών στη θέση ΒΟΥΚΗΘΡΟ Τ.Κ. Λουτσών Δ.Ε. Θιναλίων Δήμου Κέρκυρας ότι προϋφίσταται αυτοτελώς της 24ης Απριλίου 1977 (Εισηγητής : κ. Σ. Μωραίτης).
32. Λήψη Αποφάσεως σχετικά με ιδιοκτησία, κειμένη εκτός ορίων οικισμού στη θέση ΒΡΥΖΑΜΙΕΣ Ασπιωτάδων Τ.Κ. Αγρού Δ.Ε. Αγ. Γεωργίου Δήμου Κέρκυρας ότι προϋφίσταται αυτοτελώς της 12-11-1962 (Εισηγητής : κ. Σ. Μωραίτης).
33. Λήψη Αποφάσεως σχετικά με ιδιοκτησία, κειμένη εκτός ζώνης οικισμού Αγ. Μάρκου στη θέση ΠΟΡΤΕΣ Τ.Κ. Αγ. Μάρκου Δ.Ε. Φαιάκων Δήμου Κέρκυρας ότι προϋφίσταται αυτοτελώς του έτους 1962 (Εισηγητής : κ. Σ. Μωραίτης).
34. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως χορηγήσεως παρατάσεως προθεσμίας του έργου ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΑ ΟΔΟΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΡΟΠΑ (Εισηγητής : κ. Σ. Μωραίτης).
35. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως χορηγήσεως 1ης παρατάσεως προθεσμίας του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ Β’ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟ. ΚΑ. ΧΥΤΑ ΤΕΜΠΛΟΝΙΟΥ (Εισηγητής : κ. Σ. Μωραίτης).
36. Λήψη Αποφάσεως περί σημειακής τροποποιήσεως του Πολεοδομικού Σχεδιασμού στη περιοχή Καθολικών Καλογραιών Δ.Ε. Κερκυραίων Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Σ. Μωραίτης).
37. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως της υπ. αριθμόν 14-1/14-09-2012 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής : περί Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης (Εισηγητής : κ. Γ. Πανταζής ).
38. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως της έκθεσης πεπραγμένων έτους 2011 της Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας Δήμου Κέρκυρας (Μ.Α.Ε.ΔΗ.Κ.) (Εισηγητής : κ. Γ. Μάμαλος ).
39. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως της υπ. αριθμόν 13-1/06-09-2012 Αποφάσεως της ΜΑΕΔΗΚ : Έγκριση ισολογισμού έτους 2011 ( Εισηγητής : κ. Γ. Μάμαλος ).
40. Λήψη Αποφάσεως περί δωρεάν παραχώρησης κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή οχήματος του Δήμου Κέρκυρας στη ΜΑΕΔΗΚ ( Εισηγητής : κ. Γ. Μάμαλος ).
41. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως της υπ. αριθμόν 11-3/11-09-2012 Αποφάσεως του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας : περί τροποποιήσεως του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών (Εισηγήτρια : κ. Χ. Μιχαλάκη ).
42. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως της υπ. αριθμόν 11-2/11-09-2012 Αποφάσεως του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας : περί εγκρίσεως του απολογισμού έτους 2011 (Εισηγήτρια : κ. Χ. Μιχαλάκη ).
43. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως της υπ. αριθμόν 11-1/11-09-2012 Αποφάσεως του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας : αναμορφώσεις προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2012 (Εισηγήτρια : κ. Χ. Μιχαλάκη ).
44. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως εκμίσθωσης ακινήτου του Δήμου Κέρκυρας – Δημοτικά Θαλάσσια Λουτρά Αγίου Νικολάου (Μπάνια Αλέκου) ( Εισηγητής : κ. Ε. Καρύδης )
45. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως μίσθωσης μιας επιπλέον αίθουσας προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως επιπλέον αίθουσα του 8ου Δημοτικού Σχολείου Κοντοκαλίου ( Εισηγητής : κ. Α. Ποταμίτης)
46. Λήψη Αποφάσεως περί διαγραφής οφειλής προερχομένης από την αποζημίωση χρήσης χώρου Λουτρών Αγίου Νικολάου (Μπάνια Αλέκου) από 01/11/2011 έως 30/04/2012 ( Εισηγητής : κ. Ε. Καρύδης )
47. Λήψη Αποφάσεως περί εξέτασης της δυνατότητας συμμετοχής του Δήμου Κέρκυρας στη δαπάνη επέκτασης του δικτύου της ΔΕΗ στον αγροτικό δρόμο στην περιοχή ΧΕΛΑΝΕΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ Δ.Ε. Παρελίων Δήμου Κέρκυρας ( Εισηγητής : κ. Σ. Μωραίτης)
48. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως μεταβίβασης στο ΔΟΠΑΠ της λειτουργίας των Μουσείων που κατασκευάστηκαν στο πλαίσιο του Γ΄Κ.Π.Σ ( Εισηγητής : κ. Σ. Μωραίτης )
49. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως του Κανονισμού Λειτουργίας του ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Σ ( Εισηγητής : κ. Σ. Μωραίτης )
50. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως του Κανονισμού Λειτουργίας του ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ Σ ( Εισηγητής : κ. Σ. Μωραίτης )
51. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως του Κανονισμού Λειτουργίας του ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ – ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΛΟΥΤΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Σ ( Εισηγητής : κ. Σ. Μωραίτης)
52. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως συμμετοχής του Δήμου Κέρκυρας στο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ (Δ.Ε.Π.Π.) ( Εισηγητής : κ. Σ. Μωραίτης)
53. Λήψη Αποφάσεως περί χορηγήσεως άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος εκμισθώσεως μοτοποδηλάτων μέχρι 50 κ.εκ. στον κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΒΕΛΛΑ του ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ( Εισηγητής : κ. Α. Σαγιάς )
54. Λήψη Αποφάσεως περί χορηγήσεως άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος εκμισθώσεως μοτοποδηλάτων μέχρι 50 κ.εκ. στον κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΚΡΗΤΙΚΟ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ( Εισηγητής : κ. Β. Βλάσση ) 55. Λήψη Αποφάσεως περί ανανεώσεως της άδειας λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής στην εταιρεία «ΜΟΡΦΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» ( Εισηγητής : κ. Β. Βλάσση )
56. Λήψη Αποφάσεως περί ανανεώσεως της άδειας λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής Δημόσιας Χρήσης στην επιχείρηση ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ιδιοκτησίας ΣΕΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΜΙΧΑΗΛ ( Εισηγητής : κ. Γ. Φωτεινός )
57. Λήψη Αποφάσεως περί χορηγήσεως άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στον κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΔΡΑΚΟ – ΤΣΙΑΜΠΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ στη νέα Δημοτική Αγορά Κέρκυρας ( Εισηγητής : κ. Β. Βλάσση )
58. Λήψη Αποφάσεως περί χορηγήσεως άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στον κ. ΣΩΤΗΡΙΟ – ΜΙΧΑΗΛ ΓΑΟΥΤΣΗ του ΡΟΒΕΡΤΟΥ στη νέα Δημοτική Αγορά Κέρκυρας ( Εισηγητής : κ. Β. Βλάσση )
59. Λήψη Αποφάσεως περί χορηγήσεως άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στον κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΓΡΑΜΜΕΝΟ του ΑΙΜΙΛΙΟΥ στη νέα Δημοτική Αγορά Κέρκυρας ( Εισηγητής : κ. Β. Βλάσση )
60. Γνωμοδότηση για την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στον κ. ΦΙΛΙΠΠΟ ΘΕΡΙΑΝΟ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ στην περιοχή Ασπρόκαβος Δ.Ε. Λευκιμμαίων Δήμου Κέρκυρας ( Εισηγητής : κ. Β. Βλάσση )
61. Γνωμοδότηση για την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στον κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΑΜΟΪΛΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ στην περιοχή Κοκκινιά Κάβου Δ.Ε. Λευκιμμαίων Δήμου Κέρκυρας ( Εισηγητής : κ. Β. Βλάσση )
62. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως της εποχιακής λειτουργίας του Ξενοδοχείου CORFU HOLIDAY PALACE ( Εισηγητής : κ. Ε. Καρύδης )
63. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως προμήθειας χειμερινών, θερινών στολών και λοιπών εξαρτημάτων για τις ανάγκες του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας Κέρκυρας για το έτος 2012 ( Εισηγητής : κ. Ιωάννης – Ανδρέας Ρίγγας )
64. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως της γνωμοδοτήσεως της Επιτροπής Διαγωνισμού επί υποβληθεισών ενστάσεων για το διαγωνισμό ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Δ.Ε. ΘΙΝΑΛΙΩΝ ( Εισηγητής : κ. Α. Δήμου )
65. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως της γνωμοδότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού επί υποβληθεισών ενστάσεων για το διαγωνισμό ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Δ.Ε. ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ ( Εισηγητής : κ. Α. Δήμου )
66. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως της γνωμοδότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού επί υποβληθεισών ενστάσεων για το διαγωνισμό ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Δ.Ε. ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ ( Εισηγητής : κ. Α. Δήμου ) 67. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως της οριστικής παραλαβής μεταλλικών ανοιχτών κοντέινερς ( Εισηγητής : κ. Α. Δήμου )
68. Λήψη Αποφάσεως περί : α) Αποδοχής χρηματοδότησης στο πλαίσιο του διασυνοριακού προγράμματος ΙΡΑ ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ 2007 – 2013 για το έργο ΤΡΝΜ – TOURISM PROMOTION TO NEW MARKET, β) Αναμόρφωσης Δημοτικού Προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 και γ) Εγκρίσεως διαθέσεως πιστώσεως (Εισηγητής: κ. Ιωάννης – Ανδρέας Ρίγγας )
69. Αναμορφώσεις Δημοτικού Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2012 ( Εισηγητής : κ. Ε. Καρύδης )
70. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως της υπ. αριθμόν 9-32/20-06-2012 Αποφάσεως του ΔΟΠΑΠ : Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 ( Εισηγητής : κ. Σ. Πανδής )
71. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως της υπ. αριθμόν 11-6/20-06-2012 Αποφάσεως του ΔΟΠΑΠ : περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 για την κάλυψη των εξόδων της συναυλίας με το έργο του Carl Orff CARMINA BURANA ( Εισηγητής : κ. Σ. Πανδής )
72. Λήψη Αποφάσεως περί διόρθωσης χρηματικών καταλόγων ύδρευσης στη Δημοτική Ενότητα Παρελίων Δήμου Κέρκυρας ( Εισηγητής : κ. Σ. Μουζακίτης )
73. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως της υπ. αριθμόν 21-4/17-09-2012 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής (περί καθορισμού αμοιβής Δικηγόρου Αθηνών κ. Κωνσταντίνου Αποστολίδη) ( Εισηγητής : κ. Ε. Καρύδης )
74. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως είσπραξης Εγγυητικής Επιστολής από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ( Εισηγητής : κ. Ε. Καρύδης )
75. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2012 του Δημοτικού Κληροδοτήματος ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΡΟΥΣΣΟΥ ( Εισηγητής : κ. Ε. Καρύδης )
76. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως επιστροφής ποσού στην Ο.Ε. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος ( Εισηγητής : κ. Ε. Καρύδης)
77. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως επιστροφής ποσού στην κ. FURXHIU LIRIE BASIL ως αχρεωστήτως καταβληθέντος ( Εισηγητής : κ. Ε. Καρύδης )
78. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως επιστροφής ποσού στον κ. SHEHU MEXHIT ως αχρεωστήτως καταβληθέντος ( Εισηγητής : κ. Ε. Καρύδης )
79. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως επιστροφής ποσού στον κ. NATHAN JUDITH ως αχρεωστήτως καταβληθέντος ( Εισηγητής : κ. Ε. Καρύδης )
80. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως επιστροφής ποσού στον κ. WEHRLI BRIAN CHARLES ως αχρεωστήτως καταβληθέντος ( Εισηγητής : κ. Ε. Καρύδης )
81. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως επιστροφής ποσού στην κ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΣΚΙΝΑ του ΑΓΓΕΛΟΥ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος ( Εισηγητής : κ. Ε. Καρύδης )
82. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως επιστροφής ποσών στους κ.κ. α) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ, β) ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΟΥΡΑ, γ) ΠΑΥΛΟ ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗ και γ) ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΔΑΤΟ ως αχρεωστήτως καταβληθέντων ( Εισηγητής : κ. Ε. Καρύδης )
83. Λήψη Αποφάσεως περί έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης για το κατάστημα που βρίσκεται στην πλαζ Αγ. Αικατερίνης στις Αλυκές Ποταμού Δ.Ε. Κερκυραίων ( Εισηγητής : κ. Ε. Καρύδης )
84. Λήψη Αποφάσεως περί συγκρότησης Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου : Ολοκλήρωση Κατασκευής και Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου Γυμνασίου Σκριπερού ( Εισηγητής : κ. Σ. Μωραίτης )
85. Λήψη Αποφάσεως περί ορισμού εκπροσώπου στην Επιτροπή ελέγχου Αθλητικών εγκαταστάσεων Νομού Κέρκυρας ( Εισηγητής : κ. Σ. Πανδής )
86. Λήψη Αποφάσεως περί συγκρότησης Επιτροπής για την άρση της κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου Κέρκυρας ( Εισηγητής : κ. Α. Δήμου )
87. Ορθή Επανάληψη της υπ. αριθμόν 7-246/28-05-2012 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας ( Εισηγητής : κ. Α. Ποταμίτης )
88. Τροποποίηση της υπ. αριθμόν 10-314/2012 περί εγκρίσεως διαθέσεως πιστώσεως για τη συμμετοχή του Δήμου Κέρκυρας στη δημοπρασία του ΟΙΚΟΥ Π. ΒΕΡΓΟΣ για τις επιστολές του Ιωάννη Καποδίστρια ( Εισηγητής : κ. Ε. Καρύδης)
89. Συμπλήρωση της υπ’ αριθμόν 7-257/28-05-2012 Αποφάσεως περί εγκρίσεως διαθέσεως πιστώσεως στο πλαίσιο της συμμετοχής του Δήμου Κέρκυρας στην Έκθεση Αγροτικών Προϊόντων «AGROTICA» στη Θεσσαλονίκη ( Εισηγητής : κ. Σ. Ρίγγας )
90. Λήψη Αποφάσεως περί ανάκλησης της υπ΄ αριθμόν 1-20/25-01-2012 της Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας ( Εισηγητής : κ. Ε. Καρύδης )
91. Λήψη Αποφάσεως περί α) εγκρίσεως συνδιοργάνωσης ημερίδας μεταξύ του Δήμου Κέρκυρας και της Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τ. Αυτοδιοίκησης ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ και β) εγκρίσεως διαθέσεως πιστώσεως ( Εισηγητής : κ. Ιωάννης – Ανδρέας Ρίγγας )
92. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως διαθέσεως πιστώσεως για τη συνδιοργάνωση συναυλίας με το έργο του Carl Orff «Carmina Burana», μεταξύ του Δήμου Κέρκυρας, του ΔΟΠΑΠ και του Ροταριανού Ομίλου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Σ. Πανδής ) 93. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως διαθέσεως πιστώσεως για την οικονομική ενίσχυση του Μουσικού Ομίλου «ΟΙ ΛΑΚΩΝΙΤΕΣ» ( Εισηγητής : κ. Ε. Καρύδης ) 94. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως διαθέσεως πιστώσεως για την οικονομική ενίσχυση του πολιτιστικού σωματείου ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΛΑΧΟΣ ( Εισηγητής : κ. Ε. Καρύδης )
95. Λήψη Αποφάσεως περί οικονομικής ενίσχυσης της Φιλαρμονικής Αυλιωτών για την κάλυψη εξόδων ενοικίασης ενός πούλμαν ( Εισηγητής : κ. Ε. Καρύδης )
96. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως της πρότασης της εταιρείας Arktos illumination s.a. για συνεργασία με το Δήμο Κέρκυρας για τη δημιουργία Χριστουγεννιάτικου χωριού στο χώρο της Πάνω Πλατείας ( Εισηγητής : κ. Σ. Πανδής )
97. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως των πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας έτους 2011 (10η – 23η) (Εισηγητής : κ. Ιωάννης – Ανδρέας Ρίγγας )
98. Λήψη Αποφάσεως περί διορθώσεως της υπ’ αριθμόν 7-271 Α/28-05-2012 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας ( Εισηγητής : κ. Α. Πουλής )
99. Έγκριση μετακινήσεων Αιρετών και Υπηρεσιακών Παραγόντων του Δήμου Κέρκυρας για Δημοτικές Υποθέσεις ( Εισηγητής : κ. Ε. Καρύδης )