Πέμπτη, 2 Αυγούστου 2012

Προεγκρίσεις από την ΠΙΝ- Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η μέθοδος για τα απορρίμματα

Την προέγκριση για την δημοπράτηση 2 υποέργων του έργου «Προμήθεια εξοπλισμού για την αποκομιδή των απορριμμάτων με τη μέθοδο της υπογειοποίησης» του Δήμου Κέρκυρας υπέγραψε σήμερα ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Σπυρίδων Σπύρου.
Πρόκειται για τα υποέργα:...
«Προμήθεια υπογείων συστημάτων συλλογής απορριμμάτων», προϋπολογισμού 590.400,00 ευρώ με ΦΠΑ, και
«Προμήθεια (2) απορριμματοφόρων/ γερανοφόρων», προϋπολογισμού 405.900,00 ευρώ με ΦΠΑ.
Επίσης, ο Περιφερειάρχης κ. Σπύρου υπέγραψε την προέγκριση της σύμβασης για το έργο «Δίκτυο Ύδρευσης Αργοστολίου- Χαμηλή ζώνη», συνολικού προϋπολογισμού 2.875.517,54 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και φορέα υλοποίησης το Δήμο Κεφαλονιάς..
Τα παραπάνω έργα είναι ενταγμένα στο Π.Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013, στον Άξονα Προτεραιότητας 9 «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Ιονίων Νήσων».


Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 85% και το Ελληνικό Δημόσιο.