Πέμπτη, 2 Αυγούστου 2012

Σταθμοί μετεφόρτωσης στη Λευκάδα

Την ένταξη του έργου «Κατασκευή Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Δήμου Λευκάδας» στο Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013 (Άξονας προτεραιότητας 9- Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Ιονίων Νήσων) υπέγραψε σήμερα ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Σπυρίδων Σπύρου.
Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 1.596.198 ευρώ, προβλέπει την...
κατασκευή δύο Σταθμών Μεταφόρτωσης των Απορριμμάτων (ΣΜΑ) του Δήμου Λευκάδας που θα λειτουργήσουν (α) στην θέση «Κουλούρια», (β) στη θέση των παλαιών σφαγείων του Δήμου Λευκάδας,. Τα απορρίμματα από τους 2 ΣΜΑ θα μεταφέρονται στον υπό κατασκευή ΧΥΤΑ της Αιτ/νίας.
Ο ΣΜΑ Βόρειας Λευκάδας θα εξυπηρετεί τις Δημοτικές Ενότητες Λευκάδας, Καρυάς, και Σφακιωτών.
Ο ΣΜΑ Νότιας Λευκάδας θα εξυπηρετεί τις Δημοτικές Ενότητες Ελλομένου και Απολλωνίων.
Το έργο περιλαμβάνει επίσης την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού και 3 απορριμματοφόρων οχημάτων για την εξυπηρέτηση των νήσων Καλάμου και Καστού
Φορέας υλοποίησης του έργου είναι ο Δήμος Λευκάδας και η διάρκεια υλοποίησής του ορίζεται στους 13 μήνες.-