Πέμπτη, 23 Αυγούστου 2012

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ι.Ν στη Ζάκυνθο το Σάββατο 25 και τη Κυριακή 26 Αυγούστου

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων συνεδριάζει στη Ζάκυνθο το Σάββατο 25 και τη Κυριακή 26 Αυγούστου. Οι συνεδριάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Διοικητήριο της Π.Ε Ζακύνθου. Ακολουθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Συνεδρίαση του Σαββάτου 25 Αυγούστου:
Έχοντας υπόψη τα άρθρα 165 παρ.1 και 2, αρ.282 παρ.16, και αρ.167-169 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε συνεδρίαση το Σάββατο 25 Αυγούστου 2012 και ώρα 09:00 στη αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου στη Π.Ε Ζακύνθου προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα :...
  ΘΕΜΑ 1ο: Γνωμοδότηση για τη μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε)- Π.Ε Κέρκυρας με θέμα: Διαβίβαση Περιβαλλοντικής Μελέτης του έργου – δυνατότητας: «Εννέα (9) Υδρογεωτρήσεων & Αντικατάσταση τμημάτων υφιστάμενου Νότιου Υδραγωγείου».
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαλακάσης
ΘΕΜΑ 2ο : 7η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2012 Π.Ι.Ν
Εισηγητής :Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Σπυρίδων Σπύρου.
ΘΕΜΑ 3ο : Τροποποιήσεις Τεχνικού Προγράμματος Π..Ι.Ν 2012.
Εισηγητής :Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Σπυρίδων Σπύρου.
ΘΕΜΑ 4ο :Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Π.Ι.Ν του 1ου και 2ου τριμήνου οικονομικού έτους 2012.
Εισηγητής :Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Σπυρίδων Σπύρου.
ΘΕΜΑ 5ο: Κατάργηση - Συγχώνευση Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου κ. Μυλωνάς Διονύσιος
ΘΕΜΑ 6ο: Ανάπτυξη στην Ζάκυνθο – Προβλήματα, Εμπόδια, Προοπτικές
Εισηγητής : Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου κ. Μυλωνάς Διονύσιος
ΘΕΜΑ 7ο: Αξιοποίηση Δημοσίων Ακινήτων.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου κ. Μυλωνάς Διονύσιος
ΘΕΜΑ 8ο : Συγχωνεύσεις των Φ.Δ Προστατευόμενων Περιοχών - Η περίπτωση του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου κ. Μυλωνάς Διονύσιος
ΘΕΜΑ 9ο : Συμπλήρωση της παρ.8 του άρθρου 39 του Οργανισμού της ΠΙΝ
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου κ. Μυλωνάς Διονύσιος
ΘΕΜΑ 10ο : Αλλαγή νομικού πλαισίου δημοσίων έργων.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου κ. Μυλωνάς Διονύσιος

Συνεδρίαση της Κυριακής 26 Αυγούστου

Έχοντας υπόψη τα άρθρα 165 παρ.1&2, αρ.282 παρ.16, και αρ.167-169 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε συνεδρίαση την Κυριακή 26 Αυγούστου 2012 και ώρα 09:00 στη αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου στη Π.Ε Ζακύνθου προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα :
ΘΕΜΑ 1ο : Ενημέρωση για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2020
Εισηγητής :Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Σπυρίδων Σπύρου.
ΘΕΜΑ 2ο: Γνωμοδότηση για τη μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου – δραστηριότητας 27 υφιστάμενων υδρογεωτρήσεων ΔΕΥΑ Ζακύνθου.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Ζακύνθου κ. Μυλωνάς Διονύσιος
ΘΕΜΑ 3ο : Επαναδιατύπωση της υπ άριθμ 79-6/2012 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά την εκκαθάριση της επιχείρησης «ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» (ΟΑΝΑΚ)
Εισηγητής :Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Σπυρίδων Σπύρου.
ΘΕΜΑ 4ο : Οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων στη Ζάκυνθο.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος